Klosterg 48 – Agnes minne – Arkiv Jönköpings län

Vem var Agnes på Klostergatan?

Under mina otaliga vandringar från Torpa till ”sta´n” utnyttjade jag för det mesta Klostergatan. Det var ju mer folk där än på Brahe- och Barnarpsgatan. När jag hade passerat Idas skola och hade Sandéns konditori till höger, låg ett litet vackert boningshus med adress Vegagatan 2 och fastighetsbeteckning Klippan 2. Dessa benämningar kände inte jag till utan visste bara vad som stod på huset, vackert utmejslat på stenfasaden: ”Agnes minne”.  Huset var också speciellt för att det hade trädgård, det var inte vanligt utmed Klostergatan. Denna kunde nås via en port i det höga plank som omgav huset. Men den var låst. Huset upplevdes av mig och många andra som lite mystiskt.

Huset finns ju än idag och kan beskådas. Dock har det mist sitt ursprungliga syfte. Huset var nämligen en byggnad upplåten av en institution som skulle bistå ”blygsamma fattiga”. Under tidigt 1900-tal gjorde man skillnad på ”vanliga fattiga” och på folk som hade det sämre från borgar-och överklassen. Denna företeelse, som var internationell, hette Pauvres Honteux, och hade en avdelning i Jönköping bildad 1872. Huvudsyftet var att genom donationer, genom sällskapsspektakel och genom kostymbaler insamla medel till att uppföra en byggnad där ”fint fattigt folk” kunde få en bostad på ålderns höst.

Jönköpings Stad skänkte en tomt vid Klostergatan och när man genom framförallt två stora donationer hade tillräckliga ekonomiska medel uppfördes 1914 Agnes minne. Arkitekt var August Atterström, stadsarkitekten som hade som extraknäck att rita byggnader. De 16 lägenheterna bestod av ett rum med kokvrå, en toalett på var våning och ett gemensamt badrum i källaren. Varmvatten fanns ej. Lägenheterna skulle ”fördelas till personer, män eller kvinnor, som efter att ha sett bättre dagar lefva i Jönköping under knappa förmögenhetsförhållanden samt ej av någon allmän eller enskild inrättning erhåller fri bostad”. De 16 lägenheterna fylldes omedelbart.

Stenhus på flera våningar, ligger mot gata med spårväg och längsmed står ett staket.
Agnes minne till höger, sett från norr. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1441.)

Tiden gick dock ifrån standarden på lägenheterna och under 1970-talet var det svårt att få någon att vilja bo i huset. Därför tog det kommunala bostadsbolaget AB Vätterhem över huset och moderniserade det.

Då återstår bara Agnes. Vem var denna kvinna som fått ge huset sitt namn? Bland grundarna till Pauvres Honteux i Jönköping finns en Hildegard, en Henrietta och en Fredrique, men ingen Agnes. En hypotes som framfördes till mig av en av medlemmarna i styrelsen till Pauvres Honteux, talade om en kvinnlig släkting till disponenten på Munksjö AB, men det var för mycket Ida över det uppslaget. Nej, en djupdykning i Björkmans gamla Jönköpings Historia gav mig lösningen. En av de mest aktiva i jönköpingsföreningen var Agnes Killander (1849-1931), och styrelsen beslöt ”att som en ringa erkänsla för hennes storslagna arbete skulle huset uppkallas efter henne”.   Numera är trädgården bebyggd med ett mindre bostadshus, men Agnes gamla fina hus kommer man inte att röra.

Lennart Lindberg

Tillbaka till Klostergatan, västra sidan

Back to top