Lokalhistoria – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Kulturpromenad i Jönköping

Vandra i Jönköping och jaga lösenord samtidigt som du lär dig om stadens historia!
(Kulturpromenaden öppnas i Folkrörelsearkivets gamla hemsida)

Gulnad karta.
Karta över Jönköping 1882.
Back to top