Månadens dokument maj 2024: Ett paket från Australien – Arkiv Jönköpings län

Arkiv Jönköpings län (fd Folkrörelsearkivet) samlar, vårdar och bevarar dokumentation från hela länet, i första hand arkiv från föreningar och företag. Men ibland får vi in annat material och från helt andra håll – som denna lilla samling äldre fotografier, som kommit hela vägen från Australien! Hans Bojne Sander, född i Jönköping 1938, men nu boende i Gordon, Australien, hittade dessa fotografier, mestadels släktfoton, vid en storstädning och tyckte att de borde komma hem till Jönköping. Detta skrev han på Facebook, i gruppen ”Jönköpings släktforskare – Hitta dina rötter” och när vår arkivarie Anna Sundin fick syn på det så tog hon omgående kontakt med Hans. Jo, han ville gärna överlämna sina fotografier till arkivet. Några veckor senare kom paketet från Australien, och vi är väldigt glada för de fina bilderna!

Fotografierna är alla från slutet av 1800- och början av 1900-talet, tagna av välkända jönköpingsfotografer – J G Wetterholm, Systrarna Warnström, August Jansson m fl.

/ Lars Östvall, arkivarie

Sex stycken äldre porträtt/ateljéfotografier uppradade och avfotograferade mot ett träbord.
Back to top