Demokrati – Arkiv Jönköpings län

Det pågår just nu två spännande projekt för att lyfta fram kvinnorna som kämpade för rösträtt för över hundra år sedan! Projekten drivs av Monir Bounadi och Mattias Folkestad, som båda är doktorander vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, i samarbete med Riksarkivet.

Om projekten

Rösträttsföreningarnas ordföranden

Projektbeskrivning:Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) var den kvinnliga …

Read more I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

På Arkiv Jönköpings län finns arkivmaterial efter ett tiotal fredsföreningar. En av dessa är Hoks fredsförening – alltså inte ”Holes Fredsförening…” som tidningen försöker göra gällande.

Innehållet i referatet går det dock inte ta miste på – krig är inte rätt väg för mänskligheten:

”De närvarande instämde till fullo med författarinnan Gaby Gyberg i orden: ”Må vi …

Read more Månadens dokument mars 2022: Hoks Fredsförening

Den här utställningen sammanställdes och visades på Jönköpings Stadsbibliotek 2017. Utställning består bland annat av fotografier och dokument från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) Jönköping, som förvaras på Länsarkivet. Nedan rullar utställningen som bildspel med 30 sekunder/bild.

Read more Utställning på Jönköpings Stadsbiblioteket om kvinnlig rösträtt

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia!Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor …

Read more En liten film om allmän och lika rösträtt

”Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890. Initiativet till demonstrationen 1890 togs av Andra internationalen, som genom en internationell manifestation ville kräva åtta timmars arbetsdag. Första maj har också kommit att firas till åminnelse av Haymarketmassakern 1886. Denna dag firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer …

Read more 1 maj – fotografier ur Smålands Folkblads bildarkiv

Back to top