Huskvarnasången – Arkiv Jönköpings län

Under ett besök på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och ArMedia i Jönköpings kommun under dagen blev vi varse den så kallade Huskvarnasången:

Det ligger en stad uti Småland
ej stor eller stark eller rik.
Den har inga storslagna anor,
den grundats omkring en fabrik.
Men ser Du en stad ifrån Månbergets krön,
den djupblåa Vättern och dalen så grön,
och blommande trädgårdar rad invid rad,
ja, då ser du Huskvarna stad.

Och skulle Du komma till staden,
en afton i skymningens ljus,
då tändes därnere i dalen en
ljusramp från hus och till hus.
Och ljusskenet ökar till sist för att bli
ett flammande storslaget fyrverkeri 
med blinkande stjärnor i vitt och i färg
från dalen och till Petersberg.

Vår stad i den grönskande dalen,
dem är varken rik eller stor,
men skönare plats här på jorden
ej finns för oss Huskvarnabor.
Här går vi mot vintern i höstlövets spår
här går vi och längtar och väntar på vår,
då fallet med glitter och brusande dån 
går skummande ner emot ån.

Sången ska ha skrivits 1953 av John Isidor Forsbom. Forsbom föddes 1893 i Amsberg, Kopparbergs län. Första delen av sitt liv flyttade han mycket. Först med familjen till Hässleholm, och därefter studerade han i Stockholm inte långt från faderns hemtrakter. Efter att han tagit examen och sedan bott en tid först i Nyköping och sedan Örebro, hamnade han slutligen i Huskvarna i november 1945. Där stannade han till sin död 1971. I Huskvarna innehade han positionen som chefsapotekare på apoteket som låg på Rosenborgsgatan. Apoteket öppnade 1906 och flyttade 1976 till Kungsgatan, varefter den ursprungliga byggnaden revs. Huskvarnasången, eller Huskvarnavisan, får betraktas som ett kärleksbrev till den nya hemstaden och ett vittnesmål om varför John Isidor efter allt sitt kringflyttande valde att stanna i Huskvarna livet ut.
Sångens melodi har vi tyvärr inte kunnat återfinna, så tveka inte att kontakta oss om ni känner till den!

Forsbom var en aktiv medlem i logen Jönköpings Par Bricole. Han gick med 1945 och redan 1951 mottog han ett förtjänsttecken. Han var vid sin död 1972 en ledamot av tionde graden sedan många år tillbaka. Jönköpings Par Bricole grundades 1879 och har hos Arkiv Jönköpings län ID 3983. Hos oss har vi sammanlagt 131 volymer, eller nästan 8 hyllmeter material. Arkivet ligger emellertid under sekretess och behöver godkännande från logens styrelse innan en tillåts åtkomst.

John Forsbom tillsammans med två ur personalen.
John Isidor Forsbom i mitten, 1954.
Fotograf: AB Conny Rich Foto. Ur Jönköpings läns museums samling. Hämtat från Digitalt Museum. Se licens.
Back to top