Månadens dokument augusti 2022: Vetlanda PRO – Arkiv Jönköpings län

Förr som nu fanns ett behov av att organisera sig för att påverka levnadsvillkoren. Pensionärerna är inget undantag från detta.

PRO:s officiella historia börjar 1942 i Malmö, som var riksorganisationens hemvist fram till 1977 då kansliet flyttade till Stockholm. Dock bör nämnas att pensionärsföreningar funnits längre än så. SPF Seniorerna bildades redan 1939 i Göteborg och sjuk- och pensionskassor har funnits betydligt längre än så. Den första pensionskassan i Sverige var Flottans Pensionskassa. Den inrättades redan 1642.

Utöver alla sociala aktivitet med resor, körer, studiecirklar mm, så är ekonomisk trygghet, vård, omsorg och boendevillkor, matpriser och tandvård några av de frågor som varit i fokus för PRO.

Gruppbild, sex män och en kvinna, finklädda.
Text på baksidan av fotografiet: ”Vetlanda Pensionärsförenings styrelse för år 1965. Sittande från vänster: Fru Ruth Brunnberg sekreterare, Axel Danielsson ordförande, E.F. Karlsson vice ordförande. Stående från vänster: Paulinus Svensson styrelseledamot, Adolf Svensson vice sekreterare, Filip Pettersson kassör, Klas Björkman.”

Under 2020 lämnade Vetlanda PRO sitt arkiv till Folkrörelsearkivet. Det rör sig om handlingar som går tillbaka ända till själva bildandet den 17 september 1945. Antalet medlemmar uppgick då till 25 personer och årsavgiften för ett medlemskap låg på 1 kr och 50 öre.

Tidningssida med rubrik Smålandspensionärerna på rådslag i Nässjö, samgående krav i motion.
Pressklipp ur arkivet tillhörande Vetlanda PRO.

På Folkrörelsearkivet förvaras runt 50 olika pensionärsföreningar från hela länet. Följ länkarna nedan för att läsa mer om PRO och SPF.

https://pro.se/distrikt/distrikt-jonkopings-lan/samorganisationer/samorganisation-vetlanda/foreningar/vetlanda/historik.html

https://pro.se/om-oss/pros-historia.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/SPF_Seniorerna

Back to top