Pilgatan – Arkiv Jönköpings län

Pilgatan – Idrottshuset
Invigt 1939. Jönköpings idrottshus blev både självklar samlingsplats för flera idrotter, och även det mest populära dansstället under många år. Vid sidan av sporttävlingar och träning, så har här också arrangerats konserter i den s k A-hallen med både jazz- och rockartister.
Litteratur:
Eriksson, Robert. 2017. Ett stycke sporthistoria ligger i ruiner. I: JP 11 juli 2017.
Teiffel, Yvonne. 2017. Nu går Kåken i himlen in. I: JP 8 juli 2017.

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top