Östra Storgatan 97 – Arkiv Jönköpings län

Kvarteret Fiskaren 1-2
Platsen där kvarteret Fiskaren finns hette tidigare Sand. Fastighetsbeteckningen blev senare Liljeholmen 11, och sedan dagens kvarteret Fiskaren. På tomten fanns på 1800-talet två äldre hus, ett större bostadshus och ett lite mindre. Det mindre huset, den s k Fiskarstugan, finns kvar än idag. Det ligger inne på gården, bakom det hyreshus som uppförts utmed Östra Storgatan 97.

Den 16 augusti 1851 försålde godsägaren till Rosenlund, kapten Carl Johan Ridderstedt, och Wendela Ridderstedt, född Posse, ”vår egande åckerlycka, å Jönköpings Stads Charta teknad under Lit: H: No 2 af aderton och trefjerdedels…” för tvåhundra riksdaler. Köpare var Karl Ludvig Zimmergren (f 1822 i Skärstad) och hans hustru Fredrika Hjertqvist (f 1822 i Bankeryd). De hade varit bosatta på Båtsmansbacken 21 (nära nuvarande Vedtorget), och där hade deras första barn fötts 1848. Då nästa barn kom 1851 hade de adress Rosenholm. Men samma år köpte de alltså fastigheten på Sand, Östra Storgatan 97. Där föddes ett tredje barn 1854. Under loppet av ett par år avled emellertid alla de tre små barnen. Det var den s k rödsoten (dysenteri) som härjade och drabbade Jönköping särskilt hårt. Av parets sammanlagt åtta barn var det till slut bara två som överlevde och uppnådde vuxen ålder – dottern Amanda Vilhelmina (f 1855) och sonen Karl (f 1859).

Dottern Amanda gifte sig omsider med Karl August Englund (f 1854 i Ljungarums fs). I slutet av 1880-talet bodde paret i Motala, där dottern Svea föddes, och Karl August arbetade då som magasinsdräng. Efter att Amandas far, skräddare Zimmergren, avlidit i maj 1884, blev änkan efter arvsskifte 1888 ägare till halva fastigheten och Amanda och hennes bror Karl gemensamma ägare till den andra hälften. Kring 1890-1891 flyttade Amanda och maken Karl August Englund tillbaka till Jönköping och bosatte sig också i fastigheten på Östra Storgatan 97. Här föddes sedan sonen Sven 1891 och därefter dottern Göta 1894, sonen Karl Nore 1897 och sist Gustaf år 1900. Vid den tiden står Karl August Englund skriven som garveriarbetare. När han avled i januari 1908 var han tvätteriarbetare, förmodligen på det närbelägna AB Wetterns Tvätt (längre österut på Liljeholmen). Hustrun Amanda dog nästan på dagen ett år senare, och hennes barn ärvde då fastigheten gemensamt.

Både barnen och brodern Karl (död 1935) kom att bo kvar på ”97:an” i många år. Karl Augusts och Amandas dotter Svea fick arbete i en tvättinrättning, förmodligen den närbelägna Wetterns Tvätt (där fadern har antagits arbetat). Sonen Sven Englund och hans hustru Edith bodde länge i Fiskarstugan.

Amanda Vilhelminas dotter Göta gifte sig med Karl Enok Petersson (f 1892 i Villstad) och bosatte sig också med tiden i fastigheten Östra Storgatan 97. Dennes syster, Ester Petersson (f 1890 i Villstad) gifte sig i sin tur med Erik Ottosson (f 1890 i Norra Unnaryd). Denne blev med tiden byggmästare i Jönköping och var byggmästare när hyreshuset på Östra Storgatan 97 byggdes.

Det äldre bostadshuset

Fem män utanför ett trähus.
Det äldre, nu rivna huset på adressen Östra Storgatan 97. Tvåa från vänster ska vara Gustaf Englund (1900-1979). Foto taget omkring 1915, från norr. Foto från familjen Simmeborn.
Trähus från 1800-talet.
Huset, sett från söder. Foto från familjen Simmeborn.
Tre män sitter på en båt på Vätterstranden.
Fastigheten Fiskaren nådde ursprungligen hela vägen ned till Vätterstranden. Här vilar tre okända herrar på en av fiskebåtarna på stranden. Foto från familjen Simmeborn.

”Fiskarstugan”

En liten stuga vid Vätterstranden.
Fiskarstugan, sedd från söder. Foto från familjen Simmeborn.

I slutet av 1920-talet byggdes Fiskarstugan till, och samtidigt uppfördes en större uthusbyggnad för tvättstuga, wc, vedförråd m m. Uthuset är numera rivet.

Ritning över ny- och tillbyggnad 1928.
Ritning över fastigheten Östra Storgatan 97, ny- och tillbyggnad 1928 på tomten Fiskaren 1-2. Ägare: familjen Simmeborn.
En grupp människor sitter vid ett bord framför en stuga.
En stunds avkoppling utanför Fiskarstugan i början av 1930-talet. Till vänster med pojken i knät, sitter Göta Petersson (född Englund), med sonen Inge. Den äldre mannen är Götas morbror Karl Zimmergren (1859-1935), och till höger Götas bror, Sven Englund (1891-1957) med sin hustru Edith. Foto från familjen Simmeborn.
En grupp människor i en roddbåt på Vättern.
En båttur från egna stranden. Från vänster Sven Englund längst bak, sedan hans hustru Edith Englund, pojken Inge Petersson (son till Karl Enok och Göta Petersson), Svea Englund och Göta Petersson (född Englund). Foto från familjen Simmeborn.

Hyreshuset utmed Östra Storgatan
Sedan det äldre bostadshuset brunnit ned, uppfördes på denna tomt ett hyreshus 1938. Arkitekt var G Pettersson och byggmästare Eric Ottosson, som alltså var svåger till Karl Enok Petersson (gift med Göta, f Englund).

Hyreshus utefter Östra Storgatan 97.
Östra Storgatan 97, möjligen 1940-talet. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 9443.)
Hyreshus, sett från gården.
Hyreshuset, sett från gården. Foto från familjen Simmeborn.

Östra Storgatan 97 – Damfriseringen Parant
Under 1940-talet fanns damfriseringen Parant i hyreshuset utmed Östra Storgatan 97. Innehavare var då Ingrid Sandahl. I början av 1950-talet överlät hon rörelsen till Ingrid Storm. Hon lämnade i sin tur över Parant till Ingvor Johansson, i slutet av 1950-talet. Då hade frisersalongen emellertid flyttats till en lokal i markplan i fastigheten Östra Storgatan 95. År 2000 avvecklade Ingvor Johansson verksamheten. (Uppgifter från Göran Nell, november 2022.)

Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2005. Promenad i kvarteret Fiskaren. I: JP 31/10 2005.

Stort tack till Michael och Stefan Simmeborn för att ni delat med er av dokumenten om fastighetens historia!

Lars Östvall
arkivarie

Back to top