Västra Storgatan, södra sidan – Arkiv Jönköpings län

Västra Storgatan 1

Västra Storgatan 1, kv Graniten

Företag på Västra Storgatan 1:
Apoteket Kronan
Bror Engdahls Bosättningsmagasin
Ekbloms Glasmästeri
Foto-Centralen
Fylgia
Izikowitz Cigarr- & Kortvaruaffär
Sandahl guldsmed
Svenhalls Herrekipering

Västra Storgatan 3

Västra Storgatan 3 – Thure Appelblads Fotografiska Atelier

"Observera, Thure Appelblads Fotografiska Atelier", med information om tjänster, priser, och kontakt.
Annons

Västra Storgatan 3 – Warnströms fotoateljé
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Fotografer, s 125.

Västra Storgatan 3 – Musikhallen
Läs om musikaffären Musikhallen här.

Västra Storgatan 7

Fastigheten Västra Storgatan 7, i korsningen med Barnarpsgatan, revs 1955.

Företag på Västra Storgatan 7
Elgåkers Elektriska Installationsaffär (1954)
Smyckeateljén (Björn Blomqvist)

Västra Storgatan 9

Denna adress blev på 1960-talet en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Bild av annons med rubrik "Ung ingenjör var med och ändrade centrum", inklusive artikel, foto av äldre hörnhus vid gatukorsning, på annonsen skrivet med blå text "Minns ni - Så här såg det ut före Portalen".
Jönköpings-Posten 29 december 1969.

Västra Storgatan 9 – Yngve Jönssons speceriaffär
Yngve Jönssons speceriaffär fanns på adressen Västra Storgatan 9 mellan åtminstone 1906 och 1927.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping.

Stengata med bil, längre bort en spårvagn, flera gångare, till höger en speeriaffär.
Vykort. Yngve Jönssons speceriaffär till höger. (Länsarkivet JFA-2016-244.)

Lindells Urmakeri
På 1910-talet låg både Yngve Jönssons speceriaffär och Lindells Urmakeri i hörnhuset Västra Storgatan 9, Lindells i lokalen åt väster och Yngve Jönssons med ingång i hörnet av Storgatan och Barnarpsgatan. Lindells urmakeri fanns här åtminstone åren 1918-1919, och i slutet av 1920-talet hade butiken namnet Lindells Urmakeri Eftr (åtminstone 1927-1936).

Urmakeri i stenbyggnad med något skymda skyltar.
Lindells Urmakeri i lokalen utmed Västra Storgatan (till höger i bild) och Yngve Jönssons, med ingång på hörnet mot Barnarpsgatan. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 96/1: 11 331.)
Stenhus, skylt "J Lindells Eftr", cykel utanför.
Foto från Jönköpings läns museum. (Leif Rogös samling.)

Västra Storgatan 9 – Storbys speceriaffär

Stenhus i korsning med spårväg, skylt "Albert Storby", med flera skyltfönster.
Albert Storbys speceriaffär i hörnet Västra Storgatan/Barnarpsgatan. Foto från Jönköpings läns museum (Leif Rogös samling JM 2013/3: 219).

Västra Storgatan 9 – Sörensens Livs
I mitten av 1900-talet låg det en annan speceriaffär i samma hus, Sörensens Livs. Det var en större kedja, med butiker i hela länet – tre stycken bara i Jönköping.

Gatukorsning med spårväg, gångare och bilar, bakom är flera hus.
Västra Storgatan 9 i korsningen med Barnarpsgatan. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/1: 3446.)
Stenhus i korsning med spårväg, flera skyltfönster.
Sörensens Livs i lokalen till höger, Västra Storgatan 9. (Foto från Länsarkivet JFA-2016-244.)
Stengata med spårväg, stenhus, bilar och gångare.
Sörensens på en senare bild. Foto: Jönköpings läns museum. (JM 1994/1:3443.)
Gul papperspåse med kontaktinformation.
Gul papperspåse med kontaktinformation.

Påse med reklam för Sörensens Livs. (Länsarkivet.)

Fler företag och föreningar på Västra Storgatan 9
Ansgariiföreningens exp (1918)
Jeppa Jönssons (1909)
Jönköpings-Baren (1945)
Lundströms tändsticksfabrik (1845-1848)
Möbellagret (1936)
Remington (1939)
Storby specerier (1936)

Västra Storgatan 11

Denna adress blev i mitten av 1960-talet också en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Herman Engström
Denna handelsfirma låg på adressen på 1880-talet, definitivt 1889.

Illustrerad bild av stort hus i mitten och två mindre hus till båda sidorna, text "Jönköping den ___ 188___, Herman Engström, Speceri & viner, porslin & glas, Delb, till Herman Engström.
Brevhuvud (faktura). 1880-talet. (Länsarkivet.)

Västra Storgatan 11 – Sliperi

Stenhus med detaljerad fasad och tak, samt torn, skylt för sliperi, kvinna och två cyklar utanför.
Västra Storgatan 11. Foto från Länsarkivet. (JFA-2019-308.)

Fler företag på Västra Storgatan 11
Biograf Scala (officiell adress, men ingången var från Västgötagatan)
Handelskompaniet Tre Kronor (1927)
Intima Bion (efterföljare till Scala, ingång från Västgötagatan)
Junebaren (1960)
Lind & Co guldsmedsaffär (1889)
Lundby kemtvätt (1945)
Mah-Jong (1945)

Västra Storgatan 13

Även denna adress blev i mitten av 1960-talet en del av det nybyggda Portalenhuset (1963).

Fyrkantigt hus med slät fasad, skylt för "Bygg", och längre bort "Mjölkbar".
Västra Storgatan 13. Foto från Länsarkivet. (JFA-2016-244.)

Företag på Västra Storgatan 13
Hotell Granberg
Ida Johanssons konditori (1909)
Mjölkbaren (1960)
Myrorna (1984)

Västra Storgatan 9-13

Västra Storgatan – Hotell Portalen
Det stora huset, som omfattade Västra Storgatan 9-13, stod klart 1963. Hotell Portalen inrymdes här från början, och det finns ännu kvar – numera med ingång Barnarpsgatan 6.

Byggarbetsplats med uppgrävd jord i förgrunden och ett stort hus under konstruktion bakom.
Byggnation. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 87/26:55.)
Stort kantigt hus vid korsning, skylt "Hotell Portalen".
Portalenhuset. Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum.)
Gata med hängande flaggor och flera parkerade bilar och gångare, till höger ett stort hus med skylt "Hotell Portalen".
Foto: Smålands Folkblad. (Arkiv Jönköpings län)

Västra Storgatan 21

Västra Storgatan 21 – Västra elementarläroverket för flickor
Även kallad Västra Flickskolan. Startad 1885. Föreståndare var Anna Santesson. Huset revs våren 1956.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Lärarinna ända ut i hårknuten. I: JP 3/10 2015. (Om Mia Rosander.)
Teiffel, Yvonne. 2017. På Flickskolornas tid i Jönköping. I: JP 16/9 2017.

Västra Storgatan 25

Företag på Västra Storgatan 25:
Pizzeria Romana

Västra Storgatan 31-33

Läs Lennart Lindbergs artikel om Jätten: En jätte dyker upp – och skapar rabalder

Västra Storgatan 35

Västra Storgatan 35
Det vackra tegelhuset på Västra Storgatan 35 uppfördes som epidemisjukhus. År 1935 flyttade istället Jönköpings Stadsbibliotek in i lokalerna. Där fanns det kvar till 1969, då det fick flytta in i den då alldeles nybyggda biblioteksbyggnaden vid Dag Hammarskjölds plats, där det ännu är kvar.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Ett hus för förädlande läsning. I: JP 22/8 2015.

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top