Demokrati – Arkiv Jönköpings län

Det pågår just nu två spännande projekt för att lyfta fram kvinnorna som kämpade för rösträtt för över hundra år sedan! Projekten drivs av Monir Bounadi och Mattias Folkestad, som båda är doktorander vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, i samarbete med Riksarkivet.

Om projekten

Rösträttsföreningarnas ordföranden

Projektbeskrivning:Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) var den kvinnliga …

Read more I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

På Arkiv Jönköpings län finns arkivmaterial efter ett tiotal fredsföreningar. En av dessa är Hoks fredsförening – alltså inte ”Holes Fredsförening…” som tidningen försöker göra gällande.

Innehållet i referatet går det dock inte ta miste på – krig är inte rätt väg för mänskligheten:

”De närvarande instämde till fullo med författarinnan Gaby Gyberg i orden: ”Må vi …

Read more Månadens dokument mars 2022 – Hoks Fredsförening

Den här utställningen sammanställdes och visades på Jönköpings Stadsbibliotek 2017. Utställning består bland annat av fotografier och dokument från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) Jönköping, som förvaras på Länsarkivet. Nedan rullar utställningen som bildspel med 30 sekunder/bild.

Read more Utställning på Jönköpings Stadsbiblioteket om kvinnlig rösträtt

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia!Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor …

Read more En liten film om allmän och lika rösträtt

Fotografi ur arkiv Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (1) som bildades 1902 och upphörde 1974. Innefattade Eksjö med landsförsamling. Vid omorganisationen 1974 bildades Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) som omfattar hela Eksjö kommun.

Lockout  är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats och används normalt i samband med förhandlingar om nya avtal. Den är endast effektiv …

Read more Månadens dokument oktober 2018 – Eksjö Socialdemokratiska arbetarekommun (1)

Back to top