Kulturell organisation – Arkiv Jönköpings län

Att musik kan väcka starka känslor, det är svårt att diskutera mot. Ett tydligt exempel på detta är den lilla konflikt som ägde rum i Smålandstidningen i januari 1968. I en insändare skrev signaturen Jan Hellgren att kunskapen inom Sveriges Jazzklubbars Riksförbund var för honom bristande och han beklagade sig över att standarden sjunkit så …

Read more Månadens dokument oktober 2023: Aneby Jazzklubb

Under ett besök på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och ArMedia i Jönköpings kommun under dagen blev vi varse den så kallade Huskvarnasången:

Det ligger en stad uti Smålandej stor eller stark eller rik.Den har inga storslagna anor,den grundats omkring en fabrik.Men ser Du en stad ifrån Månbergets krön,den djupblåa Vättern och dalen så grön,och blommande trädgårdar rad invid …

Read more Huskvarnasången

Det ögonblick, då Tranås Hembygdsgille formellt bildades, inträffade den 31 oktober 1921. I praktiken hade det redan funnits ett tag, men nu konstituerades Gillet och stadgar antogs.

Den första tiden gjorde man inte så mycket mer än att utöva svensk folkdans, vilket gjordes regelbundet varje vecka. Dock rimmade denna sysselsättning illa med moderna kläder, varför styrelsen …

Read more Månadens dokument februari 2022 – Tranås Hembygdsgille

Månadens dokument är sångboken ”Sjung, svenska folk!”, utgiven 1906 av Samfundet för unison sång (SUS).  

Samfundet bildades efter svensk-norska unionsupplösningen 1905 och är verksamt än idag. Den ursprungliga tanken bakom samfundet var att genom sång stärka modet och samhörigheten hos svenskarna. Första upplagan av sångboken trycktes 1905. Alice Tegnér var under en längre tid huvudansvarig …

Read more Månadens dokument oktober 2021 – Sjung, Svenska Folk!

Jakten på ett arkiv leder till ett annat

Den här månadens dokument handlar inte om Folkets Park i Bredaryd, men det är ändå där det börjar. Häromdagen inkom en fråga om det på Folkrörelsearkivet fanns handlingar från Folkets Park i Bredaryd. Frågeställaren sökte affischer, fotografier och programblad från parkens glansdagar, allt från 1940- till 60-talet var …

Read more Månadens dokument april 2021 – Bredaryds Föreläsningsförening

Bildandet av Sällskapet Dvalin

”Det var den 6 februari 1892 som några naturvänner överenskom att bilda en förening, där medlemmarna kunder meddela varandra intressanta ting som det läst om eller iakttagit inom naturvetenskapens vidsträckta fält. Initiativtagare till sällskapet var läroverksadjunkten  A W Arnell och övriga stiftare var läroverksadjunkterna C O von Porat och R Nordenstam […] …

Read more Månadens dokument november 2020 – Föreningen Dvalin

Back to top