Månadens dokument augusti 2019 – Frälsningsarmén Vetlanda – Arkiv Jönköpings län

Den 12 juni 2019 höll Frälsningsarmén i Vetlanda sitt sista möte. Deras första möte hade hållits på dagen 129 år tidigare.

I det arkivmaterial som lämnats till Folkrörelsearkivet finns historien om hur kapten Mina Malmkvist och kadett Fagergren kom till Vetlanda den 12 juni 1890 och ”öppnade eld” i en lokal på Armégatan. Omkring 150 personer lyssnade vid detta tillfälle. På hösten samma år invigdes sju soldater och strängmusiken startade. Åtta år senare, 1898, startade Hornmusikkåren. På 1920- och 1930-talet fanns det en livlig gossmusikkår. 1945 bildades en ungdomsmusikkår. De första torgmötena hölls 1901. År 1950 hade frälsningsarmén i Vetlanda flest soldater, 100 stycken.

Månadens dokument är ett par bilder på några av de fanor, bland många andra handlingar och föremål, som Folkrörelsearkivet tog emot i början på juni 2019 från Frälsningsarmén i Vetlanda.

Rödgrå fana med texten "FA:s Livräddningspojkar i ett rödvitt emblem". Nedanför emblemet texten "Handla rätt".
Fana från Frälsningsarméns Livräddningspojkar.
Röd, blå och gul fana med texten "Solstrålarna" under en halv sol. Nedanför texten "Handla rätt".
Fana från Solstrålarna inom Frälsningsarmén.
Back to top