Månadens dokument augusti 2020 – fotografier ur arkivet tillhörande De Förenade Förbundens (DFF) avdelning 69 Tranås – Arkiv Jönköpings län

Förbundet bildades 1918 och upphörde 1962. Avdelningarna delades då upp i andra förbund.

Tranås har en lång tradition av att arbeta med skinn och läder. Redan under tidigt 1900-tal kom verksamheten igång när en körsnär började bereda skinn i ett tält i Tranås.

1917 grundades AB Tranås Skinnberederi som när det gick som bäst hade hundratals anställda och beredde alla typer av skinn. Både Svenska och utländska, inte minst från högvilt. Det är inte utan anledning som staden har betraktats som Sveriges inofficiella huvudstad för skinnberedning.

Ett åttiotal personer uppställda för fotografering. I bakgrunden en fana. På golvet i förgrunden serpentiner.
Tranås Läderarbetares fackförening avd. 69.
Tre stående män i kostym. Framför dessa två sittande män i kostym.
Styrelsen för Sko och läderavdelning 83 i Tranås 1943. Bakre raden från vänster: Haldor Karlsson (sekr.), Erling Gunstam (vice sekr.) och Nils Johansson (vice ordf.). Sittande från vänster: Einar Rosén (ordf.) och Gustaf Johansson (kassör). Fotografiet lämnades som gåva till arkivet av Einar Rosén 1976.
Ett femtiotal personer, både män och kvinnor, uppställda för fotografering i en lokal. I bakgrunden en fana.
Tranås Läderarbetares fackförening avd. 69.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top