Klostergatan, västra sidan – Arkiv Jönköpings län

Här tittar vi på norra sidan – med jämna nummer.

Klostergatan 2

Två korsningar, Klostergatan i mitten av bilden, många träd bortom den vid Västra Storgatan.
Vy över Klostergatans mynning vid Västra Storgatan. Foto från Sofiakyrkans torn. Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA 2016/244.)

Klostergatan 2 – Radio TV Salongen

Hörn av byggnad med entré till butik, dam går utanför.
Radio TV Salongen i hörnet Klostergatan-Västra Storgatan. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA 2016/244.)
Hörn av byggnad med entré till butik, kvinna går utanför, och till vänster syns Frälsningsarmén.
Radio TV Salongen till höger och i nästa hus söderut fanns Svenska Frälsningsarmen. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA 2016/244.)

Klostergatan 2 – Sörmans Servicebutik
I det nybyggda huset Klostergatan 2 fanns Sörmans Servicebutik, i korsningen med Västra Storgatan.

I hörnet på en byggnad med butik står en äldre man och ser in i den.
Sörmans Servicebutik, april 1983. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad.

Klostergatan 2 – Svenska Frälsningsarmén
Svenska Frälsningsarmén bildades 1905 och var en förgrening av (internationella) Frälsningsarmén. Från 2016 ingår Svenska Frälsningsarmén i Equmeniakyrkan.

Ljus stenbyggnad med höga avlånga fönster, över entrén ett kors och skyltningen "Svenska Frälsningarmén".
I södra delen av fastigheten låg förr Svenska Frälsningsarmén – inte att förväxla med Frälsningarmén. (JLM 1996/08:52.)

Fler företag på Klostergatan 2
Svenska Maskinbolaget (1926)
Flemings Hemtextil

Klostergatan 4

Klostergatan 4 – Axelia Mobergs Matvaruaffär

Mörk stenbyggnad i vars hörn det ligger en matbutik, i trappan till entrén står två kvinnor.
Oid fotograf.

Fler företag på Klostergatan 4
Matt-Kompaniet

Klostergatan 8

Företag på Klostergatan 8
Wenströms Kopparslageri (1914)
Almqvists Tunnbinderi (1918)
Carl Lamm AB (1945)
Frigidaire GM (1945)

Klostergatan 10

Klostergatan 10 – Agéliis Färghandel
Startad av Olof Agélii 1936. (Se vidare Sveriges privata företagare 1942, s 358.)

Klostergatan 10 – Ateljé Treklövern

Hus på två våningar, nedre är blågrå och övre är röd, en grön skylt med röd text lyder "Ateljé Treklövern".
Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-265.)

Fler företag på Klostergatan 10
Bäckanders skrädderi (1889)
Knut Bergh speceriaffär (1914-1918)
Lilla Svenska Barntidningen (1918)
Miltons Blomsterhandel (1936-1945)
Sandberg & Co grosshandel (1927)

Företag på Klostergatan 10 A
Julfrid, redaktion (1918)

Klostergatan 12

Klostergatan 12 – Schedell & Co (K E Svenssons Eftr.) Fisk- & Viltaffär
Firman startad 1884. Affären fanns här till åtminstone 1945, förmodligen längre.

Hörnet av en brun stenbyggnad med rött tak, en butik i hörnet och utanför två människor och några bilar.
Schedells tomma butikslokal på Klostergatan 12, 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Fler företag på Klostergatan 12
Johanssons skrädderi (1918-1927)
Sandqvist & Co (1918)
Västra Ångbageriet (1927)

Klostergatan 14

Klostergatan 14 – Sjöqvists Skor

Gulaktigt stenhus på fyra våningar med ett litet torn, i hörnet en skobutik med två utfällda markiser.
Den pampiga fastigheten Klostergatan 14 med ingången till Sjöqvists Skor på hörnet mot Oxtorgsgatan, 1979. Foto: Lindroth. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2013-173-064.)

Fler företag på Klostergatan 14
F E Nilsson slakteri (1902)
C A Gawelli metallvaror (1918)
Bengtsons Parti- & Agenturaffär (1926)
Eric Svensson spannmål (1926-1927)
Hytters skrivmaskin- & agenturaffär (1927)
Nya Mjölk- och Matvaruaffären (1927)
AB Samarbetet, filial (1945)
Fredrika Bremer-förbundet (1945)

Dessutom bodde stadsarkitekt August Atterström i denna fastighet.

Klostergatan 16

Huslänga med butiker, i hörnet nr 16.
Klostergatan söderut med nummer 16 till höger. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1987/15: 88.)

Klostergatan 16 – Västra Cigarrimporten
Firman startades år 1912 på adressen Klostergatan 18. Innehavaren baron von Schwerin överlät affären till Nils Sjögren 1935. Ett par år senare, 1937, bytte Sjögren bytte lokal till Klostergatan 16.

Fler företag på Klostergatan 16
Isakssons Matvaruaffär (1918)
Lisa Östergren matvaruaffär (1927)
Wallins byggnadsfirma (1927)
Olssons slakteri (1936)
Litzells chark, filial (1945)
Ryfors Tvätt (1945)

Klostergatan 18

Företag på Klostergatan 18
C J Anderssons beklädnadsaffär (1926)
Västra Cigarrimporten (1912-1937)

Klostergatan 20

Klostergatan 20 – Guldsmedjan
I det gamla trähuset Klostergatan 20 fanns Guldsmedjan i många år.

Butik med skyltfönster och dörr med galler.
Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 22

Klostergatan 22 – Västra Folkskolan
Skolan var färdig att tas i bruk 1881. Utöver lektionssalar fanns bl a badanläggning i källarplan. Senare hade skolan även egen tandläkare, som skolbarnen både från Västra och Södra skolan fick gå till en gång om året. Grönberg hette den av många väl ihågkomna tandläkaren.

Stort tegelhus med många fönster och ett staket, utanför går det ett antal personer.
Västra Folkskolan, sedd från sydost. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum)
Gruppfoto med ett antal finklädda damer och herrar utanför ett tegelhus.
Lärarkåren vid Västra Folkskolan 1894. Foto: Gottfrid Nilsson. (Jönköpings läns museum.)

Klostergatan 26

Klostergatan 26 – Fruktaffären Pomona
På denna bild från omkring 1920 finns fruktaffären Pomonas filial i fastigheten.

Gulaktigt foto av stenbyggnad med butik, på balkongen ovan entrén står tre personer.
Foto ur Smålands Folkblad.

Klostergatan 26 – Abrahamssons Järnaffär

Grönbrun broschyr med kontaktuppgifter till järnaffären och texten "Gör det själv".
Broschyr från Abrahamssons Järn. (JFA 2011/218.)
Mörkgrönt trähus med igenbommade fönster.
Här har den duktige hobbyfotografen Rune Bunnfors fångat trähuset Klostergatan 26, strax innan rivningen i mars 1982. Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län.)

Fler företag på Klostergatan 26:
Engelska Klädesvaruimporten (1926)

Klostergatan 28

Klostergatan 28
Uppfört 1888.

Klostergatan 28 – Eskil Jonssons Möbelfabrik
Byggnaden uppfördes för möbelfabrikens räkning.

Klostergatan 28 – Smålands Folkblad och Tryckeri AB Småland
Smålands Folkblad var arbetarnas tidning, startad av Jönköpings socialdemokrater. Första numret utkom i november 1901. Året efter startades även eget tryckeri, Tryckeriföreningen Småland. Tryckeriet låg till en början på Smedjegatan 28, men i oktober 1904 köpte föreningen fastigheten vid Klostergatan 28. Tryckeriföreningen Småland gick i likvidation 1918 och istället bildades Tryckeriaktiebolaget Småland, för utgivning av tidningen. Under många år fanns även Jönköpings Folkets Hus i fastigheten.

Tegelhus med skylt "Yvettes Damfrisering", framför är en bil med trycket "Smålands Folkblad".
Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 28 – Folkets Hus
Efter att ha huserat på flera olika platser i Jönköping fick föreningen Folkets Hus i Jönköping äntligen mer permanenta lokaler hos Tryckeri AB Småland på Klostergatan 28 år 1904. Föreningens verksamhet växte och 1937 inköptes en egen fastighet med större utrymmen på Järnvägstorget 9.

Polis framför högt stenhus, fotot har texten "Folkets hus".
Folkets Hus i Tryckeri AB Smålands fastighet. Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (JFA).
Information om föredraget "Soldatrörelsen i Sverige och utlandet" samt "Vad vill landsrådsrörelsen", av Jönköpings Arbetare- och Soldatråd.
Affisch för möte på Folkets Hus. april 1918. (JFA)

Klostergatan 28 – Gillestugan
Alldeles intill Folkets Hus och Smålands Folkblad fanns ett kafé/restaurang som hette Gillestugan. Verksamheten hade börjat som Folkets Parkföreningens kaférörelse, men 1914 blev det Folkets Hus Café. 1925 övertogs kaféet av Jönköpings Arbetarekommun och döptes om till Kafé Gillestugan. Fyra år senare, 1929, ombildades verksamheten till ekonomisk förening med namnet Föreningen Gillestugan u p a.

Högt stenhus hopsatt med låg träbyggnad, en spårvagn och ett antal personer i mörka kläder.
Här syns Gillestugan, trähuset alldeles till vänster om Tryckeri AB Smålands stora fastighet. Vykort.
Gruppfoto av en samling män framför en träbyggnad med intrikat skyltning och växter i samtliga fönster.
Folkbildare utanför Gillestugan. ABF:s distriktsmöte 1927. (JFA 1983/058.)
Fyra män runt ett litet kaffebord.
Arbetarkämpar på Gillestugan. Från vänster Gunnar Book, Arvid Wärn, Hellkvist och Oliver Ericsson. (Arbetarrörelsens arkiv. JFA 1987/129.)
Gruppfoto av människor i alla åldrar och båda kön, de två främsta sitter på golvet, den ena med banjo och den andra med fiol.
Den 13 november 1941 hade Bokbindareförbundet i Jönköping möte på Café Gillestugan. (JFA)

Café Gillestugan i hörnet Kungsgatan/Klostergatan, av Lennart Lindberg
Publicerad i Jnytt 2 oktober 2010.
I boken ”Det okända Jönköping” utgiven 1984 skriver Anna Maria Claesson om caféer, krogar och biografer. Långt fram på 1900-talet var jönköpingsborna som de flesta svenskar trångbodda och en del av umgänget fick ske på bl a biografer och caféer. På 1940- och 50-talen hade caféerna sin storhetstid. Under dessa årtionden fanns enligt telefonkatalogen nästan 70 konditorier och caféer i Jönköping, vart och ett med sin profil och sin kundkrets.
Café Gillestugan på Kungsgatan var ett av arbetare på 1930- och 40-talen livligt besökt café. Det flyttades vid mitten av1950-talet till Gröna gatan, till en del av den plats där Konsum Göta tidigare legat.
Våra fritidsvanor har i grunden förändrats. Lägenheterna är betydligt större, TV intar en dominerande plats i våra liv. Bilen ger möjlighet till långa utflykter. Konditorivaror köps i varuhus och storköp. År 1984 fanns endast ett tiotal konditorier och caféer kvar i Jönköping. År 2010 har med växande folkmängd och ändrat konsumtionsmönster antalet caféer och konditorier ökat betydligt.

Fler företag på Klostergatan 28
Aug. Nords Charkuteriaffär (1926)
Fridenslunds Fjäderfabrik Eftr (1926)
Fruktaffären Pomona
Lindys Skor
Yvettes Damfrisering

Klostergatan 30

Klostergatan 30 – Apoteket Tre Rosor

Brunaktigt foto av stenbyggnad med apotek på hörnet.
Vykort. (JFA)
Apotekets stenbyggnad sedd från mellan två träd, spårvagn till vänster.
Vykort.

Klostergatan 30 – Berggrens TV & Radio

Starkt solsken över korsning med stenhus i ett hörn med skyltning för butiken.
Fastigheten i korsningen Klostergatan-Kungsgatan, sedd från NO. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-163.)

Klostergatan 30 – rivning och byggnation

Gata med många bilar, byggnadsplats till höger och en ica-butik till vänster.
Vy över Klostergatan söderut, med fastigheten nummer 30 till höger under byggnation 1976. Foto: Smålands Folkblad.
Gata med bilar, byggnad skyltad "Esso" till höger, lägenhetshus till vänster.
Här är fastigheten sedd söderifrån, färdigbyggd. Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 32

Klostergatan 32 – Ingvar Carlssons Tapetserareverkstad
Firman startades 1936 av innehavaren Ingvar Carlsson och hade år 1942 tre anställda. Bland det som verkstaden tillverkade var huvudsakligen möbler, främst fåtöljer och soffor.

Andra företag på Klostergatan 32
Apotekare A Carlssons Enkas tallbarr (1902)
Höög & Petersson, cykelreparationsverkstad (1926)
Västra Cykelverkstaden (1936)

Klostergatan 34

Företag på Klostergatan 34
Kafferosteriet Munken (1945)

Klostergatan 38

Den äldre fastighet som tidigare låg här kallades Törnvallagården, efter ägaren.

Gul tegelbyggnad med röda accenter belägen vid en korsning.
Fastigheten Klostergatan 38, fotad 15 februari 2020. Foto: Lars Östvall.

Företag på Klostergatan 38
Björks plåtslageri (1945)
Nyströms Bokhandel (2000)
Svanströms
Vettergymnasiet

Klostergatan 40

Företag på Klostergatan 40
Jönköpings Lump- & Metallaffär (1945)

Klostergatan 42

Vägarbete mitt på gatan, på motsatt vida ligger två butiker och en frisör.
Klostergatan 42 och 44, mot söder. Foto: Gustav Andersson. (JFA)

Klostergatan 42 – Holmgren & Törnqvist Frisersalong
Frisersalongen fanns här åtminstone 1942, och drevs då av Elis Holmgren och Egart Törnqvist. 1972 övertogs den av en av de anställda, Titti Axelsson.

Stenbyggnad med frisersalong och två cyklar.

Klostergatan 42 – Tittis herrsalong
Frisersalongen drevs av Titti Axelsson från 1972 till 2001, då Ingrid Bäckman tog över. Salongen lades ned omkring 2006-2007.

Orange byggnad med frisersalong, två kvinnor i entrén.
Tittis Herrsalong på 1970-talet. I dörröppningen Titti Axelsson och Ingrid Bäckman. Foto från Titti Axelsson.
Kvinna framför frisersalongens skyltfönster.
Tittis Herrsalong på 1970-talet. Tjejen heter Carina. Foto från Titti Axelsson.
Annons med texten "Herrar i alla åldrar! Varför inte låta två yrkeskunniga kvinnor sköta om ert hår!" Inklusive recension, adress m m.
Odaterad annons.

Läs mer om Tittis Herrsalong här.

Fler företag på Klostergatan 42
Johanssons vedhandel (1927)
Högbergs bilförsäljning (1945)
Västra Blomsterhandeln (1945)

Klostergatan 44

Klostergatan 44 – Jönköpings Möbel- och Radioaffär

Stenbyggnad med skyltfönster i hörnet, en man framför.
Fastigheten Klostergatan 44. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-173-001.)
Zoomad version av bilden ovan, nu syns  skyltningen för möbelbutiken.
I korsningen Klostergatan och Sjögatan låg under en period Jönköpings Möbel- och Radioaffär. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (Detalj ur foto JFA-2013-173-001.)

Klostergatan 44 – Erik Nyströms Bokhandel
Nyströms startades 1951. Butiken flyttade sedan till korsningen Klostergatan-Kungsgatan, där den låg länge.

Papperspåse i gult, vitt, och rosa, med bokhandelns logotyp.
Papperspåse från Erik Nyströms. (JFA 2011/218.)

Fler företag på Klostergatan 44
Bengtsons Tobak (1945)

Klostergatan 46

Utsmyckad stenbyggnad på tre våningar.
Foto: Gustav Andersson. (JFA)
Stenhuset med dess blågröna tak och ett antal bilar parkerade nedanför.
Den pampiga fastigheten, fotograferad 7 februari 2015. Foto: Lars Östvall.

Klostergatan 48

Klostergatan 48 – Agnes minne
Uppfört 1914 för Föreningen för understöd åt Pauvres Honteaux (bildad 1872).
Arkitekt: August Atterström.
”Agnes minne” har fått sitt namn efter Agnes Killander (1849-1931), som var en av de styrande i föreningen.

Läs mer om Agnes minne: artikel av Lennart Lindberg.

Stenbyggnad med spetsigt tak, tre våningar högt.
Agnes minne till höger, sett från norr. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1441.)

Klostergatan 50 A

Klostergatan 50 A – Idas skola
Den vackra tegelbyggnaden, ritad av stadsarkitekt August Atterström, uppfördes 1908 som hushållsskola. Den fick namn efter Ida Ljungqvist, Munksjö Bruks ägare Ottonin Ljungqvists framlidna hustru (död 1881). Här fanns även Jönköpings Mejerier filial (åtminstone 1927-1939). På 1960-talet flyttade Idas skola in i en nybyggnad, ritad av arkitekt Lars Löfstedt, utefter Gröna gatan.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2019. En skola till minne av brukschefens Ida. I: JP 2/3 2019.

Trevåningsbyggnad i tegel med stor gård med en fontän i förgrunden och en liten flicka.
Idas skola, sedd från parken. Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 54

Klostergatan 54 – Carlsson och Svenssons Frisersalong
Firman startad 1939 av Erik Carlsson och Ingvar Svensson.

Stenbyggnad med frisersalong och två cyklar.
Foto ur Sveriges Privata Företagare (1942).

Klostergatan 54 – KF Göta

Hörnet på stenhus med skylt "Kooperativa föreningen Göta, Mjölk & bröd, husgeråd, specerier".
Foto från Arkiv Jönköpings län.
Hörnet på stenhus med skylt "Kooperativa föreningen Göta" samt varor.
Foto: Emil Eriksson.
Interiör i butik, med disk, kassaapparat, och varor.
Foto: Emil Eriksson.

Klostergatan 56

Klostergatan 56 – KF Göta
Konsumtionsföreningen Göta hade många butiker i Jönköping. I korsningen Klostergatan-Bellmangatan fanns två stycken, med lite olika utbud.

Hörnet av stenhus med butik.
Foto från Arkiv Jönköpings län.
Disk fylld av matvaror, så även väggen bakom.
Interiör från Konsum på Klostergatan. (Arkiv Jönköpings län)

Klostergatan 56 – Södra Barngarderoben

Hörnet av stenhus med butik.
Södra Barngarderoben tog över KF Götas lokaler på Klostergatan 56. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 30.)
Gatan sedd från butikens ingång, till höger en skylt med texten "Bellmansgatan".
Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 12.)

Fler företag på Klostergatan 56
Sandbergs Blomster- & Grönsaksaffär (1936-1945)

Klostergatan 58

Klostergatan 58 – J Rydbergs Eftr
J Rydbergs Eftr, en filial till huvudbutiken på Barnarpsgatan 53, fanns på Klostergatan 58 från åtminstone 1936. Den drevs av Gottfrid Nilsson (till 1945 eller senare).
Litteratur:
1953-10-10 SmA ”Rospigg i Jönköping bakom egen disk i 42 år”.
1959 (oid tidn.) ”Västers landsortskunder fick julservis”.

Läskpapper med reklam, inklusive olika listade varor.
Reklamkort för J Rydbergs Eftr. (JFA)

Fler företag på Klostergatan 58
Wetterlings Färg filial (1936-1955)

Klostergatan 60

Företag på Klostergatan 60
K G Johanssons skrädderi (1945)
Lagerqvists specerier (1927)

Klostergatan 62

Högt stenhus med fyra "ränder" längs fasaden, skyltning för "Finess" och "Falbygdens Ostnederlag".
Fastigheten Klostergatan 62. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 20.)

Klostergatan 62 – Storcks Specerier

Testen "Storcks specerier" samt adress och telefonnummer.
Reklamtryck på varupåse från Storcks.

Klostergatan 62 – Falbygdens Ost
Denna välsorterade butik finns dessvärre inte kvar.

Två skyltfönster till ostbutiken, inne syns enstaka personer och en mängd ostar.
Falbygdens Ost, 1988. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad.

Andra företag på Klostergatan 62:
Elsa Peterssons Sybehör (1945)
Landströms matvaruaffär (1927)
Finess (1980-talet)

Klostergatan 64

Klostergatan 64 – Nya Malmömagasinet
Klädaffär, som även fanns på Öster.

Hörnet med klädaffären, två skyltar med texten "NM kläder" samt "Nya Malmö-magasinet".
Okänd fotograf.

Klostergatan 66

Klostergatan 66 – Wallins Fisk
Fiskaffär som heller inte finns längre, dessvärre.

Två butiker sedda från andra sidan gatan, inklusive två parkerade bilar, skylt för "Fisk".
Kvällsbild från den 13 januari 2018. Foto: Lars Östvall.

Fler företag på Klostergatan 66
Söder Sko
Röda Rummet bokhandel

Klostergatan 68

"Jönköping, parti av Klostergatan" enligt texten, längor hus till vardera sida, bilar parkerade till vänster och en buske i förgrunden till höger.
Klostergatan 66 är huset längst till vänster. Vykort.

Klostergatan 68 – Pizzeria Palermo

Skylt för pizzerian med pil mot kundparkering och en tecknad gubbe med stor mustasch och kockmössa.
Palermo 1982. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA)
Flera sittplatser varav två upptagna, disken är till vänster och bakom den en tjej.
Interiörbild 1980. Foto från Smålands Folkblad. (JFA)

Fler företag på Klostergatan 68
Blomsterhandeln Mimosa (1945)
Byggnadsfirman Palm (1945)
Norgrens speceriaffär (1945)

Back to top