Trädgårdsgatan, östra sidan – Arkiv Jönköpings län

Trädgårdsgatan 1

Kv Hackspetten

Tomten på Trädgårdsgatan 1 köptes 1836 av Jönköpings läns hushållningssällskap, för dess länsveterinär. I början av 1900-talet ägdes fastigheten av länsveterinär A W Hammarstrand och här låg länsveterinärinrättningen. Denna del av Trädgårdsgatan har därför kallats Djurläkarliden, och senare Djurläkartorget.

Läs gärna Lennart Lindbergs artiklar om Djurläkartorget.

Gata upp från torget med staket och mycket grönska till höger, vänster ett avlångt lågt hus.
Fastigheten Trädgårdsgatan 1, sedd från norr. Till höger den så kallade Djurläkarliden, med Västra Storgatan uppe på krönet. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 139.)

Trädgårdsgatan 1 – Ringströms smide
Fanns här från tidigt 1900-talet, fram till åtminstone 1927. Smeden/hovslagaren hette N G Ringström.

En herre i cylinderhatt med en pojke framför ett litet stenhus med kärra och verktyg.
Ringströms smedja, tidigt 1900-talet. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1543.)

Trädgårdsgatan 1 – Jönköpings Golvbeläggning
Startat 1934 av fabrikör Robert Andersson. På 1940-talet var ett tiotal personer anställda på företaget.
Källor:
Städer och samhällen. 1944.

Fler företag på Trädgårdsgatan 1
Lindbergs tekniska fabrik (1918)

Trädgårdsgatan 3

Företag på Trädgårdsgatan 3
Myrorna
Här fanns även en mjölkbar.

Trädgårdsgatan 5

Gatan med många bilar, till vänster ett hus i både sten och trä, över en utfälld markis sitter en skylt för "ost".
Vy över Trädgårdsgatan, från norr. (Folkrörelsearkivet JFA 2016/244.)

Trädgårdsgatan 5 – Fogelbergs charkuteri
Fanns från åtminstone 1918 till 1946.
Läs mer på Digitaltmuseum.

Fem personer i charkuteriets vita kläder, längs väggarna och disken till vänster en stor mängd kött.
Fogelbergs charkuteri, troligen i slutet av 1930-talet. Från vänster Brita Bostig, Pelle Johansson, Karl Erik Gustavsson, och till höger ägarparet Elin och Frank Fogelberg. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 128.)

Företag på Trädgårdsgatan 5
Petterssons Eftr. charkuteri, Fogelberg (1902)
Rydbergs kafé (1927)
Blomsterhörnan (1945)

Trädgårdsgatan 7

Föreningar på Trädgårdsgatan 7
Jönköpings Kristliga Jungfruförening (1896)
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (1896)

Trädgårdsgatan 9

Företag på Trädgårdsgatan 9
Engströms Bageri (1927)
Jönköpings Saluhall
Blåhed Gastronomi (2022)
Vätterfisk (2022)

Trädgårdsgatan 13

Företag på Trädgårdsgatan 13
Peterson plåtslageri (1927-1936)

Trädgårdsgatan 15

Företag på Trädgårdsgatan 15
Bengtsons Parti- & Agentur (1945)

Trädgårdsgatan 17

Företag på Trädgårdsgatan 17
Assarssons Mäklarfirma (1945)
Lund & Co papper (1955)
Tunling & Nork Gummiverkstad (1960)

Trädgårdsgatan 19

Tvåvånings trähus invid gatan, framför står fem män.
Trädgårdsgatan 19. (Folkrörelsearkivet JFA 2014/001.)

Trädgårdsgatan 19 – Svenska Alliansmissionen
Fanns på adressen åtminstone åren 1914-1918.

Företag på Trädgårdsgatan 19
Davidssons partiaffär (1927)

Trädgårdsgatan 21

Föreningar och företag på Trädgårdsgatan 21
Johanssons Eftr. matvaruaffär (1927)
Jönköpings Mejeriförening, filial (1936-1939)

Trädgårdsgatan 23

En länga trähus, till vänster ett hörnhus med skylten "Frejamagasinet".
Trädgårdsgatan 23 till vänster, sedd från norr. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060-008.)
Trähuset på hörnet, skylt "Frejamagasinet".
Trädgårdsgatan 23, i korsningen med Nygatan. Frejamagasinet hade adress Nygatan 15. Foto från Peter Hallingbäck.

Företag på Trädgårdsgatan 23
Hjelmqvist & Co filial (1889)

Trädgårdsgatan 25

En gata full av löv kantad av träd, till höger några trähus.
Foto: Gustav Andersson (Jönköpings läns museum).

Trädgårdsgatan 25
Jönköpings läns sjuk- och begravningskassa (1927)

Trädgårdsgatan 27

En mängd parkerade bilar, bakom vilka syns en rad trähus, huset till höger med skylten "Leviks".
Trädgårdsgatan sedd från sydväst. Nummer 27 bör vara där Leviks firma låg. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060.)
En mängd parkerade bilar, bakom vilka syns en rad trähus, huset till vänster med skylten "Leviks herrkläder".
Leviks Herrkläder på Trädgårdsgatan. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060.)

Trädgårdsgatan 31

Trädgårdsgatan 31
Peterssons manufaktur (1918)
Johnssons korg- och slöjdaffär (1927)
Johansson frisör (1936)

Trädgårdsgatan 37

Trähus i gathörn, till höger en gata med flera parkerade bilar och en gående person.
Korsningen Trädgårdsgatan och Brunnsgatan, 1960. Foto från Peter Hallingbäck.

Trädgårdsgatan 41

Företag på Trädgårdsgatan 41
Kindbergs Tryckeri (1936-1945)

Trädgårdsgatan 43

Företag på Trädgårdsgatan 43
Jönköpings Dentallab (1945)

Trädgårdsgatan 45

Gata med omgivande kvarter sedd ovanifrån, många parkerade bilar.
Foto: Smålands Folkblad.
Back to top