Oxtorgsgatan – Arkiv Jönköpings län

Oxtorgsgatan är en av de svårare gatorna att hitta bilder från. Vem kan hjälpa oss med fler bilder?

Gatuskylt i metall med svart bakgrund.
Gatuskylt ”Oxtorgsgatan”, nu i stadshistoriska utställningen i Arkivhuset. Foto: Lars Östvall.

Oxtorgsgatan 3

Oxtorgsgatan 3 – Skyddsföreningens västra småbarnsskola
Fanns här 1896.

Oxtorgsgatan 3 – Brandstationen
Brandstationsbyggnaden uppfördes 1898.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Eldfängt kulturkvarter som fick nytt liv. I: JP 24/10 2015.
Vår gamla fina brandstation. Bilder från förr. JP 5/2 1974.

Brandstationens stora tegelkomplex inklusive högt torn med spetsigt tak; utanför ingång till stallarna står några vagnar med människor och hästar.
Foto från 1901 eller tidigare. Brandmännen samlade framför garaget, vid entrén mot Kyrkogatan. Bilden utgiven som vykort av Halls Bokhandel, Jönköping.
Sida ur tryckt material, troligen tidning, med bild av stationen till höger, inklusive vagnar, häst och människor, samt till vänster en text som anger att bilden föreställer en brandkårsövning i Jönköping år 1918, varvid bl a brandmästare "Tummen" Thorngren och brandchef Olsson närvarar, bild från Harry Granstrand som arbetade på stationen i 44 års tid.
Från Smålands Folkblad.

Den gamla brandstationen
Av Lennart Lindberg, tidigare publicerad i Jnytt 24/4 2010.
Utmed Kyrkogatan finns en mycket vacker gammal byggnad, som vi i dagligt tal kallar ”gamla brandstationen”. I dag är det en byggnad som disponeras, delvis av Sveriges Radio  och delvis används som kontor. Det pampiga huset är ritat av dåvarande stadsarkitekten Fredrik Sundbärg och invigdes den 29 januari 1898. Det skulle tjäna dels som brandstation, men var även stadens nya polishus. Efter mycket bråk hade polis och brandväsen slagits ihop till en kommunal organisation. Polisen hade sina lokaler i den norra delen och den vackra entrén finns fortfarande kvar mot Oxtorgsgatan. Huset domineras av ett högt torn, i vilket jag som liten pojke fick se brandkårens personal öva sig i att ta emot folk som kastade sig ut i ett brandsegel. Det var ett sätt att rädda sig ur brinnande hus förr. Men tornets huvudsyfte var simplare än så. Det var helt enkelt torkställning för slangarna. Efter att ha används och blötts ned hängdes de på tork i tornet.
Tornet har en av sina förebilder i rådhuset Palazzo Vecchios medeltida torn i Florens som inspirerade Sundbärgh. Runt tornet löper en ”balkong”. Före tillkomsten av ”Gamla” brandstation fanns ett system med övervakning av staden nattetid från tornet på Kristine kyrka. Om brand utbröt ringde en i tornet placerad vakt i kyrkklockan och visade med en flagga eller en lampa i vilken riktning det brann.
I brandstation på väster skulle detta ske från tornet, därav ”balkongen”. När station var färdig var systemet med brandvakt i torn gammalmodigt och som brandbevakningstorn har aldrig tornet på Kyrkogatan använts.
Den södra delen av kvarteret inrymde Drätselkontoret, som var den administrativa delen för stadens tekniska förvaltningar och upp mot Barnarpsgatan byggdes Spårvagnshallarna. Hela kvarteret var ursprungligen ett salutorg, ett oxtorg och därför finns namnet Oxtorgsgatan.
Vi skulle inte haft huset kvar om inte en grupp ungdomar 1982 hade genomfört en husockupation. En av de drivande ockupanterna var Mian Lodalen, sedermera en känd skribent och det var faktiskt i dessa lokaler som gruppen Cardigans gjorde en av sina första offentliga spelningar. Gruppen Sixten Redlös var också en av de drivande. Författaren Ragnar Järhult har skrivit en bok Elden är lös, som handlar om ockupationen. Beslut fanns om att riva Brandstationen, men ungdomarna fick sin vilja igenom. År 1982 var valår och politikerna insåg att det var omöjligt att riva stationen i detta läge. Ungdomarna lovades att huset inte skulle rivas och dessutom ett eget hus på Tändsticksområdet. Vi jönköpingsbor är skyldiga dessa ungdomar ett stort TACK.

Läs mer om: Bränder i Jönköping

Oxtorgsgatan 9

Företag på Oxtorgsgatan 9
Berg & Co järnaffär (1918)
Svenska Isoleringsflaskfabriken (1918)

Oxtorgsgatan 10

Företag på Oxtorgsgatan 10
Holmbergs matvaruaffär (1918-1927)
Radiocentralen (1945)

Oxtorgsgatan 11

Företag på Oxtorgsgatan 11
Brunnströms Möbelsnickeri (1927)
Matilda Dahl Matvaruaffär (1927)
Hallenborgs Speceriaffär (1945)
T Nilsson Bokbinderi (1945)

Oxtorgsgatan 12

Företag på Oxtorgsgatan 12
Bilimporten (1945)
Holmbergs Matvaruaffär (1945)

Oxtorgsgatan 14

Oxtorgsgatan 14 – Filadelfia/Pingstkyrkan
Byggnaden riven 1981.
Litteratur:
Holst, Bosse. 1981. Nu rivs gamla pingstkyrkan. (JP 25/6 1981)

Oxtorgsgatan 14 – Konditori Härolden
Stängdes sommaren 1981, då huset revs.

Oxtorgsgatan 15

Oxtorgsgatan 15 – Immanuelskyrkan
Här låg Immanuelskyrkan, med entré från Fabriksgatan, fram till 1975 då den revs. På samma tomt byggde sedan församlingen (Svenska Missionsförbundet) ett nytt hus, men med ingång från Oxtorgsgatan. Ritat av Carl Nyrén, och invigt 1976.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2018. När ett gammalt tempel revs. I: JP 22/9 2018.

Oxtorgsgatan 17

Företag på Oxtorgsgatan 17
Nordins Hemstickning (1945)

Oxtorgsgatan 18

Företag på Oxtorgsgatan 18
Jönköpings Mjölkbar (1936)
J R Franséns (1945)
Jönköpings läns lastbilscentral (1945)
Primo-Depåen (1945)

Oxtorgsgatan 19

Företag på Oxtorgsgatan 19
Johansson matvaruhandel (1918)
Nanny Land matvaruaffär (1927)
Elsa Land matvaruaffär (1945)

Oxtorgsgatan 20

Företag på Oxtorgsgatan 20
Timans ramaffär (1927-1960)

Oxtorgsgatan 24

Företag på Oxtorgsgatan 24
Lindstrands Skomakeri (1927)

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top