Ulfsparregatan – Arkiv Jönköpings län

Ulfsparregatan 2 – Södra Vätterbygdens konstnärer
Huset flyttades från Östra Storgatan 76, där det bl a inrymt konditori. Efter flytten till Ulfsparregatan, invigdes huset som konstnärsgård i oktober 1963. Föreningen Södra Vätterbygdens konstnärer fanns sedan kvar i lokalerna till omkring 2020.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Minnena av ett konstnärshus. I: JP 23/1 2016.
Teiffel, Yvonne. 2021. Ett återbesök på konstnärsgården. I: JP 24/4 2021.

Back to top