Månadens dokument september 2023: Tittis Herrsalong – Arkiv Jönköpings län

Tittis Herrsalong är en frisersalong som många kommer ihåg. Den startades 1972 av Titti Axelsson och hade adress Klostergatan 42. Redan tidigt 1940-tal hade Egart Törnqvist drivit frisersalong i lokalerna, först tillsammans med Elis Holmgren, därefter med en frisör Larsson. De sista åren var Törnqvist ensam innehavare. Titti Axelsson började sin utbildning som herrfrisör 1963, och hon hade då plats som lärling i Bernt Svahns frisersalong på Fornkullegatan. Efter några år i W-salongerna (Waldéns) på Östra Storgatan fick Titti anställning hos Törnqvist på Klostergatan. När Egart gick i pension övertog Titti salongen. Priset var 12 000 kr, mycket för den tiden, och Titti fick ta banklån för att kunna göra köpet.

Titti Axelsson som anställd. Här klipper hon frisör Larsson.
Frisörmästare Egart Törnqvist klipper.
Salongen skyltas om 1972.
Annons från 1972.
Titti Axelsson och Ingrid Bäckman. Foto från 1970-talet.

På 1980-talet blev en grannlokal tom och Titti förhandlade sig till att en vägg revs, så att hon kunde utöka salongen. Hon kunde därmed ha fler stolar, fler anställda. De var 5-6 frisörer som jobbade och företaget gick ganska bra. Titti hade också kontrakt med frisörutbildningen i Jönköping och hon fungerade som vägledare åt deras elever – hon hade nästan alltid någon elev som praktikant.

Foto från nya salongen, 1990-talet.

Salongen hade många stamkunder, men då och då fick Titti kunder som hon minns lite extra. En gång kom en rysk tyngdlyftare på besök. Han bodde på närbelägna hotell Klosterkungen och kunde varken svenska eller engelska. De lyckades ändå kommunicera så pass bra att ryssen blev nöjd – och Titti fick en hel hundralapp i dricks! Det måste ha motsvarat en dryg femhundring i dagens pengar.

Titti drev salongen till 2001, alltså i nästan 30 år. Då tog en av hennes anställda, Ingrid Bäckman, över. Omkring 2006-2007 lades dock frisersalongen ned. Men minnena finns kvar. Tack, Titti, för att du berättat om din salong – och tack för fina fotografier!

Lars Östvall
Länsarkivet

Back to top