Månadens dokument februari 2022 – Tranås Hembygdsgille – Arkiv Jönköpings län

Det ögonblick, då Tranås Hembygdsgille formellt bildades, inträffade den 31 oktober 1921. I praktiken hade det redan funnits ett tag, men nu konstituerades Gillet och stadgar antogs.

Den första tiden gjorde man inte så mycket mer än att utöva svensk folkdans, vilket gjordes regelbundet varje vecka. Dock rimmade denna sysselsättning illa med moderna kläder, varför styrelsen snart fick i uppgift att ta fram en lämplig hembygdsdräkt för danslaget, vilket inte var lika lätt som man hade kunnat tro.

I ett upprop i pressen efterlystes tips på dräkter från Norra Småland, men utan framgång. Lösningen blev istället att införskaffa dräktskisser från Nordiska Museet.

Till slut fastnade man för Unnarydsdräkten, vilken sades ha burits även i Norra Småland. Dräkterna lät man sy upp hos J. Johanssons A/B för en kostnad av 2000 kronor! Om inte damerna i danslaget hade hjälpt till med viss sömnad hade det blivit ännu dyrare.

De första tio åren i Hembygdsgillets historia är fyllda av resor, kurser, besök och bygdestämmor mm.

Den 31 oktober 1931 i samband med tioårsfirandet kunde Gillet räkna till 260 medlemmar.

Texten bygger i stora drag på de inledande sidorna i Tranås Hembygdsgilles 10-årsskrift.  / Richard Fransson, arkivarie

Här följer ett urval av fotografier ur hembygdsgillets arkiv.

Sex stående folkdräktsklädda män och tre sittande folkdräktsklädda kvinnor.
Styrelsen i Tranås Hembygdsgille 1961. Sittande från vänster: Ingbritt Tapper, Helga Grip, Birgit Rosin. Stående från vänster: David Rosin, Ragnar Sjöblom, Olle Nyman, Karl-Erik Åberg, Bernt Lindgren, Evert Reinevik.
Folkdans på dansbana. Runtomkring publik.
Från en hembygdsstämma på Omberg. Dansarna på bilden är Östergötland – Holavedens hembygdsring.
En kör på  ett femtiotal personer på en träparkett utomhus. De flesta har vita mössor.
Bilden från en av Hembygdsstämmorna på Omberg. Här ses Hembygdsringens sångkör som medverkade.
Orkester på ca tio personer utomhus på en träparkett.
Bilden tagen på en av Hembygdsstämmorna som hölls på Omberg på 1930-talet. På bilden ses musiker i Orkesterföreningen Närlingarna, några från Tranås. Dirigent är Olle Eksell.
Orkester på ca tio personer utomhus på en träparkett.
Bilden tagen på en av Hembygdsstämmorna som hölls på Omberg på 1930-talet. På bilden ses musiker i Orkesterföreningen Närlingarna, några från Tranås. Dirigent är Olle Eksell.
Nio personer uppställda för fotografering. Sex kvinnor och tre män.
Bilden från en Hembygdsstämma på Omberg (10/2 1932 ?). Från vänster: Louise Mountgommery, Ellen Tiselius, prinsessan Margareta, Danmark, prinsessan Ingeborg, prins Carl, Karl Tiselius, biskop Erik Aurelius. De båda andra kvinnorna ej identifierade.
Orkester står i en ruin och spelare för publik.
Bilden från en Hembygdsstämma på Omberg (10/2 1932 ?). På denna bild ser man musikkkåren i förgrunden och åhörarna i bakgrunden.
En stor grupp människor på en gräsmatta vid en ruin.
Här ses en del av åhörarna, närmast kameran ses prins Carl (den långe mannen i hatt), bredvid honom prinsessan Ingeborg och prinsessan Margareta, damen i folkdräkt är Louise Mountgommery.
Orkester står vid en ruin och spelar för åhörare. Delar av ruinen består av stenvalv.
Gudstjänst i Alvastra klosterruin. Gudstjänsten hölls i samband med Hembygdsstämmorna på Omberg på 1930-talet. Vid mikrofonen ses biskop Erik Aurelius, till vänster om honom står en grupp sångare och till höger en blåsorkester. Närmast kameran åhörare.
Fem personer sittande i stolar titta in i kameran. I bakgrunden skymtar en folkmassa.
Från en av Hembygdsstämmorna på Omberg på 1930-talet. I främre raden sitter från vänster Louise Mountgommery, mannen med hatten är Prins Carl, de övriga okända.
En man i kostym och hatt står i gräset med ryggen vänd mot kameran. Längre bak i bilden en grupp barn och vuxna.
Bilden tagen i Alvastra klosterruin, i Östergötland. Mannen i bildens mitt är prins Carl.
Back to top