I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt – Arkiv Jönköpings län

Det pågår just nu två spännande projekt för att lyfta fram kvinnorna som kämpade för rösträtt för över hundra år sedan! Projekten drivs av Monir Bounadi och Mattias Folkestad, som båda är doktorander vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, i samarbete med Riksarkivet.

Om projekten

Rösträttsföreningarnas ordföranden

Projektbeskrivning:
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) var den kvinnliga rösträttsrörelsens riksorganisation. Den grundades lokalt 4 juni 1902 i Stockholm under namnet Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Stockholm och blev landsomfattande 1903 efter att flera FKPR bildats. Fram till sin upplösning 1921 var LKPR landes ledande kvinnoorganisation. Den etablerades på över 300 orter och hade som mest 17 000 medlemmar år 1913 då den i en landsomfattande petition även samlade 350 000 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt. 

Historisk forskning har visat på det betydande inflytande som utövades i det lokala samhällslivet av ordförandena för de olika FKPR i landet. Det har skrivits om den socialdemokratiske politikern Anna Lindhagen som var ordförande i FKPR i Stockholm; den sociala organisatören Frigga Carlberg som var ordförande för FKPR i Göteborg; och konstnären Carolina Benedicks-Bruce som var ordförande för FKPR i Visby. Men aldrig har någon tagit en heltäckande bild av dessa rösträttskvinnor. Vilka var de? Vart och när föddes de? Vilken familje- och utbildningsbakgrund hade de? 

Detta projekt syftar till att samla in biografiska uppgifter för samtliga FKPR-ordföranden. Vi börjar med att samla in födelseuppgifter. Därefter kommer vi länka kvinnorna till historiska folkregister för att samla in ytterligare uppgifter. Arbetet dokumenteras på Wikidata. Under arbetets gång identifieras källor som kopplas till ordförandena som gör det möjligt att författa biografier över rösträttskvinnorna på Wikipedia och därmed till viss del åtgärda underrepresentationen av historiskt betydelsefulla kvinnor.

När vi började projektet för runt 2 månader sedan hade runt 15 procent av alla FKPR-ordförandena på Wikidata födelseuppgifter. Nu, 17 november 2023, är vi uppe i runt 50 procent tack vare hjälp från släktforskare, författare, hembygdsföreningar, med flera. Sedan har vi även bedrivit egen forskning i arkiv. Följande länk visar en karta över de födelseorter som registrerats hittills: https://w.wiki/86R7 (ny flik)

Hör av dig om du vill hjälpa till!

Projektet drivs av Monir Bounadi och Mattias Folkestad.

Transkribering av namninsamlingen

Projektbeskrivning:
I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sverige där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade lokala rösträttsföreningar i hela landet. LKPR tog 1913 initiativ till att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. Genom ett omfattande arbete kunde man 1914 överlämna drygt 351 000 namnunderskrifter till Riksdagen. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den tiden.

Riksarkivet har skannat den omfattande namninsamlingen och bjuder nu in dig att vara med och transkribera det handskrivna materialet så att det blir sökbart i fritext. Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig via Riksarkivets webbplats. Transkriberingsprojektet genomförs i samarbete med doktoranderna Monir Bounadi och Mattias Folkestad vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Arkivmaterialet som transkriberas i detta projekt finns i tvåkammarriksdagens arkiv som förvaras av Riksarkivet i Stockholm. Se volymer E 9: 3–32, ”Kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt och valbarhet” i arkivet Riksdagen 1867-1970 Kamrarna (Första och Andra) 1867 – 1970, Petitioner.

Hjälp till med transkriberingen här: https://fromthepage.com/riksarkivet/i-demokratins-namn (ny flik)

Projektet drivs av Monir Bounadi, Mattias Folkestad och Riksarkivet.

Kontaktuppgifter:

Mattias Folkestad: mattias.folkestad@iies.su.se
Monir Bounadi: monir.bounadi@iies.su.se

Del av en standar för F.K.P.R.
Back to top