Bränder i Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Jönköping har en lång och sorglig historia vad gäller bränder. Om du vill läsa hela historien så låna Bernt Gunnarssons bok på biblioteket – ”Jönköping brinner”. Listan här nedan är endast rapsodisk och sammanställd med anledning av podden ”Unnergången”, vars tredje program släpps i april 2023.

Redan på medeltiden brann Jönköping. År 1380 brändes staden av en dansk-norsk här, som skulle fördriva mecklenburgare från landet. I oktober 1567 var danskarna åter på besök, och under Daniel Rantzaus ledning bränder Jönköping åter. Vid ett danskt anfall år 1612 valde jönköpingsborna istället att själva bränna ned sin stad – och fly till Visingsö. Det var efter den branden, när det medeltida Jönköping låg i aska, som staden på kungligt initiativ flyttades från Väster till ”Sanden” – det som idag är stadsdelen Öster.

I slutet av 1600-talet, i februari 1691 brann rådhus och närmare tjugo av Torgkvarterets hus. I början av 1700-talet, 1716, brann rådhuset. Och sedan var det Kyrkokvarterets tur att drabbas – den 1 augusti 1730 brann ett tiotal gårdar på båda sidor om Storgatan. År 1737 brann Jönköping slott och sedan återuppbyggdes det inte mer. En verkligt stor stadsbrand på Öster utbröt den 23 november 1785, och sedan ännu en gång 1790. Den gången rök även kyrkan, men Kristine kyrka återuppbyggdes dock.

I 1800-talet tidiga industrialism hade ångmaskinen ofta sin givna plats. Jönköpings Metallfabrik, som låg i närheten av nuvarande Stora Hotellet, var ständigt en källa till oro och diskussioner i de lokala tidningarna pga sin brandfarlighet. I samma kvarter inrättades senare en tapetfabrik, och där uppstod en brand i mars 1854, i samband med att man torkade blöta tapeter över öppen eld. Denna gång brann 16 gårdar ned. 1863 brann Strands Väveri.

1869 Brand på Östra Storgatan 50 (21 augusti 1869)

En samling människor vid resterna av ett hus på två våningar.
Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

1870 Brand på Kyrkogatan (januari 1870)

En husgrund där det enda som står kvar är fem höga skorstenar.
Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

1870 Brand på Östra Storgatan 39 (20 maj 1870)

Sepiabild av avlångt trähus som helt brunnit ned i mitten, i förgrunden är flera staket.
Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

Redan under medeltiden hade staden haft ett visst brandskydd, men det var först 1893 som Jönköping fick en fast brandkår. 1898 stod dess brand- och polisstation klar.

1903 Brand i Almqvistska gården vid Kanalgatan (Östra Storgatan 56)

Stenbelagt torg med många människor, hästdragna vagnar, och på andra sidan resterna av en byggnad med sina flera skorstenar ännu stående.
Östra Torget med hus utefter Kanalgatan, efter brand 1903.
Mestadels nedbrunnet trähus nära kanalen, många människor utanför omkring ruinen.
Foto från Jönköpings läns museum.

Bland flera andra bränder är Framnäs-branden 1913 särskilt omtalad. Det var en snickeriindustri, Jönköpings Träförädlings AB, som brann den gången. I januari 1918 brann ännu en industri – Västra Tändsticksfabriken. Närmare 500 arbetare blev därmed utan arbete.

1931 Branden på Östra Storgatan 16-16 – M Ch Petersson

Länga med trähus starkt rykande blir besprutat med vatten.
Branden 1931. Foto från Jönköpings läns museum.
Bild aningen ovanifrån av en samling brända trähus vars övervåningar farit illa.
Efter branden. Foto från Jönköpings läns museum.

Året efter, 1932, brann en del av Stora Hotellet, och byggnaden utefter Norra Strandgatan uppfördes.

1940 Branden på Sandemans
I januari 1940 brann det på Sandemans konditori, som just då låg på Östra Storgatan 34-36. Min mamma, Anna Östvall, var där och fick hoppa ut från ett fönster för att klara sig. Hon bröt dock armen.

Snömoddig gata med ett hus täckt av is som har delar av taket uppbrända.
Branden på Östra Storgatan 36. Foto från Jönköpings läns museum.
Uppbränd entré till träbyggnad, med sprutande vatten, rök, sot, och is.
Från Sandemans gård. Foto från Jönköpings länsmuseum.

I kvarteret Gasellen på Väster, Barnarpsgatan 27-29, brann flera hus ned 26 juli 1955. Och året efter, 1956, också i semestermånaden juli, brann ett trähus på Västra Holmgatan.

Vintern 1957 härjade den så kallade ”Varannandagspyromanen” i Jönköping och brandkåren fick fullt upp att göra. Den 31 januari brann det i Västra Tändsticksfabriken. Natten till den 2 februari brann det åter – nu i Fläktfabriken, och man började förstå att bränderna var anlagda. Ett par nätter senare brann det på Jönköpings Snickerifabrik på Talavid. Flera bränder anlades de följande veckorna, tills polisen slutligen grep en man, som åtalades och dömdes till vård.
Källor:
Teiffel, Yvonne. 2015. ”Varannandagspyromanen” satte skräck i Jönköping. I: JP 24/1 2015.

Vid Vedtorget, i hörnhuset mot Kanalgatan, brann en fastighet 3 september 1959. 1961 brann en saneringsfastighet på Öster, Östra Storgatan 78. Och den populära restaurangen, Alphyddan i Stadsparken, brann 1963, och revs sedan 1965. Möjligen brann även Helmershus – det revs i vilket fall 1966.

1965-02-29 Elmblads Porslinsaffär (gamla Stadshuset), Hovrättstorget

Folksamling utanför ett bränt trevåningshus på gatuhörn, stegar upp till fönster och tak som är delvis borta, fasaden är täckt av is.
Branden i Elmblads vid Hovrättstorget 1965. Fotograf okänd.

Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2021. Svåra bränder härjade i stans gamla träkvarter. I: JP 31/7 2021.

1967-07-15 Branden på Östra Torget/Målargatan

Brinnande gul träbyggnad, utanför brandmän som sprutar vatten, samt en polisbil.
Branden på Östra Torget/Målargatan 1967. Foto: Evert Andersson. (Jönköpings läns museum)
Brinnande trähus, utanför flera människor varav en brandman, på byggnaden intill skyltar för gasol.
Branden vid Östra Torget 1967. Foto: Leif Ljung. (Arkiv Jönköpings län)

Brandkåren filmade även: Branden vid Östra Torget 1967

Även det s k Amerikahuset vid Östra Torget brann 1967.

1973 Branden på Esso Motor Hotel
Den 31 maj 1973 brann Esso Motor Hotel på Rosenlund. Anläggningen invigdes 1967 och såldes av Esso 1984. Därefter blev hotellet en del av Scandic-kedjan.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2017. Elmiamässa – och storbrand. I: JP 14/10 2017.

Stor avlång byggnad med två delar, båda mycket skadade av eld, framför är en pool, bakom en massa människor, allt sett från luften.
Foto: Smålands Folkblad.

1973 Branden på Sandemans/Bogart

Rubrik "Julens storbrand misstänks anlagd" med underrubrik "50 brandmän bekämpade elden, Stor kulturförlust miljoner upp i rök".
Branden på Bogarts, fd Sandemans, julen 1973. JP 27 dec 1973.

Senare på 1970-talet, 1977, var det dels en stor brand på Munksjö Bruk och en annan på Fanérbolaget vid Junegatan. Och Vätterns Tvätt på Liljeholmen, brann 1981. 1990 brann Höckertska gården på Östra Storgatan 25.

Brandbil och grävskopa med brandmän vid hög av brända brädor och resterna av träbyggnad.
Avspärrad gata med ström av vatten från besprutningen av ett bränt hus längre bort på gatan, till vänster en brandbil.

Branden på Östra Storgatan 25-27 i september 1990. Foto: Sven Englund. (Arkiv Jönköpings län)

En annan omtalad brand var när några satanister brände ned Bäckaby kyrka i Jönköpings stadspark, den 29 april 2000. Året efter drabbades Smedjegatan av en brand som ödelade några av stadens äldsta trähus. Det var mitt i kallaste februari, den 11:e, 2001. På senare år har åter en kyrka drabbats av brand – Ansgariikyrkan i Vättersnäs, som brann den 3 augusti 2021.

Till startsidan för Arkivgatan Jönköping

Back to top