Bäckalyckevägen – Arkiv Jönköpings län

Artikel av Lennart Lindberg, tidigare publicerad i Jnytt 2/10 2010.

På väster i Jönköping finns ett område som kallas Bäckalyckan och även en gata som heter Bäckalyckevägen. Båda dessa begrepp kommer naturligtvis från gården Bäckalyckan, som ses mitt i bilden. Den gården var en av flera gårdar som låg runt staden och ofta beboddes av anställda på Hovrätten. Vid hovrättens förläggande till Jönköping uppstod en överklass som hade pengar och som ville bo ståndsmässigt. Området Bäckalyckan, som började bebyggas under slutet av 1800-talet låg utanför det egentliga stadsplanerade området. Detta slutade vid Junebäcken. Liknande områden var Torpa (något senare) och del av Rosenlund.

Fält, träd, enstaka byggnad på avstånd.
Foto från Lennart Lindberg.
Hus med vattenpump utanför.
Foto från Lennart Lindberg.

Namnet på gården Bäckalyckan kan man tro ha med lycka att göra, men så är inte fallet. En ”lycka” eller ”löcka”, som det blir på Jönköpingsdialekt, var helt enkelt en öppning i skog eller liknande, som kunde odlas upp. Det är med andra ord en öppen plats vid bäcken (Junebäcken). På gamla Råslätt har vi Stridslyckegatan. Det är samma här. Där Värnamovägen och Norrahammarsvägen delar sig kan vi än i dag se spåren av ett torp. Detta beboddes i tidernas begynnelse av en Strid, som hade en odlingsbar ”lycka” uppe i skogen. Gatan dit heter då Stridslyckegatan. Vi har en Lyckhemsgatan och det är samma där. Det var ett hus (hem) som låg vid en ”lycka”.
Orter och platser med ”lyckliga” namn är med andra ord inte särskilt lyckliga, undantaget torde vara ”Lyckliga gatan” med Anna-Lena Löfgren från 1967. Men det är en helt annan historia.

Text och bilder framtagna av Lennart Lindberg.

Back to top