Månadens dokument oktober 2021: Sjung, Svenska Folk! – Arkiv Jönköpings län

Månadens dokument är sångboken ”Sjung, svenska folk!”, utgiven 1906 av Samfundet för unison sång (SUS).  

Samfundet bildades efter svensk-norska unionsupplösningen 1905 och är verksamt än idag. Den ursprungliga tanken bakom samfundet var att genom sång stärka modet och samhörigheten hos svenskarna. Första upplagan av sångboken trycktes 1905. Alice Tegnér var under en längre tid huvudansvarig för redigeringen av sångboken och just detta exemplar som ni kan se på bilderna har varit hennes personliga exemplar. Alice Tegnérs son Torsten Tegnér (sportjournalist och boende i Nässjö) har en gång skänkt boken till Hans-Olof Görebrant som i sin tur haft vänligheten att skänka boken vidare till Arkivet. Tack Hans-Olof!

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top