Smedjegatan, södra sidan – Arkiv Jönköpings län

Östers andra gata i öst-västlig riktning kom väldigt tidigt att få namnet Smedgatan, och så småningom ändrat till Smedjegatan. Redan 1620 skrev kung Gustav II Adolf och uppmanade rörsmederna runt Jönköping att flytta in till staden. Jönköpings gevärsfaktori hade verksamhet vid dels Torsviksån, Odensjö, dels Domneån i Bankeryd och i Dunkehalla. Kungens önskemål om inflyttning till staden åhördes dock i liten omfattning. Långt senare blev Smedjegatan gågata (1965).

Smedjegatan 2

Smedjegatan 2 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 1)
Ett äldre stenhus ersattes här av ett gigantiskt stenpalats år 1901, inrymmande bl a Jönköpings Stads och Läns Sparbank. Det stora huset revs dock hösten 1963 pga sättningar i marken. Den nya byggnad som Sparbanken därefter uppförde kom att omfatta Smedjegatans tidigare gatunummer 2, 4 och 6.

Smedjegatan 2 – Tandläkare John Lindbladh

Stenhus på tre våningar med två entréer.
I stenhuset på Smedjegatan 2 fanns tandläkare John Lindbloms mottagning, samt även en rak- och frisersalong. Foto från 1893. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1186.)

Smedjegatan 2 – Jönköpings Stads och Läns Sparbank
Grundad 1831 på initiativ av kyrkoherde J Wetterling. Fram till 1863 fanns banken i Rådhuset, och därefter en tid i Stadshuset. Mellan 1884 och 1901 hade sparbanken lokaler i huset Torgkvarteret nr 12 och 13. År 1901 flyttade banken in i egen nybyggd fastighet vid Smedjegatan 2. Denna revs i november 1963.
Litteratur:
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831-1930. Minnesskrift. 1931.
Teiffel, Yvonne. 2019. När gamla länssparbanken revs. I: JP 15/6 2019.

Smedjegatan 2 – Carl Magnusson
Tillverkning/försäljning av flaggor.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Flaggor, s 124.

Smedjegatan 2 – EPA

Fler företag på Smedjegatan 2:
Anglais Matsal och Kafé
Axel Fahlströms Advokatkontor
Lorentz Rak- och Frisersalong
NK Fri (öppnat 1974)
Åhléns

Smedjegatan 4

Smedjegatan 4 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 2)

Smedjegatan 6

Smedjegatan 6 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 3)

Smedjegatan 6 – A F Rundbergs Eftertr.
A F Rundbergs Hattaffär startades 1883.

Tegelbyggnad med flera skyltfönster i valv och skylt "Rundbergs hattaffär".
Vid sekelskiftet 1900 byggde Jönköpings Stads och Läns Sparbank ett stort bankpalats vid Hoppets torg, vilket kom att omfatta Smedjegatans tidigare nummer 2, 4 och 6. Det gigantiska huset hade även lokaler för butiker – här Rundbergs Hattaffär, som nog BORDE haft adress Smedjegatan 6 – men den var faktiskt Smedjegatan 2. Hattmakare A F Rundberg grundade sin firma redan 1883, och överlät den sen till Gustaf Wallsten (1911). (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 6 – Boutique ohlà-là

Smedjegatan 8

Smedjegatan 8 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 9)

Smedjegatan 8 – Byström & Ohlsson

"Byström & Ohlsson, Magasin för herrartiklar - Reela varor billiga priser".
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 8 – Elof Hultgren

Smedjegatan 8 – Ericsons Kondistori

Smedjegatan 8 – John Petersons Herrekipering

"Eleganta välsittande vattentäta Regn-Rockar", samt material och kontaktuppgifter.
Annons för John Petersons Herrekipering.

Smedjegatan 8 – Erik Karlsons Radioaffär

Fler företag på Smedjegatan 8:
A G Dufbergs Eftr specerier
Fr. Hulgren specerier
G A Johansson bildhugare
Nya Garnboden
8:ans resandevåning

Smedjegatan 10

Smedjegatan 10 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 10)

Smedjegatan 10 – Nya Garnboden
Företaget startades 1931, men då på Smedjegatan 24. Hit till Smedjegatan 10 flyttade Garnboden 1938. Företaget fanns kvar till åtminstone 1954.
Källor:
Sveriges privata företagare. 1942.

Butik med tre skyltfönster i trähus, skylt för "Nya GarnBoden".
Nya Garnboden, som även hade lokaler i den stora grannfastigheten Smedjegatan 8 (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 10 – The Body Shop

Fler företag på Smedjegatan 10:
Hulda Bengtsons

Smedjegatan 12

Smedjegatan 12 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 4)

Smedjegatan 12 – Bageriet Idun

Några arbetare i vita kläder, en står vid ett bord, en annan bär en plåt med formar.
Interiör från Iduns bageri, som grundades av bagarmästare Andersson på 1880-talet. 1935 togs det över av Bruno Sandberg och Gunnar Stjärnberg. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 12 – Larsson & Svahn Skeppshandel

Smedjegatan 12 – A Andersson
Försäljning av foderämnen.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Foderämnen, s 125.

Smedjegatan 14

Smedjegatan 14 – kv Arbetet 5
Byggår: 1772

Smedjegatan 14 – AB Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär

Butik med två stora skyltföntser och skyltning "Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär", samt två skyltar med produkter och märken.
Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär, 1942. Butiken låg till en början i fastighetens västra del, men företaget tog sedan även över lokalerna i den östra delen.

Smedjegatan 14 – Stéens Musik

Smedjegatan 14 – Norks

Stengata med trähus, butik med skylt om Läder och skomakeriartiklar.
Här syns Norks i fastighetens mellersta butikslokal. Sandstedts har då denna bild togs vuxit och tagit över öven butikslokalerna i husets östra del. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060-011.)

Smedjegatan 14 – Mega Konfektion

Smedjegatan 14 – Jönköpings Elaffär

Fler företag på Smedjegatan 14:
Jönköpings-Basaren

Smedjegatan 16

Smedjegatan 16 – kv Arbetet 6
Byggår: 1855

Smedjegatan 16 – A F Rundbergs Eftr.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Annons, s 124.

Smedjegatan 16 – Mauritz Textil

Övrigt på Smedjegatan 16
J A Franzéns förberedande skola (1886)
J L Strandberg hattmakare

Smedjegatan 18

Smedjegatan 18 – kv Arbetet 7
Byggår: ca 1770-talet

Stengata kantat av trähus, flaggor hänger över gatan.
Smedjegatan 18, gatuhuset. (Jönköpings läns museum JM 1991/1: 2994.)
Innegård mellan trähus, flera bilar parkerade och en container.
Gårdsbild. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2025.)
Trevånings trähus vid gatan.
I slutet av 1980-talet återställdes fastigheten till sitt ursprungliga utseende från år 1811. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-018.)

Smedjegatan 18 – Linnarssons Järn

Butik med många flaggor och skyltar för "Järnia", större skylt "Linnarssons".
Linnarssons Järnhandel på Smedjegatan 18, 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-001.)

Smedjegatan 18 – Fredriks

Stengata kantat av trähus, butik med klädda skyltdockor.
Fredriks, Smedjegatan 18. Foto från sommaren 1984. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 83.)
Kvinna och cykel utanför butiken "Fredriks".
Fredriks, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-144.)

Smedjegatan 18 – 18:s Rum
Ännu 1976 fanns 18:s Resanderum kvar på Smedjegatan.

Trähus vid stengata, flera butiker.
På Smedjegatan 18 fanns även rumsuthyrning, under det logiska namnet ”18:s rum”. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2060.)
Valv genom trähus in till gård med bil.
Till 18:s rum fanns ingång även från Södra Strandgatan. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 307.)

Fler företag på Smedjegatan 18:
AB Rydberg & Co (Ernst O Rosell)

Smedjegatan 20

Smedjegatan 20 – kv Arbetet 8
Byggår: 1767

Smedjegatan 20 – A Bergström snickaremästare

"Aug Bergström snickare" med text om försäljning av möbler.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 20 – Templet 437 Vätterns Ros

Från den 1 april 1892 och under ett par år framåt hyrde Templet 437 Vätterns Ros in sig i Absoluta Nykterhetsföreningens lokaler på Smedjegatan 20.

Läs mer om Vätterns Ros här.

Smedjegatan 20 – Nya Beklädnadsmagasinet

Smedjegatan 20 – Anderssons Guldsmedsaffär

Trähus på hörn vid stengata, bil och kvinna, guldsmedsbutik på hörnet, till vänster i förgrunden en skylt för foto.
Smedjegatan 20 med Anderssons Guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2012.)
Trähus på hörn vid stengata, bil och kvinna, guldsmedsbutik på hörnet.
Anderssons Guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1980.)

Smedjegatan 20 – Arbetarboden

Stengata kantad av trähus, till vänster en guldsmedsbutik och "Arbetarboden" med stor skylt.
Arbetarboden, Smedjegatan 20. Vykort. (JFA.)
Stengata kantad av trähus, till vänster en guldsmedsbutik och "Arbetarboden" med stor skylt, flera flaggor och bilar på gatan.
Arbetarboden. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 8.)

Smedjegatan 20 – Förr & Nu

Smedjegatan 20 – Smycket
Smyckebutiken Smycket startades i slutet av 1980-talet på Väster, men redan efter något år flyttades den till Hovrättstorget. Butiken drevs av Marlene Berg, som år 1997 skaffade nya lokaler på Smedjegatan 20. Våren 2021 lades företaget ned.
Läs vidare:
JP 8/1 2021 ”Smycket stänger igen – efter 23 år”.

Smedjegatan 20 – Lundbergs plåtslageri

Låg byggnad i gatukorsning, högre hus till höger.
Diskbänkar och spis i kök.

Även Lundbergs Plåt hade adress Smedjegatan 20, men låg snarare på Borgmästargränd. Dessa två foton visar företagets lokaler i korsningen med Södra Strandgatan, samt en interiörbild. Lundbergs startades redan 1869, men under namn av grundaren J A Jönsson. 1899 övertogs firman av N Lundberg, och 1901 flyttades den till Smedjegatan 20. Från 1933 hette firman Lundbergs Plåtslageri. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 20:
Nya Linnemagasinet (fram till 1908)
O Lindeberg bokbindare

Smedjegatan 22

Smedjegatan 22 – kv Arkadien 1
Byggår: ca 1700

Smedjegatan 22 – C H Salanders Eftr.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Färgerier, s 125.

"C H Salanders Eftr, (Ida och Anna Storck) Färgeri & Garnhandel", med reklam för produkter.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 22 – Björklunds Läder- & Skohandel

Smedjegatan 22 – Svenssons Läder- & Skohandel
Ännu 1971 fanns Svenssons Skor i dessa lokaler.

Smedjegatan 22 – A Olsén Fotografiska Magasin
Även Olséns fotofirma fanns kvar 1971.

Smedjegatan 22 – Brandts Cigarraffär
Tobaksaffären i huset blev långvarig, och fanns här till åtminstone 1987.

Skyltfönster under skylt för Brandts med text "Sluta röka när ni sover", två personer utanför, samt "Köp lotter hos Axelina".
Brandts hade inte bara tobaksvaror, utan även leksaker m m. Kanske Jönköpings mest spännande affär, åtminstone när jag var barn. Detta foto är från 1958. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-272.)
Tobaksbutik i trähus vid gata med stenplattor, många löpsedlar.
Tobaksaffären 1987. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-002.)
Målat detaljerat tak med många motiv ovanför en kvinna bakom disk, varor överallt omkring henne.
Innertaket i tobaksaffären 1987. Bakom disken Pia Johansson, delägare. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-078.)

Smedjegatan 22 – Guldsmedsaffären

Fler företag på Smedjegatan 22:
H. Halls Litografiska Institut (1875)
Systrarna Cervin

Smedjegatan 24

Smedjegatan 24 – kv Arkadien 2
Byggår: 1760

Smedjegatan 24 – A Carlheims Frukthandel
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Frukt- & Grönsakshandlare, s 125.

Smedjegatan 24 – Lindahls Barnkläder

Smedjegatan 24 – Mockamäster

Fler företag på Smedjegatan 24:
Nya Garnboden (1931-1938, sen flyttat till Smedjegatan 10.)
Klädeskompaniet (1994)

Smedjegatan 26

Smedjegatan 26 – kv Arkadien 3
Byggår: 1762

Smedjegatan 26 – Urmakare J A Uddholm

"J A Uddholm Urmakare" med information om kontakt och produkter.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 26 – Fältskärmästare H A Lindberg

"H G Lindberg Leg fältskärsmästare", med information om tjänster och kontakt.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 26 – JLS Livsmedelsaffär

Smedjegatan 26 – Allt i Bild

Smedjegatan 26 – Frisersalong

Smedjegatan 26 – Koges Dekorationsateljé
Koges fanns på denna adress mellan 1941 och 1955. Senare flyttades ateljén till Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan).
Tack till Johannes Gustavson för uppgifter!

Fler företag på Smedjegatan 26:
Fancy Lady

Smedjegatan 28

Smedjegatan 28 – kv Arkadien 4 – Kjellbergska gården
Byggår: 1700-talets slut

Smedjegatan 28 – Snickare A Lindskog

"A Lindskog snickare" med information om produkter, tjänster, och kontakt.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 28 – Albin Johanssons leksaksaffär (tillverkning)
Företaget tillverkade även korgmöbler.

Ett antal arbetare inomhus väver fåtöljer.
Interiör från Albin Johanssons verkstad på Smedjegatan 28. Bildens ägare Ester Landgren, vars far Gustaf Eklöf arbetade i verkstaden. Publicerad i Jönköpings-Posten.

Smedjegatan 28 – Nya Färg- & Kemikalieaffären
Företaget grundat 1911 av J L Franzén.

Kemikaliebutikens framsida med flera personer, reklam i skyltfönstret bl a texten "Kyss mig långsamt".
Nya Färg- & Kemikalieaffären, 1958. Foto: Hans O. Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-273.)
Man bakom disk omgärdad av många små och färgglada förpackningar.
Interiör från affären. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-281.)

Smedjegatan 28 – Malc. Anderson

Smedjegatan 28 – Tusen Ting

Smedjegatan 28 – Svartz Päls

Fler företag och föreningar på Smedjegatan 28:
C J Lundgrens enkas boktryckeri
Carl Olaison bokbindare
Expert Karlsons
Jönköpings Mejeriförening
Lorentzons Café & Konditori
Nya Färg J L Franzén AB
Nyströms Blomsteraffär
Ostbiten (Mejeriföreningens affär)
P C Bergmans Lithografiska institut

Smedjegatan 30

Smedjegatan 30
På denna nu försvunna adress fanns bl a Sven Ströms Eftr 1904 och Carl Sandstedts Sko- och Läderhandel 1920.

Gatkorsning med kiosk på hörnet.
På tomten Smedjegatan 30 fanns i början av 1960-talet en klädaffär Regent och en kiosk. Foto från Jönköpings läns museum.

Smedjegatan 32

Smedjegatan 32 – kv Apeln 28 (fd 1)

Smedjegatan 32 – Handlare J A Lundgren

"J A Lundgren" med information om uppköp och försäljning av allehanda produkter, bl a ben, tagel, koppar, och järn.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 32 – A Hellström & Co hatt- & mössaffär

Smedjegatan 32 – Regent Manufaktur
Det lilla huset på Smedjegatan 32, där klädaffären Regent låg, revs 1963.

Fler företag på Smedjegatan 32:
John Zackrissons guldsmedsaffär (1921-1927, sen flytt till Smedjegatan 42)
Mönsteraffären Iduna

Smedjegatan 34

Smedjegatan 34 – kv Apeln 28 (fd 2)

Smedjegatan 34 – Tardells Tyger

Smedjegatan 34 – Wienerkonditoriet
På denna adress öppnades redan vid sekelskiftet ett konditori, av sockerbagaren Sofia Rundbeck. Det ska också ha kallats ”Röda Lyktan”, efter den lampa med rött glas, som hängde över entrédörren. När Sten Ekelund tog över konditoriet, döptes det om till Smedjegatans Café och Konditori. Från och med 1941 drevs det av Stellan Celdén och Hanna Andersson under namnet Wienerkonditoriet, Celdén & C:o.

Trähus med skylt ovan stor entré "Kaffe konditori".
Wienerkonditoriet på Smedjegatan 34. I början av 1940-talet hade det bytt ägare och fått namnet Wienerkonditoriet, Celdén & Co. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 34:
C G Alsing
C P Hedin

Smedjegatan 36

Smedjegatan 36 – kv Apeln 29 (fd 3)
Byggår: 1863-1864

Stengata kantad av trähus, flaggor upphängda, skylt med klocka och en annan med texten "Balla boden".
Smedjegatan 34, huset närmast, sett från väster (1987). Foto: Hannu Einarsson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-026.)

Smedjegatan 36 – A H Svenson Speceri- & Delikatesshandel

"A H Svenson Jönköping, Speceri- & delikatesshandel" med information om viner och kontaktuppgifter.
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 36 – A H Svensons Eftr., Sten Ekelund

Papper med V-design, text "A H Svensons Eftr (Sten Ekelund) Alltid Nyrostat Kaffe Goda blandningar" samt kontaktuppgifter.
Kaffepåse från Svensons på Smedjegatan 36. (JFA.)

Smedjegatan 36 – Lenno Sjukvårdsaffär

Smedjegatan 36 – Balla Boden

Smedjegatan 36 – Restaurang Smedjeport

"Restaurang Smedjeport" med design två män i gult och blått på varsin sida om två pistoler och två lejon som håller i bokstäverna CC samt XI.
Tändsticksask från den kortlivade restaurangen Smedjeport. Den ersattes snart med Gollan Möllers rockrestaurang G & Co. (JFA.)

Smedjegatan 36 – G & Co
Litteratur:
1992-05-30 JP ”Så här mycket kostar kaffe eller öl”.

Fler företag på Smedjegatan 36:
Elfton Barkman & C:o (se Jönköpings adresskalender 1875, s 129)
Fest & Basartjänst
Restaurang Hemma
Romans Bilradioservice (slutet av 1950-talet)

Smedjegatan 38

Smedjegatan 38 – kv Apeln 29 (fd 4)
Byggår: 1786

Smedjegatan 38 – Nya Skomakeriet Alex

Smedjegatan 38 – ICA Eol

Fler företag på Smedjegatan 38:
AEG (lagerlokal)
Birger Fleischs bilskola
G Wadners Enka, taktäckningar (1875)

Smedjegatan 40

Smedjegatan 40 – Stg 566 (fd kv Apeln 5)
Byggår: 1786

Smedjegatan 40 – Jönköpings läns hemslöjdsförening
Jönköpings läns hemslöjdsförening bildades 1909 och fanns på Smedjegatan 40 i början av 1980-talet. Efter ekonomiska svårigheter gick föreningen i konkurs 1986. Det blev dock en rekonstruktion och istället bildades Jönköpings läns hemslöjdsförbund, med försäljning i Länsmuseets butik.
Källor:
Teiffel, Yvonne. 1986. Hemslöjden i konkurs – men nykonstruktion på gång. I: JP 1/3 1986.
Teiffel, Yvonne. 2019. Någon som minns gamla Hemslöjden? I: JP 19/10 2019.

Kvinna med barnvagn utanför hemslöjdsbutik.
Hemslöjdsföreningens försäljningslokal på Smedjegatan 40, mitten av 1980-talet. Den införlivades strax därefter i Länsmuseets butik. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-019.)
Tre gamla personer ser på medan en ungdom pysslar.
Öppet hus på Hemslöjden 1984. (JFA SmF-A017a-071.)

Fler företag på Smedjegatan 40:
Callbo TV
Hilding Elms körskola
Jönköpings Rörlednings AB

Smedjegatan 42

Smedjegatan 42 – kv Apeln 9 (fd 6)
Byggår: 1786 (hörnhuset) och 1865 (västra huset)

Smedjegatan 42 – Bokbindare Gustaf Jurell

Smedjegatan 42 – Juvelerare Zackrisson
Företaget grundat 1915 av juvelerare John Zackrisson, men på annan adress. Till Smedjegatan 42 flyttade firman 1927.

"Gustaf Jurell Bokbindare", samt kontaktuppgifter och texten "utför alla inom yrket hörande arbeten, omsorgsfullt och till billigaste pris".
Annons i Jönköpings adresskalender 1892.
"John Zackrisson Juvelerare" skylt ovan fönster till butik i hörnhus.
Zackrissons guldsmedsaffär startades 1915 på annan adress. Mellan 1921 och 1927 fanns affären på Smedjegatan 32. Denna bild från Smedjegatan 42 är från 1942. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 42 – AB Kostymcentralen

Kostymcentralen, skyltfönster med flera mannekänger.
Kostymcentralens skyltfönster, Smedjegatan 42. Från 1934 var Jakob Nilsson föreståndare för butiken. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 42:
Almén & Busck
Almén & Busck´s Eftr.
Furuhuset (1980)
Jönköpings Reparationsverkstad
O Lindebergs Eftr. bokbindare

Vi tar gärna emot bidrag till denna hemsida om företag och föreningar i Jönköping! lars.ostvall@lansarkivet.se

Back to top