Kanalgatan, norra sidan – Arkiv Jönköpings län

Kanalgatan är döpt efter den kanal som fanns här från 1600-talet fram till 1920-talet. Den sträckte sig från Munksjön genom hela Öster och utmynnade i Vättern, vid Liljeholmen. Under en period kallades den norra delen av Kanalgatan just för Norra Kanalgatan, och den södra följaktligen Södra Kanalgatan. Kanalen lades igen 1926-1927, lagom till den stora Jönköpingsutställningen 1928. Därmed behövde man inte dela upp gatan i norra och södra, utan namnet blev rätt och slätt Kanalgatan.

Kanalen österut, hus på båda sidor.
Vy över Kanalgatan från väster, innan kanalen lades igen. Då kallades den delen av gatan som låg norr om kanalen Norra Kanalgatan, och den södra förstås Södra Kanalgatan. Till vänster på bilden den 1904 invigda fastigheten som inrymde Jönköpings Teater, Grand Hotel m m. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1078.)
Kanalen med gångare på båda sidor.
Kanalgatans västra del. Vykort från tidigt 1900-tal. (Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 3

Kanalgatan 3, kv Bägaren 2.

Ljust tvåvåningshus i sten.
Den vackra fasaden på stenhuset Kanalgatan 3, uppfört 1885. Foto: E Eriksson. (Stig Ljungs arkiv. JFA.)
Suddig bild av Kanalgatan med några gångare.
Vy över kanalen från väster, med Kanalgatan 3 till vänster. (Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-096.)

Kanalgatan 5

Kanalgatan 5, kv Bägaren 3.

Vy över kanalen mot Hovrättstorget tagen från en bro.
Detta foto är taget från öster, enligt uppgift 1926. Fastigheten Kanalgatan 5, som uppfördes 1860, är alldeles till vänster om det ljusa huset med gaveln mot ”Norra Kanalgatan”. (Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-601.)

Kanalgatan 5 – AB Göteborgssystemet

Butik med flaskor, källartrappa, tunna, och en kakelugn.
Interiör från AB Göteborgssystemets utskänkningsställe nr 8, Kanalgatan 5. Året är 1900. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 2934.)

Fler företag på Kanalgatan 5:
Jönköpings Spritförsäljning
Klippsalongen
Lisa Flodin Kafé och Matservering
Norma Matsalar och Café
Strömstedt & C:o
Traktör C J Möller

Kanalgatan 7

Trähus samt några träd vid en korsning.
Kanalgatan 7 omfattade både den långa byggnaden utefter Kanalgatan och hörnhuset. Foto: Evert Andersson. (Jönköpings läns museum JM 2016/3: 217.)

Kanalgatan 7 omfattade både den långa byggnaden utefter Kanalgatan och hörnhuset. Foto: Evert Andersson. (Jönköpings läns museum JM 2016/3: 217.)

Kanalgatan 7 – Jönköpings-Magasinet (Elmblads Bosättningsaffär)

Man i entrén till butik, utanför på fasaden hänger olika kärl och fönstren är fulla av olika varor.
I den långa, låga byggnaden utmed Kanalgatan fanns i början av 1900-talet Elmblads bosättningsaffär – även kallat Jönköpings-Magasinet. Vykort. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 1969.)
Våt gata, två gångare och trähus.
En betydligt yngre bild på längan, ursprungligen ett stall, som revs i juni 1986. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 7 – Frisör Fagerberg

Frisör i gathörnet.
I hörnhuset fanns redan på 1940-talet en frisör Fagerberg. Det foto är troligen från 1960-talet. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060.)
Mörk bild av trähusen på Kanalgatan med snö på taken.
Även detta foto ser ut att vara från 1960-talet. Foto från Lennart Lindberg.
Hörnhuset på Kanalgatan 7, november 1983. Foto: Bosse Andersson. (JFA-2012-108.)

Fler företag på Kanalgatan 7:
Antikvitetshandlare Lundberg
Fruktaffären Banan
Jönköpings Allehanda
Sadelmakare C Pettersson

Kanalgatan 9

Kanalgatan 9, kv Balder 1. Tidigare Munckska gården.

Huset längst till vänster är Kanalgatan 9, med Eklöfs Skomagasin. Detta foto är från 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 2162.)

Kanalgatan 9 – Eklöfs Skomagasin

Man i hatt går längs trottoarenframför ett trähus, ett annat lägre trähus med skomagasinet, samt Kristinekyrkans torn i bakgrunden.
I det låga huset Kanalgatan 9 fanns länge Eklöfs Skomagasin. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-062.)
Två damer i skuggan, skomagasinet i bakgrunden.
Fastigheten en bit in på 1900-talet. (Brogrens arkiv. JFA.)

Kanalgatan 9 – Löfgrens

Nu står det Löfgrens på det låga huset där skomagasinet tidigare låg.
I mitten av 1900-talet hade lokalerna tagits över av (kopparslagare?) Löfgren. (JFA-2012-067-139.)

Företag på Kanalgatan 9:
Pizzeria Alcamo

Kanalgatan 11

Kanalgatan 11, kv Balder.

Parkeringen på Östra torget klädd i snö, ett rött trähus bland de i bakgrunden.
Det röda huset är Kanalgatan 11. (Foto från Lennart Lindberg.)

Företag på Kanalgatan 11:
Nilsson & Co skrädderi
Nya Hushållsaffären
Stenbergs kläder

Kanalgatan 13

Kanalgatan 13, kv Balder 3.

Kanalgatan 13 vid Östra torget, år 1904. Bilden något beskuren. Foto: Algot Friberg. (Jönköpings läns museum JM 1992/1: 367.)

Företag på Kanalgatan 13:
Eklöfs sliperi
Firma Handpress
Projektia AB
Värmeledningsfirman Harald Ahxner

Kanalgatan 15

Kanalgatan 15, kv Biet 6.

Ett nedbrunnet trähus med många människor runtom.
På andra sidan Stjärngränd låg den s k Almqvistska gården utmed Norra Kanalgatan. I augusti 1903 drabbades fastigheten av en brand och de inneboende fick försöka rädda de som räddas kunde. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1534.)
Gathörn med en man som leder en cykel, innanför ett plank finns ett stort trähus.
Stjärngränd och fastigheten i kvarteret Biet 5 efter branden. (Foto ev J G Wetterholm.)
Den av kanalen och en bro, gångare och diverse trähus syns, samt ett plank och Kristinekyrkans torn.
Ett högt och långt plank omgärdade tomten åt Kanalgatan. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA.)
Plank runt den tomma tomten, cyklar utanför och Kristinekyrkans torn i bakgrunden.
Tomten förblev obebyggd under långt tid. Denna bild möjligen från slutet av 1920-talet. Kanalen har lagts igen. Foto från Lennart Lindberg.

Kanalgatan 15 – Jönköpings Stadsmissionsförening

Stenbyggnad med rundat hörn och litet torn med fönster samt ett kors på taket.
År 1935 uppfördes slutligen en stor stenbyggnad på Kanalgatan 15 – Betlehemskyrkan, ritad av Göran Pauli. Byggherre var Jönköpings Stadsmissionsförening. Idag heter kyrkan Allianskyrkan. Vykort från 1930-talet.

Kanalgatan 17

Kanalgatan 17, kv Biet 2.

Östra torget tomt, där bakom ett tegelhus med byggställningar.
På Kanalgatan 17 uppfördes 1930 ett större bostadshus med affärslokaler i bottenplan. (Jönköpings läns museum JM 1992/1: 365.)

Företag på Kanalgatan 17
AB Jönköpings Bilkompani (1968)

Kanalgatan 19

Kanalgatan 19, kv Biet 3.

Äldre trähus i dåligt skick.
Träfastigheten i hörnet av Kanalgatan och Björngränd, innan rivning. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 111.)

Jönköpings Förgylleri
På Kanalgatan 19 låg Jönköpings Förgylleri. Verksamheten startades emellertid i Sundsvall på 1880-talet av J F Synnergren. 1884 flyttade Synnergren sin rörelse från Sundsvall till Jönköping. Här utvidgades den till att omfatta även glasmästeri, möbelsnickeri och tapetserarverksamhet. När J F Synnergren avled tog änkan och sonen över firman och drev den tillsammans till 1924. Då tog istället systern Thyra Synnergren (f 19/6 1882) över, tillsammans med en kompanjon Nils Welander (f 21/9 1897). Thyra hade en lång och gedigen skolning i yrket, som hon började hos sin far 1906. Hon erhöll gesällbrev 1910, efter att hon bl a praktiserat i både Danmark och Norge. Hon var då en av de första kvinnliga hantverkarna i branschen. Nils Welander kom in i firman 1914 och var kvar till sin död 1941. Jönköpings Förgylleri, senare med namnet Th Synnergren & Co, utförde förgyllningsarbeten av alla de slag – specialiteten var träförgyllningar. De utförde även reparation av kyrkliga föremål och liknande.
(Uppgifter från Sveriges privata företagare. 1942, s 387.)

Kanalgatan 19 – Rhodos

Framsida till meny, med diverse information.
Meny för Rhodos. (JFA.)

Fler företag på Kanalgatan 19:
Agéliis garveri
Ciselör Borg
Grunds Radio TV

Kanalgatan 21

Kanalgatan 21, kv Björken 1.

Trähus på två våningar i hörnet på en korsning.
Det stora huset Kanalgatan 21. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1555.)
Rött trähus i gathörn, på andra sidan gatan en skylt för "Grounds RadioTV".
Björngränd och trähuset Kanalgatan 21 på 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-002.
Trähus i korsningen med Björngatan, på Björngatans sida står en skylt med texten "Fisk".
Som synes fanns även en fiskaffär i kvarteret, eller i dess närhet. Foto från Lennart Lindberg.

Kanalgatan 23

Kanalgatan 23, kv Björken 2.

Rött trähus och bortom det står ett lägre hus med triangulärt tak.
Bortom Kanalgatan 21 syns det gavelställda huset Kanalgatan 23. Även det större huset, med fasaden åt Kanalgatan, hörde till denna fastighet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-012.)
Litet hus med spetsigt tak och skylten "Skomakeri", omgivet av högre byggnader.
I gavelhuset Kanalgatan 23 fanns tidigare ett skomakeri. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2011/1: 371.)

Kanalgatan 25

Kanalgatan 25, kv Björken 3.

Dubbelport i äldre trähus till innegård.
Kanalgatan 25 var ett mindre hus med endast en några få meter utmed Kanalgatan. Åt andra hållet hade istället tomten (kvarteret Björken 3) en betydligt längre sträcka utmed Östra Storgatan än t ex granntomten åt väster. Oid foto från ca 1950.

Kanalgatan 27

Kanalgatan 27, kv Björken 4.

Ett avlångt trähus emellan andra trähus, vid gata med träd och bilar.
Kvarteret Björken med det avlånga huset Kanalgatan 27 i förgrunden. (Jönköpings läns museum JM 2011/1: 391.)

Kanalgatan 27 – Jönköpings Mejeriförenings filial
Jönköpings Mejeriförening upa bildades 1930. Filialen på Kanalgatan 27 var en av de 30 butiker föreningen ägde (1946).

Kanalgatan 27 – Beauty Hundsalong

Gult trähus med snickarglädje över entrén och skylt med texten "Beauty Hundsalong".
Under en tid fanns en ”hundsalong” i hörnhuset på Kanalgatan 27. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-001.)

Fler företag på Kanalgatan 27:
Johansson Matvaruhandel

Kanalgatan 29

Kanalgatan 29, kv Bohus 1.

Trähus i korsning, bilar på båda sidorna av den korsande gränden.
Ränterigränd med fastigheten Kanalgatan 29 till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 806.)

Kanalgatan 31

Kanalgatan 31, kv Bohus 2.

Kanalgatan 31. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 802.)

Kanalgatan 33

Kanalgatan 33, kv Bohus 3.

Mycket gammal låg och mörk träbyggnad.
Den långa träbyggnaden med adress Kanalgatan 33 hör till den s k Ulfsparregården från slutet av 1700-talet. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 704.)

Kanalgatan 35

Kanalgatan 35, kv Bohus.

Kanalen med gående person bredvid, i bakgrunden en rad av hus i olika höjder.
Kanalgatan 35 är det första ljuset tvåvåningshuset på vänster sida, till höger om den låga längan. De båda husen höger om nummer 35 synes ha blivit rivna för Ulfsparregatans breddning. (JFA-2011-218. Beskuren bild.)
Två cyklister och en gående man, gata med fyra hus.
På denna bild syns de tre husen längst i öster i kvarteret Bohus. Längst till vänster skymtar trähuslängan på Kanalgatan 33, och därefter tvåvåningshuset Kanalgatan 35. Det låga huset i bildens mitt är nummer 37 och hörnhuset nummer 39. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 37

Kanalgatan 37, kv Bohus.

Suddig bild av Kanalgatan med ett fåtal personer, en rad hus till vänster.
Kanalgatan österut med det låga envåningshuset nummer 37 till vänster. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA 2012-304.)
Trähus med stor port och två våningar står vid gatukorsning.
Till vänster det låga huset på Kanalgatan 37 och den stora innergården. Det ljusa tvåvåningshuset är Kanalgatan 39. Båda husen borta sen länge. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 37 – Lilla Korgboden

Reklam för olika produkter.
Reklamblad för Lilla Korgboden. Odat. (JFA)

Fler företag på Kanalgatan 37:
Agéliis garveri, filial

Kanalgatan 39

Kanalgatan 39, kv Bohus.

Ljust trähus i starkt solsken med gående kvinna framför, i förgrunden en mörk skugga och cyklande barn.
Det ljusa huset är Kanalgatan 39. Möjligen en 50-talsbild. (Foto från Lennart Lindberg.)
Länga med trähus till höger, med träd kantande gatan till vänster.
Kanalgatan, sedd österifrån, med det ljusa huset 39 alldeles till höger. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1546.)
Trähus vid gatukorsning, i den korsande gränden står en skylt med texten "Avstängd gata".
Huset Kanalgatan 39 revs då Ulfsparregatan breddades. I bakgrunden Allmänna Brand. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 27 139.)
Röda trähus, det ena med skylt: "Kristina Scoutkår, Vi gör unga redo för livet", samt webbadress..
Till denna, den östraste delen av kvarteret Bohus, flyttades två äldre fastigheter – dels ”Fjällahuset” (fd Pihlkvists konditori på Östra Storgatan), dels detta hus, en loftbod från 1786 som ursprungligen stod på Smedjegatan 40. Idag inrymmer den Kristina Scoutkår. Till höger kvarteret Cigarren. November 2020. Foto: Lars Östvall. (Arkiv Jönköpings län.)

Kanalgatan 41

Kanalgatan 41, kv Cigarren 1.

Trähus på rad längs med gatan.
Det mörkare huset i bildens mitt, Kanalgatan 41, är idag rivet och istället finns här den stora byggnaden ”Cigarren”. (Jönköpings läns museum JM 1985/15: 283.)
Trähus i gathörn med stor lummig gård i anknytning, sett delvis ovanifrån.
Vy över kvarteret Cigarren med huset Kanalgatan 41 i förgrunden. Till höger de två smala tomterna nr 43 och 45. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2145.)

Kanalgatan 43

Kanalgatan 43, kv Cigarren 2.

Kanalgatan 45

Kanalgatan 45, kv Cigarren 3.

Ett antal trähus på rad längs gata med många parkerade bilar och några cyklar.
Här syns nästan alla de gamla husen i kvarteret Cigarren. De två trädgårdarna med staket till vänster i bild bör vara Kanalgatan 43 och 45, och det stora huset Kanalgatan 47. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 47

Kanalgatan 47, kv Cigarren 4.

Gata kantad av trähus på båda sidor, enstaka personer i bakgrunden.
Det stora huset till vänster bör vara Kanalgatan 47. Notera de båda äldre husen, Kanalgatan 49 och 51. I fonden skymtar Vedtorget. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1551.)

Kanalgatan 49

Kanalgatan 49, kv Cigarren 5.

Lågt tvåvåningshus i trä med dubbelport.
Kanalgatan 49. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2135.)
Suddig bild av smal stenbelagd gata, i bakgrunden en byggnad med öppen port.
Vy från gården Kanalgatan 49/Östra Storgatan 90 (år 1903). Foto: Algot Friberg.

Kanalgatan 51

Kanalgatan 51, kv Cigarren 6.

Trähus längs gata.
Kanalgatan 51. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2137.)
Vy ovanifrån över ett kvarter med många trähus, enstaka människor på gatan framför.
En fantastisk vy över forna bebyggelsen i kvarteret Cigarren. I förgrunden Kanalgatan 51. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27 023.)
Man gående på gatan framför en länga trähus.
Stämningsfull bild från Kanalgatan, 1950-talet. (Jönköpings läns museum JM 1985/15: 286.)
En stor öppen port in till en innergård från gatan.
Detta ska vara porten in till gården, Kanalgatan 51. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 63.)
Stenbelagd mark mellan husen.
Så här såg gården ut förr. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 64.)

Kanalgatan 53

Kanalgatan 53, kv Cigarren 7.

Stort trähus sett från ovan, diverse byggnader bakom.
Vy med det stora huset på Kanalgatan 53 i förgrunden, kanske 1940-tal. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2147.)
Stenbelagd gata kantad av hus, träd och gatlykta, en man på cykel och en annan som står i porten till den mest centrerade byggnaden.
Kanalgatan med det vita huset nummer 53 i mitten. Det ser ut som att det hänger en skylt på huset, kanske till en butik. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27 483.)

Kanalgatan 55

Kanalgatan 55, kv Cigarren 8.

Två trähus vid gatan, gående person och två bilar framför, bakom skymtas många andra byggnader.
Kanalgatan 55 är det något lägre huset till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2148.)
Trähus längs gata till höger, bil till vänster.
Dessvärre är det dåligt med bilder på vissa gamla jönköpingshus, bland annat Kanalgatan 55. Men här är det i alla fall, i bildens mitt. Mannen på trottoaren har just passerat huset och syns här framför porten till nummer 57. Till vänster står en tjusig Opel Rekord, som indikerar att bilden kan vara tagen kring 1960. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 51.)

Kanalgatan 57

Kanalgatan 57, kv Cigarren 9.

Trähus med stor port och tre våningar.
Det ståtliga trähuset på Kanalgatan 57, troligen på 50-talet. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2195.)

Kanalgatan 59

Kanalgatan 59, kv Cigarren 10.

Mörk bild av olika trähus längs gatan.
Kanalgatan 59 var hörnhuset mot Vedtorget. Foto från Lennart Lindberg.
Vy över många hus, i förgrunden en gata, höga trähus med innergård, träd, där bakom flera andra byggnader, och i bakgrunden Vättern.
En vacker översiktsbild av husen Kanalgatan 57 och 59 med innergård. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27025.)
Stenbelagd gata, till höger ett trähus med stentrappa till sin entré och ett prydligt staket, i bakgrunden flera större byggnader runtom torget.
Kanalgatan 59 till vänster på en vy från söder. I fonden Vedtorget. (Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA 2012-304.)
Två personer går i mitten av gatan, därbakom flertalet bilar och trähusen i gathörnet.
Kanalgatan 59 hade större delen av sin fasad mot Vedtorget. Detta foto troligen från 1950-talet. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 52.)
Stor öppen stenbelagd yta med gata och hus i bakgrunden.
Vedtorget med Kanalgatan rakt fram och nummer 59 till höger. (Jönköpings läns museum JM 1991/2: 49.)

Kanalgatan 59 – Jannes Aptitbar

Aptitbarens entré belägen diagonalt i hörnet på byggnaden, två personer på väg in.
I den nya fastigheten i kvarteret Cigarren låg Jannes Aptitbar i hörnet mot Vedtorget, foto från 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA.)

Fler företag på Kanalgatan 59
Lilla Paris – se Östra Storgatan 90

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top