Slottsgatan, norra sidan – Arkiv Jönköpings län

Slottsgatan – jo, det har faktiskt funnits ett slott i Jönköping! Men dessvärre, när man kommer bara en liten bit ifrån de större gatorna i Jönköping, så finns det inte alls lika mycket bilder. Så från Slottsgatan vill vi gärna ha in mer! Om du vill bidra med bilder, kontakta Länsarkivet lars.ostvall@lansarkivet.se .
Här är norra sidan av Slottsgatan, med ojämna nummer.

Vit skylt med svart text, fläckar och sprickor.
Gatuskylt i länsmuseets samlingar. Foto: Lars Östvall.

Slottsgatan 1

Slottsgatan 1, kv Dunker.

Stenbelagd gata kantad av trähus md ett antal personer, varav de flesta tittar på kameran.
Slottsgatan österut, sedd från Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan). Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 106.)

Slottsgatan 3

Delar av bibliotekets fasad till höger, med plattor och stora fönster, men till vänster spåren av byggarbete, samt hus, människor, och en bil.
Här syns fastigheterna på Slottsgatan, mitt emot det år 1969 byggda Stadsbiblioteket. Foto: Smålands Folkblad. (JFA)

Slottsgatan 5

Slottsgatan 5, kv Dunker.

Stenbelagd gata, husvägg till höger, två damer på avstånd, en vagn i mitten på gatan på avstånd.
Slottsgatan, sedd från väster, 1900-talets början. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv, JFA-2012-304-069.)
Stenhus på tre våningar med många fönster.
Det stora stenhuset hade adress Slottsgatan 5, försvunnet sen länge. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2807.
Grönblått trähus med trasigt tak, i skyltfönstren står det "Bokbinderi".
Husen på Slottsgatan 5 och till höger Skillnadsgränd. Foto: Bernt Sjöström. (JFA)

Slottsgatan 5 – Alb. Wetterlings Eftr.

Text: "Färger, fernissor, penslar, kemikalier, sjukvårds- och förbandsartiklar", samt en bild av trähus i ett hörn, med skylt ovan entrén.
Annons från Jönköpings adresskalender 1906.
Trähus på gathörn med trasigt tak.
Trähuset intill Slottsgatan 5 hade egentligen adress Skillnadsgränden. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2806.)

Företag på Slottsgatan 5:
Enanders Bokbinderi
Målarnas Färg
Wetterings måleriaffär

Slottsgatan 7

Slottsgatan 7, kv Dacke.

Slitet avlångt gult trähusmed jordväg runtom.
Slottsgatan 7, bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-135.)

Slottsgatan 13-23

Från kvarteret Druvan, Slottsgatan 13-23, finns dessvärre inte många bilder. Hjälp gärna till – maila info@lansarkivet.se

Karta i vitt, gult, rött, och grönt.
Slottsgatan på stadskarta från 1936 (av Einar Adéll).
Ett par, båda i rock och hatt, står mitt på en isig kullerstensgata, bakom dem stenhus.
Här står Alvar och Linnéa och i bakgrunden syns de på bilder sällan förekommande husen Slottsgatan 13-15, samt på hörnet nr 17 (efter Änkhusgatan). Fotografen har stått vid Slottsgatan 28 och tagit bilden mot öster. Stort tack till Alvar och Linnéas dotter Birgitta Hult för denna och flera fina bilder från Öster!

Här har Linnéa skrivit om sina tid på Slottsgatan.

Text på bild: "Slottsgatan öster om torget, Jönköping 1950-talet", bild på bred gata med en gående kvinna och tre barn på cyklar.
På denna bild syns också fastigheten Slottsgatan 13 till vänster, trähuset och det höga stenhuset. Därefter nr 15 och Änkhusgatan in till vänster. Till höger syns gaveln på Slottsgatan 28, inrymmande Lennart Specerier.

Slottsgatan 15

Företag på Slottsgatan 15:
Broqvist Bageri
Broqvists Eftr. Bageri
Ebrons Bageri

Slottsgatan 17

Slottsgatan 17, kv Druvan.

Företag på Slottsgatan 17:
Handl. Gust. Larsson
Ida Kvist matvaruaffär

Slottsgatan 19

Slottsgatan 19, kv Druvan.

Slottsgatan 21

Slottsgatan 21, kv Druvan.

Man med träkärra lastad med säckar, marken är kullersten och jord, bakom finns ett lågt trähus och ett plank.
Gården på Slottsgatan 21, vagnen tillhör säckhandlare Lindblom, som själv står till höger. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 299.)

Slottsgatan 23

Slottsgatan 23, kv Druvan (fd Dromedaren 9).
Huset uppfördes på 1880-talet.

Suddig brun bild av gatukorsning, två personer går över, närmsta huset har två våningar och en markis utfälld.
På denna bild syns alla husen i kvarteret Dromedaren utmed Slottsgatan, med Sjöåkers Livs närmast (Slottsgatan 23). Bild från Gunnar Mohlins klipp- och bildsamling.
Tomt med ostadigt och slitet trähus i bortre änden, där bortom ett annat trähus och modernare bebyggelse.
Vy över Slottsgatan 21 och 23 (Sjåkers Livs), enligt uppgift 1969. (Foto från Gunnar Roos.)

Slottsgatan 23 – Sjöåkers Livs
Speceriaffären på Slottsgatan 23 har haft namnet Sjöåkers sedan 1913, då Jacob Sjöåkers far tog över affären efter sin mor. Modern hade i sin tur startat rörelsen redan på 1870-talet, under namnet C J Svenssons specerier. Jacob Sjöåker och hans hustru Birgit drev butik in på 1990-talet.
Litteratur:
1986-03-17 Expr ”Birgit är sjasen i gröna oasen”, av Anette Jönsson.

Mörkgrönt hus på två våningar med skylten "J Sjöåker", affischer runtom  entrén.
Sjöåkers Livs var en av landets äldsta speceriaffärer innan det lades ned. Denna bild ska vara från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-114.)

År 1986 gjorde Svea Asp (1920-2012) en liten fotodokumentation av Sjöåkers Livs. Fotona har lämnats till Länsarkivet av sonen Jan Asp.

Grönt tvåvånings trähus med skylt "J Sjöåker", bil utanför, träd till vänster.
Grönt tvåvånings trähus med skylt "J Sjöåker"

Foto: Svea Asp 1986.

Butikens interiör, två personer bakom disken och en man framför den, hyllor med varor runtromkring.
Foto: Svea Asp 1986.
Butikens interiör, hyllor med varor.
Skylt ovan dörr inuti butiken, text "Vad klockan än är smakar Sjöåkers kaffe alltid lika gott".

Foto: Svea Asp 1986.

Slottsgatan 25

Slottsgatan 25, kv Dromedaren.

Slottsgatan 25 – Helga Petterssons Matvaruhandel

Stenbelagd bred gata med trähus, många människor på gatan står och tittar in i kameran.
Slottsgatan österut i korsningen med Änkhusgatan. Slottsgatan 25 till vänster med skylten för Helga Petterssons Matvaruhandel. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1990/2 595.)

Företag på Slottsgatan 25:
Grahns Eftr bageri
Nya Hembageriet

Slottsgatan 27

Slottsgatan 27, kv Domaren.

Rad med trähus utmed gata, två eller tre barn på trottoaren.
På denna bild syns tre av fastigheterna i kvarteret Domaren, utmed Slottsgatan – nr 25, 27 och närmast till höger nr 29. (Oid fotograf.)

Slottsgatan 29

Slottsgatan 29, kv Domaren (fd Döbeln 8).
Fastigheten uppförd på 1850-talet.

Tvåvånings trähus, tre personer i öppningen till innegården, tre personer tittar ut genom fönstren till höger.
Detta ska också vara Slottsgatan 29, men här har lägenheten till vänster i gatuplan två fönster intill varandra. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 598.)
Trähuslänga, kortsidan mot kameran är betydligt mörkare än resten av huset, tomten jämte tillsynes tom.
Huset närmast ska också vara Slottsgatan 29, men fotograferat 1947 och då något omändrat. Foto: John Johanson. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 14.)
Grupp av trähus sedd ovanifrån, snö på hustaken, stor del av stadens hustak syns i bakgrunden.
En vy över gården Slottsgatan 29, sedd från öster. Lars Wennelid, som växte upp i dessa kvarter på 1950-talet, minns de gyttriga gårdarna – men människorna var väldigt trevliga! Det mindre huset på gården kan möjligen vara Nordströms smedja. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2016-244-009.)

Slottsgatan 29 – Bror Nordströms Smidesverkstad
Bror A Nordström hade vagnfabrikation i Jönköping och köpte år 1890 smidesverkstaden på Slottsgatan 29. Verkstaden fanns kvar åtminstone till efter Andra världskriget (1945), då den drevs av sönerna H N och G M Nordström. (Källa: Städer och samhällen. 1944, s 82.)
Huset fanns kvar till åtminstone 1952.

Närbild på trähus med järnstaket och stora fönster.
Nordströms smedja på Slottsgatan 29. Oid fotograf.

Slottsgatan 31

Slottsgatan 31, kv Domaren.

Trähus med två skorstenar vid kullerstensgata.
Detta hus låg i hörnet Slottsgatan och den numera försvunna Riddaregränd. Bilden ska vara tagen 1930. Foto från Gunnar Roos.

Slottsgatan 33

Slottsgatan 33, kv Domaren.

Trähuslänga invid kullerstensgata.
Det stora vita huset till höger är Slottsgatan 33, och till vänster hela kvarteret Döbeln, Slottsgatan 25-31. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 594.)
Avlångt trähus till vänster, till höger om det ett plank med en skylt som eventuellt säger "Bilverkstad", en stege ligger utanför på gatan.
Slottsgatan 33, fotograferad 1947. Nummer 31 vid Riddaregränden var då rivet. Foto: John Johanson. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 15.)

Slottsgatan 33 – W Ljungbergs Hofslageri & Smidesverkstad

Bild till vänster av tegelhus, utanför det personer med flera hästar med vagnar, med följande text till vänster:  "Rekommenderas för tillverkning af jordbruksmaskiner, vagnar och ornamentsmiden samt allt hvad till yrket hörer, Reparationer af alla slag utföras".
Annons i 1906 års adresskalender för Jönköpings stad.

Slottsgatan 33 – Rinaldos ”trafikbil”

Bild av bil med öppet tak till vänster, text till höger: "Vid behov av bil anlita Trafikbilen F 1030, längre eller kortare turer, absolut lägsta avgift, Obs ej taxameter", samt kontaktuppgifter.
Reklamblad för Rinaldos ”trafikbil”, med andra ord – taxi. (Jönköpings läns museum)

Fler företag och föreningar på Slottsgatan 33
Jönköpings Trädgårdsförening
Ljungbergs mekaniska verkstad

Slottsgatan 35

Slottsgatan 35, kv Domaren.

Mynningen till smal sidogata mellan två längor trähus, personer på avstånd.
Från Slottsgatan löper här Östra Holmgatan norrut mot Kanalgatan. Till vänster fastigheten Slottsgatan 35 och till höger nr 37. Året var 1904. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 2019/0: 149.)

Slottsgatan 37

Slottsgatan 37, kv Citadellet.

Bred stenbelagd gata, stort trähus till vänster bakom ett staket, med ett antal personer i mitten, till höger ett plank.
Slottsgatan, sedd från väster, med nummer 37 ”Norra Fridhem” till vänster. Långt senare fanns en kiosk här, minns Lars Wennelid, och på marken framför luckan kunde man hitta småmynt om man hade tur. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 593.)

Slottsgatan 39

Företag på Slottsgatan 39:
Karlsson & Co åkeri
Petterssons Slakteri

Slottsgatan 41

Slottsgatan 41, kv Citadellet 10.

Ljusgult trähus, till höger en liten parkering och även framför på gatan står bilar parkerade.
Ett av de sista trähusen på Slottsgatan, april 2011. Vy från öster. Huset revs omkring 2019-2020. Foto: Lars Östvall (Arkiv Jönköpings län.)

Slottsgatan förr är en snårig historia – hjälp oss gärna med bilder och/eller uppgifter, så att det blir rätt!

lars.ostvall@lansarkivet.se

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top