Öster – Smedjegatan 20 – Logen 437 Vätterns Ros – Arkiv Jönköpings län

Smedjegatan 20 – Templet 437 Vätterns Ros

Templet Nr 437 Vätterns Ros började sin verksamhet den 6 januari 1891. Vid bildandet ingick 14 personer i orden och templet som då gick under namnet Templet Jönköping. De första mötena höll man i privata hem. Försök att hyra lokal av Godtemplarna på Kapellgatan 3 misslyckades, men tillsammans med Logen Krusenstolpe hyrde man lokal av Nationalgodtemplarorden på Östra Storgatan 126.

I föreningens tidiga verksamhet ingick en livförsäkringsförening som säkerligen lockade många att ansluta sig till templet. Man lyckades med framgång konkurrera med livförsäkringsbolagen. När det gick som bäst för livförsäkringsföreningen uppgick antalet anslutna till runt 100 personer.

Brott mot templets lagar gällande nykterhet kunde medföra en hård dom. Inte nog med att man blev utesluten ur templet. Vid åtminstone ett tillfälle redogörs för hur en medlems uteslutande infördes som annons i stadens tidningar.

Redan under templets första verksamhetsår skedde så kallade ”insamlingar”. Det var en frivillig avgift som upptogs av mötesdeltagarna till förmån för anhöriga till en hädangången medlem. Det blev inga stora summor, men det kunde bli tillräckligt för att rädda vederbörande från ekonomisk misär.

Från den 1 april 1892 flyttade templet sin möten till Absoluta nykterhetsföreningens dåvarande lokal på Smedjegatan 20. Redan drygt två år senare hade templets medlemsantal ökat så pass att lokalbyte åter krävdes. Den nya lokalen låg inrymd på Smedjegatan 34 och hyrdes i två år.

1896 bildades templet Vätterns Ros byggnadskassa och redan samma år uppfördes Baptistkapellet Betania för templets räkning. Byggnadskostnaden för kapellet var 18 000 kr. Redan efter ett par år såldes fastigheten till baptistförsamlingen, men i köpekontrakten skrevs in att templet hade rätt till hyresfri lokal för sina möten i 10 år – eller fram till 1908.

1893 bildades en strängmusikkår inom templet. Det uppstod flera sång- och musikföreningar som beredde stor nytta och glädje för templets medlemmar, men de förde en skiftande tillvaro då de lades ned och uppstod om vartannat.

Andra verksamheter som förekom inom föreningen var understödsverksamhet. Årligen hölls en fest för de barn som fått julgåvor av templet. De största barnfesterna kunde ha så många deltagare som uppemot 550 barn! Utöver detta bildades i slutet på 1890-talet en sy- och arbetsförening och även en ungdomsförening.

Märkligt kan tyckas, men ungdomsföreningen mötte motstånd från många av de äldre medlemmarna, som såg en stor fara i ungdomsföreningen. I historiken från 1921 omtalas händelsen som ett missförstånd. Hur det nu än var, så förde ungdomsföreningen en blomstrande tillvaro i några år, men sen svalnade intresset och den lades ner 1905.

Medlemsantalet i templet var väldigt skiftande under de första 30 åren. Från en blygsam skara 1891 till runt 500 medlemmar 1898 för att i början på 1920-talet trappats ned till runt 100.

Barntemplet nr 381 Vätterns Lilja bildades inom templet Vätterns Ros den 25 oktober 1914. Det arbetade dock bara en kortare tid innan det upphörde.

Underlag för denna text har varit ”Kort historik över Templarorden i Jönköping – Sammandrag ur tillgängliga protokoll för införande i Jönköpings historia av G. F. Löfgren, H. Molander och C. Johansson – 1/8 1921” som ingår i arkivet tillhörande IOGT-NTO. Logen 437 Vätterns Ros, Jönköping (ID 1990, volym F:1).

Richard Fransson, arkivarie

Tillbaka till Smedjegatan, södra sidan

Back to top