Kulturell organisation – Arkiv Jönköpings län

Johannes Alfred Hultman, även känd som ”solskenssångaren”, var en psalmskrivare, sångare och predikant född 1861 utanför Sävsjö. När han var sju flyttande hans familj till USA, men han färdades ofta till och från hemlandet och blev populär i båda länderna.

J. A. Hultman.

Tack min gud för vad som varit (psalm 261 i den svenska psalmboken 1986).

Redan …

Read more Månadens dokument juli 2024: Föreningen J. A. Hultmans Minne

Att musik kan väcka starka känslor, det är svårt att diskutera mot. Ett tydligt exempel på detta är den lilla konflikt som ägde rum i Smålandstidningen i januari 1968. I en insändare skrev signaturen Jan Hellgren att kunskapen inom Sveriges Jazzklubbars Riksförbund var för honom bristande och han beklagade sig över att standarden sjunkit så …

Read more Månadens dokument oktober 2023: Aneby Jazzklubb

Under ett besök på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och ArMedia i Jönköpings kommun under dagen blev vi varse den så kallade Huskvarnasången:

Det ligger en stad uti Smålandej stor eller stark eller rik.Den har inga storslagna anor,den grundats omkring en fabrik.Men ser Du en stad ifrån Månbergets krön,den djupblåa Vättern och dalen så grön,och blommande trädgårdar rad invid …

Read more Huskvarnasången

Folkdansgillet Stjärnan bildades 1978 och hade sitt säte i Hjältevad, Eksjö kommun. Inte långt efter föreningens upphörande 1 januari 2022 överlämnades föreningens material till Folkrörelsearkivet. Protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar, fotografier med mera finns nu i säkert förvar för den som är nyfiken på Folkdansgillets verksamhet och historia. Längre ner kommer ett axplock av de 173 …

Read more Månadens dokument oktober 2022: Folkdansgillet Stjärnan Hjältevad

Det ögonblick, då Tranås Hembygdsgille formellt bildades, inträffade den 31 oktober 1921. I praktiken hade det redan funnits ett tag, men nu konstituerades Gillet och stadgar antogs.

Den första tiden gjorde man inte så mycket mer än att utöva svensk folkdans, vilket gjordes regelbundet varje vecka. Dock rimmade denna sysselsättning illa med moderna kläder, varför styrelsen …

Read more Månadens dokument februari 2022: Tranås Hembygdsgille

Månadens dokument är sångboken ”Sjung, svenska folk!”, utgiven 1906 av Samfundet för unison sång (SUS).  

Samfundet bildades efter svensk-norska unionsupplösningen 1905 och är verksamt än idag. Den ursprungliga tanken bakom samfundet var att genom sång stärka modet och samhörigheten hos svenskarna. Första upplagan av sångboken trycktes 1905. Alice Tegnér var under en längre tid huvudansvarig …

Read more Månadens dokument oktober 2021: Sjung, Svenska Folk!

Back to top