Kungsgatan, södra sidan – Arkiv Jönköpings län

Gatan sedd ovanifrån, parkerade bilar, trafik inklusive en buss, samt äldre stenhus till vänster och modernare höghus på avstånd.
Vy över Kungsgatan, från nordväst. I bildens mitt Scheelegatans mynning. Hösten 1965. Foto: Smålands Folkblad.

Kungsgatan 1

Företag på Kungsgatan 1
Johanssons verkstad (1918-1936)

Kungsgatan 3

Kungsgatan 3 – Alma Petterssons konditori
Alma Pettersson drev konditori på denna adress från åtminstone 1938. Därefter fanns Alma Pettersson Eftr konditori här (minst mellan 1945 och 1973).

Hörn av stenbyggnad med texten "Konditori".
Foto från 1940-talet. (Jönköpings-Posten 24/11 2003.)

Fler företag på Kungsgatan 3
Larssons Stenhuggeri (1918)

Kungsgatan 9

Avlångt stenhus med entré mot Kungsgatan.
Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)

Företag på Kungsgatan 9
Agnes Strehlin matvaruaffär (1927)
Apoteket Tre Rosor (1927)
Elna Halls Hembageri (1936-1945)
Depend Andersson & Co Tvätt (1945)

Kungsgatan 11

Kungsgatan 11 – Gustafson specerier
Fanns här åtminstone från 1945 och till slutet av 1960-talet, kanske längre.

Hörnet av en stenbyggnad, skylt för "Sven Gustafson"
Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)

Fler företag på Kungsgatan 11
Anderssons specerier (1927)

Kungsgatan 13

Trähus på två våningar med en diagonal entré i ett av hörnen, skylt "Speceriaffär".
Välfyllda hyllor bakom butiksdisken.
Välfyllda hyllor bakom butiksdisken.

Bilder från huvudbutiken för Kooperativa Föreningen Göta, Kungsgatan 13.

Hörnbyggnad vid korsning med samtliga markiser ute.
Foto från Arkiv Jönköpings län.
Hörnbyggnad vid korsning med samtliga markiser ute, tagen från avstånd med träd i förgrunden.
Foto: Rolf Blomqvist. (Arkiv Jönköpings län)
Höghus med tio våningar, många balkonger och fönster, Konsum på bottenvåningen.
Foto: Smålands Folkblad (Arkiv Jönköpings län).
Välklädd man med skägg på bortre sidan av ett staket, med en butik i bakgrunden.
Foto: Smålands Folkblad (Arkiv Jönköpings län).

Kungsgatan 15

Två stenbelagda gator möts, en rad separata hus till vänster, ett staket och träd till höger, ett antal barn spridda över området.
Kungsgatans västra del, sedd från Pilgatans mynning. Foto från 1908. Jönköpings läns museum. (JM 1988/2: 2174.)

Kungsgatan 15 – KF Göta

Ett stenhus med Koop Föreningen Göta på bottenplan, sett från mitt på Kungsgatan, enstaka gångare syns.
Foto, troligen slutet av 1950-talet. (Arkiv Jönköpings län.)

Fler företag på Kungsgatan 15
Fabriksboden (1927)

Företag på Kungsgatan 15 A
Nya Skosulningsaffären (1927)
Perssons skomakeri (1927)

Företag på Kungsgatan 15 B
Schoultz & Co (1918)
Fredrikssons charkuteri (1918-1927)
Västra Fiskhallen (1927)

Kungsgatan, västra delen

Blek bild av en rad sammansatta flervåningshus i något olika storlek.
Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)
Avlångt trähus med två butiker i bortre änden, varav den ena ser ut att vara "Hembageri".
Västra delen av Kungsgatans södra sida, ned mot Kristinedal. Foto från Jönköpings Posthistoriska förening. (JFA 2013/173.)

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top