Månadens dokument februari 2021: Eksjö Frisksportklubb – Arkiv Jönköpings län

I en intervju med Knut Nordin (Smålandstidningen, odat.) berättar han om sitt engagemang i Eksjö Frisksportklubb med anledning av att föreningen kan fira 50 år. Knut var en av dem som var med från allra första början. Inspiration till att bilda en frisksportklubb kom i mångt och mycket från tidningen Frisksport med Swing, berättar han. Den påverkade en grupp med ungdomar i Eksjö att träna och leva ett hälsosamt friluftsliv.

Pressklipp på äldre man i tjocka glasögon.
Knut Nordin i samband med intervju i Smålandstidningen odat. Skribent AX.

Med ledorden ”Hälsa, ridderlighet och fred” bildades så Eksjö Frisksportklubb den 27 maj 1937 vid ett möte i Eksjös vattenledningspark. Ett fyrtiotal ungdomar deltog i mötet.

En annan influens var även hälsoprofeten Are Waerland som vid flera tillfällen var i Eksjö och talade. Knut berättar: ”Givetvis var vi frisksportare och hörde honom. Det kokades mycket kruska efter hans besök. Hans idéer, som många skrattade åt, har ju nu accepterats ganska allmänt. Waerland var onekligen en banbrytare för hälsokost och frisksport.”

Givetvis var vi frisksportare och hörde honom. Det kokades mycket kruska efter hans besök. Hans idéer, som många skrattade åt, har ju nu accepterats ganska allmänt. Waerland var onekligen en banbrytare för hälsokost och frisksport.Knut Nordin

Andra omständigheter som gynnade den spirande friskportsrörelsen vid den här tiden var den utbredda arbetslösheten, som innebar mer fritid och mindre pengar. Vanorna var tvungna att hållas enkla. Bristen på pengar gjorde att ungdomen fick satsa på sådant som inte kostade något. Att hålla sig i form och vara ute i naturen var ett billigt nöje.

Affisch med rubriken "Aftonunderhållning".
Affisch från 1941.

Knut lyfter fram de så kallade strapatsproven som en del av klubbens verksamhet som ligger honom allra närmast om hjärtat.

Själva strapatsverksamheten med bildandet av strapatsklubbar startades i mitten på 1960-talet av Svenska Frisksportförbundet. Målsättningen var en något mer extrem form av friluftsliv än tidigare. Intresset för strapatsverksamheten var stort i Eksjö och man hade många medlemmar som åkte Vasalopp, cyklade Vätternrundor och deltog i flermilavandringar med övernattningar i det fria. Vid rikslägret i Alfta 1968 korades Eksjö FK till landets främsta strapatsklubb.

I slutet av intervjun ventilerar Knut sina framtidsförhoppningar: ”Givetvis hoppas jag att klubben ska leva vidare och att vi ska öka vårt medlemsantal. Jag vill särskilt se fler ungdomar i våra led, men eftersom vi har förbud mot sprit och tobak är det svårare för oss att få medlemmar än många andra organisationer. Här i Eksjö finns ett stort föreningsutbud för ungdomen varför konkurrensen är hård.”

Tyvärr verkar inte Knuts förhoppningar infriats. I protokoll från 2001-2002 framgår att klubben inte har många aktiva medlemmar kvar och man diskuterar möjliga åtgärder för att få ekonomin att gå ihop. Bland annat diskuteras försäljning av klubbstugan ”Farmen” som varit klubbens självklara bas i många år. Hur det gick vet jag inte. Inget material har kommit in till arkivet sedan 2002 och jag hittar inga spår efter klubbens verksamhet på nätet.

Texten utgår från två pressklipp ur Eksjö FK:s arkiv (”Are Waerland gav impulser till frisksportarna i Eksjö” ur Smålandstidningen odat. och ”Eksjö frisksportklubb – en pigg 50-åring” ur Smålandstidningen 29 maj 1978). Även protokoll och delar av 50-årshistoriken har använts (Eksjö frisksportklubb ID 2594 vol. A I:3 och vol. F:2).

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top