Kulturell organisation – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Under ett besök på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och ArMedia i Jönköpings kommun under dagen blev vi varse den så kallade Huskvarnasången:

Det ligger en stad uti Smålandej stor eller stark eller rik.Den har inga storslagna anor,den grundats omkring en fabrik.Men ser Du en stad ifrån Månbergets krön,den djupblåa Vättern och dalen så grön,och blommande trädgårdar rad invid …

Read more Huskvarnasången

Back to top