Månadens dokument april 2020 – Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun – Arkiv Jönköpings län

Fotografierna är tagna den 8 april 1972, då Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun firade 70-årsjubileum på Eksjö Stadshotell. Fotografierna finns i arkivet tillhörande Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) (ID 2710) som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top