Leverans 2022/007: Rädda Vättern – Arkiv Jönköpings län

Rädda Vättern bildades 1987 på initiativ av Ingmar Wätterheim. Mellan åren 1994-2004 var fotografen Gunnar Lundquist ordförande. Efter att föreningen varit vilande en period återuppstod den som Aktionsgrupp Rädda Vättern. Materialet har skänkts som gåva till Folkrörelsearkivet av Gunnar Lundquist och omfattar pressklipp, korrespondens, fotografier mm

Här är några av de bilder som lämnats digitalt till arkivet.

En man i dykarutrustning i vatten.
Foto: Gunnar Lundquist
En man håller en stor skylt med texten Rädda Vättern, stående framför Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Foto: Gunnar Lundquist
Flera personer står framför gamla rådhuset i Jönköping och håller plakat eller skyltar med meddelanden om att rädda Vättern.
Foto: Gunnar Lundquist
Back to top