Slottsgatan, södra sidan – Arkiv Jönköpings län

Här är södra sidan av Slottsgatan.
Hjälp oss gärna med uppgifter och fler fotografier från Slottsgatan!

Slottsgatan 2

Slottsgatan 2, kv Drabanten.

Stenbelagd gata kantad av trähus, flera personer har stannat upp och tittar in i kameran.
Slottsgatan sedd från Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan). (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 106.)

Företag på Slottsgatan 2:
Snickare Svensson

Slottsgatan 4

Företag på Slottsgatan 4:
S A Sandberg kakelugnsmakeri (1875)

Slottsgatan 6

Slottsgatan 6, kv Drabanten.

Läs Gerd Bjurstens berättelser:
Gerda Nordins uppväxt på Slottsgatan 6
Familjen Nordin på Slottsgatan 6

Trähus på två våningar sett diagonalt från kortsidan, gatan till vänster.
Så här såg kvarteret öster om Missionsgränd ut på 1960-talet. Närmast det pampiga huset på Slottsgatan 6. Stort tack, Totte Ljunggren, för detta och andra fina fotografier från Öster! (Länsarkivet JFA-2023-060-001.)

Slottsgatan 6 – Jönköpings stadsbibliotek
Invigt 1969.
Dagens adress är egentligen Dag Hammarskjölds plats 1.

Stadsbiblioteket med sin speciella form, som fem hopsittande kuber av olika storlek, med många fönster.
Detta bör vara ett av de tidigaste fotona på Jönköpings Stadsbibliotek, invigt 1969. (Jönköpings läns museum JM 1997/1: 3347.)

Företag i de rivna husen på Slottsgatan 6:
C A Andersson Agenturaffär
Kvists glasmästeri
Oscar Kvist specerier

Slottsgatan 8

Slottsgatan 8, kv Drabanten.

Arkivhusets gulaktiga fasad med stor port och sammanhörande parkeringshus till vänster.
Arkivhuset, invigt och fotat 2010. Foto: Lars Östvall. (Arkiv Jönköpings län.)

Slottsgatan 10

Slottsgatan 10, kv Drabanten.

Två bilder på gul bakgrund, båda föreställande ruinerna efter ett brunnet trähus, väggarna står men taket är borta.
Stereobild, dåtidens 3D, som visar förödelsen efter en brand på Slottsgatan 10 den 26 april 1870. Vyn tagen från öster. (Jönköpings läns museum JM 1986/28:79.)

Företag på Slottsgatan 10:
Dahlberg & Co måleri (1936)
Målare Thorell (1870)
Ohlssons Handelsskola (1896)
Sandqvists målerifirma (1927)

Slottsgatan 12

Slottsgatan 12, kv Drabanten.

Slottsgatan 12 – C W Gustafssons Tobak

Trähus med diagonal entré på hörnet, skylt "Tobak", två män står på gatan utanför.
I hörnet Slottsgatan och Målaregatan låg C W Gustafssons tobakshandel. (Foto från Gunnar Roos.)

Företag på Slottsgatan 12:
Jönköpings läns brandstodsbolag (1837, fanns åtminstone till 1924)
Roséns Glas (1936)

Slottsgatan 14

Slottsgatan 14, kv Droskan 1 – även kallat Nya Torget 14.

Trähus med anslagstavla på kortsidan, på vilken flera affischer sitter.
Slottsgatan 14 med Målaregatan till höger. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 16015.)
Rött trähus till höger, ihopsittande med gult trähus till vänster.
När denna bild togs var de gamla trähusen dömda att rivas. Slottsgatan 16 till vänster och nummer 14 till höger. Foto: Rune Bunnfors. (JFA 2012-067-129.)

Företag på Slottsgatan 16:
J Jönsson Bleck- och Plåtslagare (1875)

Slottsgatan 16

Slottsgatan 16, kv Droskan 2.
Tidigare adress Östra torget 16 och även kallad Prinsagården, efter T H Printz som hade charkuteriaffär här i början av 1900-talet. Innan denne ägdes fastigheten av charkuteristen Joseph Bauer och på andra våningen föddes sonen, konstnären John Bauer i juni 1882.

En rad ihopsittande trähus, en bil på gatan.
Slottsgatan 16 i mitten med den vackra porten. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2717.)
Stor port med snidade detaljer, belägen i trähus och leder till innegård
Porten till Slottsgatan 16. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2718.)

Slottsgatan 16 – Erik Palmbergs Livsmedel

Beige tygkasse med blå accenter och blå text "Erik Palmbergs Livsmedel", samt kontaktuppgifter.
Miljövänlig matkasse från 1950-talet. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Fler företag på Slottsgatan 16:
Borås-Magasinet
H W Gustafson Cigarr- & Kortvaruaffär
J. Bauers Charkuterihandel
Peterson Damfrisering
Printz charkuteri
Printz Eftr. chark

Slottsgatan 18

Slottsgatan 18, kv Droskan 3.

Tre trähus på rad, det mittersta är mindre än de övriga två.
På denna förstoring syns Slottsgatan 18 i mitten, år 1908. Huset till vänster är nr 20 och det stora ljuset till höger Slottsgatan 16. Foto: Erik Åkerhielm. (Detalj ur foto. Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)
Några barn på bro över kanalen, bakom dem ett stort tomt torg omgivet av byggnader.
Här är hela bilden av Östra torget, eller Nya torget som det tidigare hette. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)

Slottsgatan 20

Slottsgatan 20, kv Droskan 4.

Företag på Slottsgatan 20:
Nya Piano-Handeln i Jönköping (1875)
Zanders Pianohandel

Slottsgatan 22

Slottsgatan 22, kv Droskan.

Trevåningshus med ljusa detaljer och pyntad entré, framför det en bil av äldre modell samt fyra personer i hatt.
Detta pampiga hus låg vid Östra torgets sydöstra hörn, adressen bör ha varit Slottsgatan 22. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1474.)
Ett ljusgult trevåningshus med rött tak och vita detaljer.
Ett ljusgult hus med rött tak och vita detaljer, håller på att rivas av en grävskopa och större delen av husets överdel är borta, med tre åskådare.

Hobbyfotografen Rune Bunnfors var påpassligt framme och fotade det fantastiska huset innan, och under rivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-128 och 127.)

Företag på Slottsgatan 22:
Davidsson & Co tryckeri

Stor vattenfylld utgrävning som omgärdats med metalstängsel, grävskopa till höger, bakom alltihop syns Östra torget.
Idag är hela kvarteret Droskan ett sammanbyggt huskomplex, det s k Ansvarhuset. I förgrunden tomten i kvarteret Druvan inför byggnation, oktober 2010. Foto: Lars Östvall. (Arkiv Jönköpings län.)

Slottsgatan 24

Slottsgatan 24, kv Droskan.

Mer att läsa om Slottsgatan 24

Några barn på bro över kanalen med nuvarande Östra torget bakom sig, i bakgrunden två stora hus med två små mellan sig.
Åter en detalj av Erik Åkerhielms skarpa och innehållsrika fotografi från 1908. Huset till vänster är Slottsgatan 24, inklusive de två envåningshusen med gavlarna mot torget. Det vita stenhuset är Slottsgatan 22. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)

Slottsgatan 24 – Hilda Nordhs Matvaruaffär och Café Nordh
År 1905 öppnade Hilda Nordh matvaruaffär, och även café, i en karaktäristisk byggnad på Slottsgatan 24 – ett tvillinghus med gavel mot Östra torget. Med tanke på torghandeln hade Nordhs ett bra läge för kaffesugna torgbesökare. Huset revs 1963.

Två små trähus med spetsiga tak som ligger mellan två betydligt större hus, det vänstra har skylt om Café.
Här ligger Hilda Nordhs Café och Matvaruaffär vägg i vägg. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2720.)

Fler företag och föreningar på Slottsgatan 24:
A Malmros
Kooperativa Föreningen Götas Speceriaffär

Slottsgatan 26

Från Slottsgatan 26 och österut är det klent med foto och därmed kan det vara lite svårt att orientera sig. På denna karta från 1936 syns i alla fall hur fastigheterna låg förr.

Karta med byggnader i gult och rött med vita gator.
Detalj från Adélls karta över Jönköping 1936.

Slottsgatan 28

Slottsgatan 28, kv Dvärgen 3.

Slottsgatan 28 – KF Göta

Tidning för 5 öre som utkommer varje helgfri fredag, "Kooperativa föreningen Götas speceri-, matvaru-, glas-, porsling- & diversehandel, rekommenderas."
Den 29 juni år 1900 öppnade Kooperativa Föreningen Göta en av sina första butiker i Jönköping, adress Slottsgatan 28. Annons från Smålands Folkblad 15 november 1901 – första numret av tidningen! (JFA.)

Slottsgatan 28 – Tumbäcks Mjölkmagasin

Gata kantad av trähus med många barn, till höger en rad trähus varav det närmsta är mjölkmagasinet.
Slottsgatan sedd från väster, med den södra sidan åt höger med jämna nummer. Detta är alldeles öster om Östra torget och på huset närmast fotografen, nummer 28, står Tumbecks Mjölk Magasin, förmodligen avseende Tumbäcks gård nära Habo. Kanske hade mjölkmagasinet tagit över KF Götas butikslokal? Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 105.)

Slottsgatan 28 – Specerimagasinet

Mörkklädd kvinna står framför en träbyggnad med skylten "Specerimagasinet".
Här står fru Anna Hult framför sin affär ”Specerimagasinet” på Slottsgatan 28, omkring 1940. Tack för fotot, Birgitta Hult (Annas sondotter).

Slottsgatan 28 – Lennart Specerier

Gata med cyklande barn, två gångare, och till höger ett trähus med skylten "Lennarts specerier".
Ännu på 1950-talet fanns en speceriaffär på Slottsgatan 28 – Lennart Specerier. Foto från Peter Hallingbäck.

Företag på Slottsgatan 28:
Ek Speceri- & Diversehandel
Hult åkeri
Johanssons Specerier

Slottsgatan 30

Slottsgatan 30, kv Dvärgen 4.

Trähus till höger, stenbelagd gata i mitten, några gångare och en vagn, till vänster en stenfasad.
Slottsgatan, från väster, tidigt 1900-talet. Den längre byggnaden till höger, Slottsgatan 30, fungerade som Läroverkets gymnastikhus till 1860-talets mitt. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-151.)

Slottsgatan 34

Slottsgatan 34, kv Dvärgen 9.

Slitet trähus med staket och bil, några gångare, och längre bort på gatan en bil samt en skylt för "Livsmedel".
Detta foto visar kvarteret Dvärgen, Slottsgatan 26 till 34 sett frön öster, med nummer 34 närmast i bild till vänster. Gatan till vänster är Änkhusgatan, i riktning Odengatan. Bortom husen till höger ligger Östra torget. Fotot är lånat från Facebook-gruppen ”Jönköping – Bilder Nostalgi Minnen”, och källan är Gunnar Mohlins klipp- och bildsamling (upplagd av Rolf Gustavsson).

Företag på Slottsgatan 34:
Ekdahl agenturaffär
Roséns glas

Slottsgatan 42

Slottsgatan 42, kv Cirkeln 3.

Bred stenbelagd gata med trähus, folksamling på avstånd.
Korsningen Slottsgatan och Änkhusgatan, och näsan pekar mot öster. Det ljusa huset långt borta till höger är Slottsgatan 42 och kallades Lilla Gustafslund, berättar Johan Nyberg. Efter att huset rivits var tomten länge parkeringsplats åt arbetarna på SAAB. Idag står ett nybyggt hus på tomten och på adressen finns Vätterstadens Skönhetsklinik. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 103.)
Höga svartgråa stenhus vid gata.
Det nya huset på Slottsgatan 42, i korsningen med Ulfsparregatan, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Slottsgatan 44

Slottsgatan 44, kv Cirkeln 4.

Gult trähus från kortsidan, där finns stege och buskar.
Detta hus var ett av de allra sista gamla trähusen på Slottsgatan, nummer 44. Här sett från väster i april 2011. Foto: Lars Östvall. (Arkiv Jönköpings län.)
Gult slitet trähus på två våningar invid gatan.
Slottsgatan 44, juni 2016. Foto: Lars Östvall. (Arkiv Jönköpings län.)

Företag på Slottsgatan 44:
Svensson & son byggnadsfirma

Slottsgatan 46

Slottsgatan 46, kv Cirkeln.

Företag och föreningar på Slottsgatan 46:
Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Östra Begravningsbyrån

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top