Skolgatan – Arkiv Jönköpings län

Skolgatan 3

Skolgatan 3 – Riksbanken
Fanns här åtminstone 1899-1900.

Skolgatan – Per Brahegymnasiet

Per Brahegymnasiet, tidigare under namnet Jönköpings högre allmänna läroverk, invigdes den 18 oktober 1913.

Stor stenbyggnad med trippel entré och klocktorn, framför en bred gata och till höger och vänster växtlighet.
Läroverket, sett från Skolgatan (norrifrån). Foto: David Sjögren (Jönköpings läns museum).
Högsta partiet av en gul fasad, där åren 1283, 1612, och 1912 finns listade, ovanför ett grönaktigt tak.
Foto från Lennart Lindberg.

På nuvarande Per Brahegymnasiets västra gavel finns tre årtal ingraverade. 1283 – 1612 – 1912. Vad betyder detta? Jo, det är tre viktiga årtal i stadens skolhistoria. 1283 var det år fransiscanmunkar kom till staden och med all säkerhet anlade en skola. 1612 är det år staden flyttades till ”Sanden” på Öster och då byggdes en ny skola vid nuvarande Kristinakyrkan. 1912 slutligen är det år då nuvarande ”Peset” uppfördes.
Lennart Lindberg

Skolgatan 6

Skolgatan 6 – Augustas Bierhall

Bierhall
Artikel av Gunnar Berglund, tidigare publicerad i Jnytt 19/3 2011.

Myndigheterna i Jönköping bestämde 1917 att det skulle finnas sex utskänkningsställen för öl enbart, fyra för vin och öl samt sju för sprit, vin och öl. Efter en del nedläggningar fanns från 20-talet och till 1952 endast tre ölkaféer utan mattvång kvar: Augustas Bierhall på Skolgatan, Gule Knut på Smedjegatan och Café Fenix på Östra Torget.

Man i kostym och hatt med käpp stående på en trottoar utanför en stenbyggnad.
Foto från Gunnar Berglund.

Anna Maria Claesson har för en artikel i boken ”Det okända Jönköping” (tryckt 1984) intervjuat en servitris på ett ölcafé. ”Fenix öppnade klockan sju. Vanligen stängde man klockan 19.00. Lördagar stängde man klockan 18.00 och fredagar klockan 20.00. Från klockan 07.00 till 12.00 serverades mat till ölen. Man fick två pilsner till ett mål mat. Det var korv med brynt potatis och någon gång ägg till. Maten var egentligen bara till för att få tjäna mer pengar på arbetarna. Två öl kostade 70 öre, maten 1 krona. Efter klockan 12.00 var det fritt att servera öl utan mat. Fenix var ett ställe för arbetarna. Dit kom alla arbetare, mest från fabrikerna intill. De kom efter arbetets slut klockan 17.00. Ibland kom dom vid middagsrasten mellan 13.00 och 14.00. Då tog dom en öl snabbt, innan dom gick hem och åt. På lördagarna gick dom först hem och bytte om. Då kände man knappt igen gubbarna, så fina var dom. Servitriserna måste ha pondus och vägra servera de som var svartlistade. På fredagskvällar och på lördagar, då det var mycket folk, stod ägaren själv i kassan. Lönen för en servitris var 25 kr/månad, men den drygades ut med drickspengarna.”

Staten beslöt 1895 att tillämpa det s.k. göteborgssystemets principer där enskild vinst på utskänknings- och minuthandel skulle inskränkas till ränta på nedlagt kapital medan överskottet skulle tillfalla det allmänna. Som exempel kan nämnas att staden åren 1906-1912 fick det allmännas överskott som i medeltal per år var 91.671 kronor. Det skulle i dag utgöra något över 5 milj kr/år. Det bildades ett relativt stort antal nykterhetsföreningar i Jönköping under åren 1876-1908. Den absolutistiska rörelsen tog över efter den wieselgrenska måttlighetsrörelsen. År 1904 fanns minst 13 nykterhetsföreningar med bortåt tusentalet medlemmar.

Nykterhetsvännerna ville inrätta nykterhetsvärdhus. Ett sådant fanns en period i Viktoriahuset vid F E Elmgrens gata. Mäster Gudmunds källare som drevs av Vita Bandet startade 1930. Man diskuterade att starta ett kommunalägt cafébolag som skulle ta över de privata bolagen. Detta bolag bildades men ölcafeerna fortsatte sin verksamhet ända till oktober 1952, då deras ölrättigheter drogs in. Gule Knut fortsatte som restaurang ytterligare ett 10-tal år.

Gunnar Berglund, Bankeryds Fotoklubb

Skolgatan 9

Lundbergs Hotell
Källarmästare Carl Lundberg öppnade detta hotell redan 1846, men då under namn av Västra förstadens gästgiveri. I en annons från 1875 skrivs:
”Carl Lundbergs Hotell, Jönköping, i närheten af Bangården och Hamnen. Undertecknad, som sedan år 1846 innehaft detta Hotell, får härmed hos respektive Resande rekommendera ett större antal propra och varma rum. Restauration och Billard finnas på stället, äfvensom Stallar och Vagnsbodar, samt foder till medhafda hästar. Jönköping i Augusti 1875. Carl Lundberg”. (Adresskalender för Jönköpings stad år 1875, s 126.)

Trähus på rad, lyktstolpe i mynningen till en sidogata, på det mittersta huset en skylt med texten "Hotell Lundberg".
Detta foto är från 1905 och vid den tiden ägdes hotellet av Axel Lundberg. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 3256.)

Skolgatan 22

Företag på Skolgatan 22
Sandkvist & Spaak rörledningsfirma (1954)

Skolgatan

Skolgatan – Philipsons Automobil AB
Philipsons bilaffär låg i det s k Automobilpalatset, som uppfördes 1930. Det lär vara Sveriges första parkeringshus i funktionalistisk stil. Firman sålde framför allt Mercedes-Benz, men även DKW.

Back to top