Månadens dokument november 2018 – Bokbindareförbundets avd. 4 Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Den 13 november 1941 hade Bokbindareförbundets avdelning 4 Jönköping möte på café Gillestugan som låg på hörnet Klostergatan / Kungsgatan i Jönköping.  På dagordningen stod uppenbarligen även fotografering. Ordföranden i lokalavdelningen var Folke Nilsson. I avdelningens protokoll står att läsa att förbundsordförande Gunnar Jansson överlämnade förbundets hedersmärke i silver till avdelningens äldste medlem, Karl Pettersson. Troligen en av männen på första stolraden.

Vid pennan, Richard Fransson

Ett fyrtiotal personer samlade för fotografering, längst fram sitter två personer med banjo respektive fiol.
Banjo och fiol torde livat upp mötet på det gamla caféet Gillestugan i Jönköping.
Back to top