Östra Storgatan, södra sidan – Arkiv Jönköpings län

Fotografier från Jönköpings läns museum, Jönköpings Stadsarkiv och Arkiv Jönköpings län (Jönköpings läns folkrörelsearkiv) samt flera privatpersoner.

Östra Storgatan 2

Östra Storgatan 2 – kv Arken 3
Trähuset revs 1942 och ersattes sedan med den nuvarande tegelbyggnaden.

Bro delvis i sten i förgrunden, bakom den ett stort trähus på tre våningar
Trähuset utmed Hamnkanalen inrymde bl a hotell och ångbåtskontor. Rivet 1942. (Jönköpings läns museum JM 86/7:115, JM 86/28:134, JM 89/2:82 och JM 2011/1: 363.)

Östra Storgatan 2 – Lilla Hotellet
Innehavare var Lilly Hörberg (1936).

Östra Storgatan 2 – Konfektions-A.B. Norden

Spårvagn till höger, trähus till vänster med skylt "konfektions-AB Norden", en hel del personer.
Vykort från 1910. (Arkiv Jönköpings län. Finns även på Länsmuseet JM 87/15:383.) (Andra uppgifter anger årtalet 1914.)

Östra Storgatan 2 – Ellen Ekmans Parfymeri och Damfrisering
Ekmans fanns här åtminstone från 1913 till 1919.

Östra Storgatan 2 – Anna Åblads Tobakshandel
Åblads Tobakshandel fanns här åtminstone 1902-1909. Inne i affären hängde en målning av målare Bernhard Brogren, Jönköping. Den var gjord 1897 och föreställde dagstidningar. Var tavlan finns idag har inte säkerställts, men enligt en osäker uppgift kan den ha inlämnats på länsmuseet omkring 1955. I länsmuseets arkiv finns en kassabok från Anna Åblads Tobakshandel.

Bred stengata med lyktstolpe, till vänster ett stenhus och till höger ett trähus.
Huset Östra Storgatan 2 till vänster, med Anna Åblads Tobakshandel. (Jönköpings läns museum
JM 1993/1: 1427.)
Bred stengata med lyktstolpe, till höger et trähus och rakt fram ett högt stenhus där Smedjegatan börjar.
Foto från tidigt 1900-tal, innan spårvägen drogs fram på Östra Storgatan 1907. (Jönköpings läns museum JM 1989/2: 1182.)

Östra Storgatan 2 – Axeline Johansons Tobak
En efterföljare till Anna Åblads Tobakshandel var Axeline Johansson Tobak. Den fanns här från åtminstone 1914 till 1927. År 1936 hade företaget bytt namn till Axeline Johanssons Eftr Tobak.

Trähus med skylt "Axeline Johansons Tobakshandel" med flera skyltfönster, och även en liten skylt på hörnet för Frisör.
På Östra Storgatan 2 låg Axeline Johansons Tobakshandel. Till vänster skymtar Gustav Lorentz frisersalong i nr 4 och på taket gör bensinbolaget BP reklam för sin station vid det s k Grönsakstorget. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2341.)

Östra Storgatan 2 – J. A. Persson Juvelerare
Fanns på adressen 1919 och åren runt omkring. Mellan åtminstone 1927 och 1941 hade J A Persson fått en efterträdare och butiken namnet Perssons Eftr guldsmedsaffär. Under någon period var namnet istället ”Juvelerare Perssons Eftr., J Lindberg”.

Tryckt märke med texten "J A Persson Juvelerare", kontaktuppgifter, samt "Moderna Förlovningsringar".

Östra Storgatan 2 – Lisa Hallbergs Damfrisering

Annons, "Damfriséringen, Östra storgatan 2, Tel 635, Rekommenderas, vördsamt Lisa Hallberg".

Östra Storgatan 2 – Svenska Handelsbanken

Bred bro över kanal med många stolpar, spårväg, och flera gångare och cyklister.
Handelsbankens stora tegelbyggnad från 1940-talets mitt blev ännu ett bankpalats vid Hoppets torg. Vykort från Nordisk Konst. (Arkiv Jönköpings län.)

Östra Storgatan 2 – Athleis Kläder

Tegelhus med många skyltfönster, lysande skylt "Athleis" på fasaden till vänster och skylt för "kläder" på hörnet.
Klädfirman Athleis låg i butikslokalen närmast kanalen. (Jönköpings läns museum JM 1998/5: 76.)

Östra Storgatan 2 – Luxor Radio

Tegelbyggnad med skyltfönster, ovan en skylt "Luxor Radio", utanför en man i hatt och en bil.
Luxor Radio förestods av Boo Lamberth, bror till den kände trumpetaren Arne Lamberth. Foto: Stig Ljung. (Arkiv Jönköpings län.)

Fler företag på Östra Storgatan 2
Optiker Jahnke (gr 1929)
Leg. optiker O. Petersson (1971)

Många bilar körande i rad, vägkanterna är fulla av åskådare, bankhuset till höger.
Kung Gustav VI Adolfs begravningsfärd från Helsingborg till Stockholm gick genom Jönköping, september 1973. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008.)

Östra Storgatan 4

Östra Storgatan 4 – kv Arken 3 (fd 2)
Liksom trähuset på Östra Storgatan 2 revs detta hus (1942) och ersattes av Handelsbankens tegelbyggnad i mitten av 1940-talet.

Östra Storgatan 4 – Hansons Sybehörs- och Modeaffär
Fanns här åtminstone 1918-1927.

Östra Storgatan 4 – Hasselblads Foto

Träbyggnad med snö på taket, skyltar för "Hasselblads Fotografiska AB" och "Kodaks", till höger i byggnaden även för "Gust Lorentz Rak & Frisersalong".
Hasselblads Foto, samt Gustav Lorentz rak- och frisersalong. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 9937.)

Östra Storgatan 4 – Skomagasinet Svanen

Fler företag på Östra Storgatan 4:
Frejamagasinet
Gust. Lorentz rak- och frisersalong
Hedins guldsmedsfirma
Zälls Fotoatelier

Östra Storgatan 6

Östra Storgatan 6 – kv Almen 12

V-korsningen där Smedjegatan börjar, trähus på samtliga håll, närmst i bild är en lyktstolpe.
Östra Storgatan och Smedjegatans mynning på 1890-talet (uppgifter finns om både 1890 och 1899). Trähuset med adress Östra Storgatan 6 revs alldeles i slutet av 1890-talet. Foto: Hampus Holm. (JFA-2014-001-002.)

Den äldre träbyggnaden revs i slutet av 1890-talet och under åren 1899-1900 uppförde Smålands Enskilda Bank ett större stenhus på Östra Storgatan 6. Arkitekt var G Wickman och huset stod klart för inflyttning 1901.

Smedjegatans mynning, spårväg längs storgatan, i korsningen ett högt stenhus.
Här har trähuset ersatts av Smålands Enskilda Banks höga stenhus i bildens mitt, år 1928. Till höger höjer sig ett annat bankpalats över den låga träbebyggelsen, Jönköpings Stads och Läns Sparbank. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1000.)

Östra Storgatan 6 – Smålands Enskilda Bank
Banken bildades under namnet Smålands Privatbank 1837, och hade de första dryga 20-talet åren lokaler i gamla Stadshuset på Östra Storgatan 40. I den första styrelsen fanns bland andra direktör J P Lundström, advokatfiskal G Stridbeck, greve J Hamilton och häradshövding V Ulfsparre. År 1859 flyttades verksamheten till Stora Hotellet och 1863 gjorde banken en namnändring till Smålands Enskilda Bank. Till adressen Östra Storgatan 6 flyttade banken 1901 – i den då nyuppförda stenfastigheten, ritad av arkitekt G Wickman.
Alltsedan grundandet har huvudkontoret legat i Jönköping, med avdelningskontor i flera småländska orter. År 1934 ombildades banken till aktiebolag och fick åter nytt namn – AB Smålands Bank.
Litteratur:
Smålands Bank, Jönköping. 1946. I: En bok om småländskt kultur- och näringsliv.

Fler företag på Östra Storgatan 6:
Anna Åblads tobakshandel
Hudoteket (1994)
Nyman & Schultz Resebyrå

Östra Storgatan 8

Östra Storgatan 8 – kv Almen 2

Östra Storgatan 8 – Sidenhuset
Sidenhuset grundades 1917 av direktör Einar Andersson. På 1940-talet hade firman tagits över av fru Dagny Andersson och den hade då ett 40-tal anställda.

Tvåvånings träbyggnad med skyltfönster och skylt för "Sidenhuset", i förgrunden cyklar och gångare.
Sidenhuset på Östra Storgatan 8. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1739.)
Många hyllor med tygrullar, två stolar, en disk, samt en monter med en kvinna bakom.
Interiör från Sidenhuset. Foto: Emil Eriksson. (JFA.)
Skyltfönster med klänningar och tre påklädda mannekänger, samt en affisch för "Den store Ziegfeld" bakom.
Filmanpassad skyltning i samband med premiären för ”Den store Ziegfeld” (1936). Foto: Emil Eriksson. (JFA.)

Östra Storgatan 8 – Nilsson & C:o

Fler företag på Östra Storgatan 8:
Hagenfeldts klädaffär
Kreditbanken
PK-banken
Skomagasinet Herkules

Östra Storgatan 10

Östra Storgatan 10 – kv Almen 3

Östra Storgatan 10 – G. Anderson Herrekipering

Trähus mellan två större byggnader med skyltar för många verksamheter över alla tre, däribland "G Anders Herrekipering".
G. Anderssons herrekipering, Östra Storgatan 10. (Jönköpings läns museum JM 1985/2: 3.)
Trähus med två skyltfönster med skyltar för realisation och två personer utanför som tittar in, över och till höger skyltar för frisören.
Andersons har realisation. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1730.)

Östra Storgatan 10 – Harald Esks Eftr. körsnär

Östra Storgatan 10 – Konditori Cecil
När de äldre trähusen på tomten Östra Storgatan 10 rivits, uppfördes ett nytt affärskomplex. Här öppnade bland annat Konditori Cecil. Det hade ingång både från Östra Storgatan och från Smedjegatan – entrén från Storgatan ledde upp till andra våning via en smal trappa. I månadsskiftet oktober-november 1963 skedde ett ägarbyte, enligt vidstående annons. Då överlät Lennart Östlund konditoriet till de nya ägarna Anita och Rolf Loharg.

Mörk bild av tre cyklister framför en länga butiker, däribland från vänster juvelerare, konditori Cecil, och Adenmarks kappor.
Foto: Smålands Folkblad. (JFA)
"Konditori Cecil byter ägare" Samt tack från tidigare ägare Lennart Östlund och reklam för bakverken.
Annons i Jönköpings-Posten den 31 oktober 1963.

Östra Storgatan 10 – Restaurang Paradiso
Litteratur:
1992-05-30 JP ”Så här mycket kostar kaffe eller öl”.

Fler företag på Östra Storgatan 10:
Adenmarks Kappor
Edla Storck
Edla Storck & C:o
Ekmans Kappcenter
Esks Eftr. (Gavelli)
Hygieniska Damfriseringen
Nya Handarbetsaffären
Sjöbergs manufaktur- och sybehörsaffär

Östra Storgatan 12

Östra Storgatan 12 – kv Almen 4
Innan det nuvarande huset byggdes fanns två gatuhus i trä på tomten utmed Östra Storgatan.

Östra Storgatan 12 – J A Johanson

"Nyaste mönster, billigaste priser, reel behandling, välgjorda arbeten" m m , i reklam för J A Johanson Guldsmed.
Annons i adresskalender för Jönköping 1882.

Östra Storgatan 12 – C G Hallberg

Träbyggnad med dekorerad port, skylt till höger för C G Hallberg, Guld, juveler, samt ett välfyllt skyltfönster.
Hallbergs juvelerareaffär låg i det västra av de båda husen på Östra Storgatan 12. Troligen tog denna firma över J A Johansons guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Hulda Kahls Herrhalsduks & Linneaffär

Trähus med dekorerad port med skylt till vänster för Hulda Kahls Herrhalsduks & Linneaffär.
Hulda Kahls affär låg i samma hus som C G Hallbergs. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Lindheborgs fotoatelier

Trevånings trähus med uppvisningsskåp på utsidan.
Lindheborgs fotoateljé låg i det östra av de två husen på Östra Storgatan 12 och på denna bild syns det utsirade skyltskåpet som hörde till ateljén. Alexander Lindheborg flyttade till Jönköping 1883 och startade här sin fotofirma, som kom att bli långvarig. På 1890-talet tog hustrun Tekla Lindheborg över rörelsen, och därefter följde flera innehavare och namnbyten. Ännu på 1930-talet fanns ateljén kvar på samma adress, då under namnet Polyfotosalongen. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1733.)

Östra Storgatan 12 – Modefirman Annie Åström

Trähus på tre våningar med skylt för Modefirman Annie Åström, skyltfönster samt port till innegård.
Modefirman Annie Åström i butikslokalen till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1999/9: 51.)

Östra Storgatan 12 – Jönköpings Bokrealisation

Ljust trähus på tre våningar med skylt för "Jönköpings bokrealisation", en kvinna med barn skyndar suddigt förbi utanför och tre män syns i fönstren på andra våningen.
Jönköpings Bokrealisation på Östra Storgatan 12. Det ser ut som att det är realisation för sista gången. I slutet av 1930-talet revs huset och istället uppfördes ett större stenhus. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1763.)

Östra Storgatan 12 – Eric Skoglund herraffär
Företaget grundat 1939 av direktör Eric Skoglund från Eskilstuna. Fanns kvar på Östra Storgatan 12 till åtminstone 1994.

Lysande skylt "Eric Skoglund" ovan ett skyltfönster med flera realistiska mannekänger och olika kläder.
ID F297, Jönköpings Stadsarkiv
Interiör av butik med många hyllor med kläder.
ID F2999, Jönköpings Stadsarkiv
Interiör i butik, många upphängda skjortor, ett bord med stol.
ID F2998, Jönköpings Stadsarkiv
Interiör i butik, många upphängda skjortor, flera bord och två fåtöljer.
ID F3001, Jönköpings Stadsarkiv
Hall med receptionsdisk, två pallar och en fåtölj.
ID F3002, Jönköpings Stadsarkiv
Många hyllor med tyger, ett bord och två stolar.
ID F3003, Jönköpings Stadsarkiv
Ett stort öppet rum i ljusa färger med en central pelare, en trappuppgång, och två fåtöljer samt ett litet bord.
ID F3000, Jönköpings Stadsarkiv

Sedan de båda trähusen rivits uppfördes ett stort stenhus i slutet av 1930-talet. Där blev Eric Skoglunds herraffär en långvarig hyresgäst. (Fotografier från Jönköpings Stadsarkiv.)

Östra Storgatan 12 – Biograf Saga

Gata med flera butiker, däribland "Lyktan".
Huset på Östra Storgatan 12 hade även en för ändamålet specialbyggd biograflokal. Saga öppnade i september 1939 och stängde i januari 1987. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-102.)

Östra Storgatan 14

Östra Storgatan 14 – kv Almen 5

En hög med bråte och en grävskopa, en krackelerad tegelfasad till vänster och på andra sidan de jordig tomt syns gatan med några butiker.
Fastigheten Östra Storgatan 14, det ljusa huset i mitten, på en bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-054.)

Ö Storg. 14 – Skomagasinet Svanen

Ö Storg. 14 – Systrarna Magnussons affär

Annons: "För konfirmander, finns stor sortering i vita, svarta klädningstyger till ytterst billiga priser och i höga kvalitéer, OBS Att allt vad som behövs för en konfirmand finnes uti".

Östra Storgatan 14 – Knäppkängan
Fanns här åtminstone 1971.

"När Gabor gör skor tänker vi alltid på det senaste inom modet" och "Handla i mysig miljö" m m, signerat Knäppkängan.
Annons i JP 3/11 1971.

Östra Storgatan 16

Östra Storgatan 16 – kv Almen 6

Gata med spårväg, konstapel mitt på gatan, till vänster en länga trähus varav det närmsta har skylt för garnhandel, Oscar Sandell.
Fastigheten Östra Storgatan 16 är huset närmast till vänster. Vykort. (JFA.)

Östra Storgatan 16-18 – M. Ch. Peterssons Manufaktur- och Garnhandel
Företaget grundat 1859 av fröken M Ch Peterson. 1919 övertogs rörelsen av disponent Berndt Peterson.
Läs om M Ch Petersons här: M Ch Peterson, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 18

Östra Storgatan 18 – kv Almen 6

Östra Storgatan 20

Östra Storgatan 20 – kv Almen 13 (fd 8)

Östra Storgatan 20 – Salon de Beauté

Tvådelad bild v frisering i salong, ljusklädda kvinnor friserar 3 personer i stolar.
Från Sveriges privata företagare 1942

Företag på Östra Storgatan 20:
Forsblads
Hansa

Östra Storgatan 22

Östra Storgatan 22 – kv Almen 13 (fd 9)

Östra Storgatan 22 – Norrköpings-Boden

Norrköpings-boden, klädeshandel, med information om produkter, signerat Arvid Hagman.
Helsidesannons i Smålands Annonskalender 1878.

Östra Storgatan 22 – Amelie Samuelsson & Co

Tvåvånings trähus med skylt i mitten för Gustaf Holms juridiska byrå, och till vänster Amelie Samuelsson & Co.
Amelie Samuelsson & Co hade butiken närmast Borgmästargränd. Foto från 1897. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1192.)

Östra Storgatan 22 – Beronius & Blom

Östra Storgatan 22 – Rendahls Klädesaffär

Olika märken och produkter som säljs av Rendahls.
Annons för Rendahls.

Östra Storgatan 22 – Lagergrens

Trähus i gatuhörn med skyltar för Holms och Lagergrens, utanför en spårväg och gångare.
Lagergrens på hörnet Östra Storgatan 22. (Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 22 – Optiker Wikander

Trähus i gatuhörn med skyltar för Holms och Lagergrens.
Längst till höger i fastigheten låg Jean Wikanders Ur. (Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 22 – Gulins
Gulins på Östra Storgatan lades ned 1991.

Butik på hörn, skylt "Gulins", i bakgrunden en passage mellan två hus över gatan.
Gulins. (Jönköpings läns museum JM 1987/52: 595.)
Butik på hörn, skylt "Gulins", i bakgrunden en passage mellan två hus över gatan.
Gulins med den välbekanta passagen över Borgmästargränd i bakgrunden, nu riven. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1357.)

Sedan huset rivits flyttade bl a Gulins in i den nya fastigheten. (Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 22 – Gunilla Pontén

Butik på hörn med skyltar för "Gunilla Pontén", en man och två kvinnor med barnvagn utanför.
Gunilla Pontén, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA-A017a-115.)

Fler företag på Östra Storgatan 22:
Gustaf Holms Juridiska Byrå (fanns här åtminstone 1914-1918)
Kopparslagare Holmer
Lantauktioner
The Texas Comp.

Östra Storgatan 24

Östra Storgatan 24 – kv Astern 9 (fd 1)

Östra Storgatan 24 – Jönköpings Kaffehandel

Östra Storgatan 24 – Jonssons Herrekipering

Folk går längs trottoaren utanför trähus med "Jonssons Herrekipering", spårväg på gatan.
(Jönköpings läns museum.)
Jonssons Herrekipering i trähus sett från diagonalen, några bilar på gatan.
(Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 24 – Rylanders Atelier

Östra Storgatan 24 – Eklöfs Skor

Högt fyrkantigt stenhus med stora lysande skyltar för olika butiker på hörnet.
Även detta kvarter revs och fick ny modern affärsbebyggelse. (Jönköpings Stadsarkiv ID 473.)
Högt fyrkantigt hus med stora butiksskyltar på hörnet, nedanför en trafikerad gata med spårväg.
Eklöfs Skor m fl affärer i Östra Storgatan 24, 1960-talet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F464.)

Fler företag på Östra Storgatan 24:
J V Håkanssons herrekipering

Östra Storgatan 26

Östra Storgatan 26 – kv Astern 11 (fd 2)

Östra Storgatan 26 – Norrköpings-Magasinet

Träbyggnad med skylt för "Norrköpings-magasinet, färdigsydda mans- & gosskläder", samt en lång rad skyltfönster med kläder i.
Norrköpings-Magasinet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F526.)

Östra Storgatan 28

Östra Storgatan 28 – kv Astern 11 (fd 3)

Östra Storgatan 28 – Selander & Dahlberg

Östra Storgatan 28 – Mathilda Carlsons Modeaffär

Träbyggnad med skyltar för realisation i fönstren.
Mathilda Carlsons Modeaffär, foto 1907 eller tidigare. (Jönköpings Stadsarkiv ID F541.)

Östra Storgatan 28 – Mathilda Carlsons Eftr. Modeaffär

Vit papperspåse med tryck "Mathilda Carlsons Eftr, modeaffär" samt kontaktuppgifter.
Påse från Mathilda Carlsons Eftr. (JFA.)

Östra Storgatan 28 – Hulda Bengtson & Co Eftr.

Östra Storgatan 28 – J L Peterssons Musikhandel

Tvåvånings trähus vid gata med skylt "AB J L Peterson".
Under många år låg J L Petersons Musikhandel på adressen Östra Storgatan 28. (Jönköpings läns museum.)
Tvåvånings trähus vid gata med skylt "AB J L Peterson", flera gående framför.
Petersons Musikhandel sålde både musikinstrument och skivor m m.
(Jönköpings läns museum JM 1987/56: 312.)
"AB J L Peterson, musikhandel, piano-, orgel och fotografiskt magasin", samt mer reklam om produkterna.
Annons för AB J L Peterson, Jönköping.

Östra Storgatan 30

Östra Storgatan 30 – kv Astern 11 (fd 4)

Östra Storgatan 30 – Signe Wettermarks Trikåmagasin

Östra Storgatan 30 – Jönköpings läns Hemslöjdsförbund

Gulaktig bild av kvinna vid vävstol.
Gulaktig bild av stolar runt ett litet bord och hyllor med korgar bakom.

(JFA.)

Östra Storgatan 30 – Tempo

Stor öppen butik med många varor och lampor.
Interiörbild från Tempo på Östra Storgatan 30. (Jönköpings läns museum.)
Stor öppen butik med många varor och lampor.
Tempo, Östra Storgatan 30. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2378.)
Stort hus med skyltfönster, utanför några personer och en flakbil utanför i snön.
Stort hus med skyltfönster, och ett par människor utanför i snön.

Vinterbilder vid Tempo. (Jönköpings läns museum.)

Fler företag på Östra Storgatan 30:
O. F. Ringströms Cigarrimport
Östra Pensionatet

Östra Storgatan 32

Östra Storgatan 32 – kv Astern 11
Detta hus, tomt och nummer, försvann då Tempo skulle byggas.

Östra Storgatan 32 – G W Rendahl Klädeshandel
Redan 1875 fanns Rendahls klädaffär på Östra Storgatan 32. I en annons från det årets adresskalender för Jönköping nämns bl a ”Ständigt lager af Norrköpings med flera utmärkta fabrikat af alla för Herrgarderoben brukliga Klädesvaror”.

Östra Storgatan 32 – Södergrens Klädeshandel

Östra Storgatan 34

Östra Storgatan 34 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 1)

Efter en brand 1940 stod denna tomt, samt Östra Storgatan 36, obebyggd och området kallades då ”Brända tomten”.

Företag på Östra Storgatan 34:
Bergendorff kappor (1878)
Distriktsläkarmottagning (1927)
Halls Bok- & Pappershandel (1909, 1927)
Jönköpings Juridiska Byrå (1936)
Jönköpings Fotografiska Magasin (1927-1936)
Lantmännens utsädesbolag (1918)
Lindex Dammode
Oscaria Skomagasin (1927)
Tandläkare Gyllencreutz och Wadell-Gyllencreutz (1927)
V Andersson Eftr modeaffär (1918)
W Andersson Mode (1909)

Östra Storgatan 36

Östra Storgatan 36 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 2)
Efter en brand 1940 stod denna tomt, samt Östra Storgatan 34, obebyggd och området kallades då ”Brända tomten”.

Östra Storgatan 36 – Sandemans konditori

En snöslaskig gata utanför de ännu rykande resterna efter ett hus.
En snöslaskig gata utanför de ännu rykande resterna efter ett hus, stege upp till kortsidans tak.
Snöiga tak ovanifrån.
En man med hatt i ruinerna efter byggnaden.
Snöig innegård med slangar som går under snön.
De brända husresterna från en högre plats, skorsten står kvar.
Nedbrända husrester med is och snö, den f d entrén i mitten av bilden.

Fotografier från Sandemans-branden 1940. (Jönköpings läns museum.)

Hörntomt avspärrad med plank, innanför ett antal träd.

Kiosken på Brända tomten. På tomten fanns ytterligare kiosker, en av dem låg i korsningen med Vattengränd – en korvkiosk, där man kunde köpa korv med bröd och en mugg saft eller buljong för 1 krona, berättar Göran Nell. Ägaren till korvkiosken hette Arvid Holmqvist. Han flyttar senare sin kiosk till Lantmätargränd, vägg i vägg med Hultgrens bilhall. (Jönköpings läns museum.)

Fler företag på Östra Storgatan 36:
Amelie Samuelsson & Co (1909-1927)
Handskcentralen (1936)
Lindqvist & Co bosättningsmagasin (1889)
Möbel-Magasinet, A. Lindquist & C:o (1875)
Perssons handskaffär (1918, 1927)
Schieutz gästgiveri 1785
Wåhlins Maskinaffär Eftr (1936)

Östra Storgatan 34-36

Östra Storgatan 34-36 – Domus
Invigt 2 september 1960.
Fler bilder: Domus

Östra Storgatan 38

Östra Storgatan 38 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 1)

Östra Storgatan 38 – Nordströmska Bokhandeln

Disk med kassaapparat och längs alla väggar hyllor fyllda av böcker.
Interiör med kassadisken. Vykort. (JFA.)
Tvåvåningshus med skylt för "Aktiebolaget Nordströmska Bokhandeln".
Nordströmska Bokhandeln. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-213.)
Stora skyltfönster under skylt för "Nordströmska" och inuti butiken är det fullt av böcker.
Butiksinteriör med hyllor fyllda av böcker.

Reklambilder för Nordströmska Bokhandeln, 1960-talet.

Östra Storgatan 38 – Zander & Svenson Juvelerare

Östra Storgatan 38 – Samuelsons

Östra Storgatan 38 – KFUM

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening – JKYF – hade sina lokaler i huset Östra Storgatan 38, från åtminstone 1918. Efter namnbyte till KFUM blev man kvar ända tills huset revs i mitten av 1960-talet.

Både JKYF:s och KFUM:s arkiv finns på Arkiv Jönköpings län.

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 38:
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (JKYF)
O Wåhlins Maskinaffär
Tardells

Östra Storgatan 38-40 – Domus

Gata med julbelysning över, till vänster är Domus med stor skylt.
Gata med snö, flera människor, till vänster är Domus med stor skylt.
(Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1123.)

Efter branden utökade grannen Domus på Östra Storgatan 34-36 sina lokaler till att omfatta även Östra Storgatan 38-40. Foto från Jönköpings läns museum.

Östra Storgatan 40

Östra Storgatan 40 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 2)
Den tidigare fastigheten på denna adress byggdes 1788 av landshövding J A Stedt. Huset var residens för både honom och hans efterträdare som landshövding, friherre Erik Boije af Gennäs. Därefter fungerade huset som stadshus åt staden. Efter den förstnämnde har huset också kallats Stedtska huset, och även gamla stadshuset. Under 1800-talet var det ”societetshus” för framför allt Jönköpings Assambléhusbolag. Huset brann 1965 och har ersatts av ett stort affärskomplex.

Östra Storgatan 40 – Claës Ström Modeaffär
En av de tidigaste butikerna i det gamla Societetshuset var Claës Ströms modeaffär. Senast 1875 hade de inflyttat i lokalerna, och hade annons i det årets adresskalender för Jönköpings stad.

Östra Storgatan 40 – Nykterhetsrestaurangen Heimdal XXI
Öppnat 1906 eller 1907. Upphört 1909.
Läs Per Ericssons artikel om Nykterhetsrestaurangen Heimdal XXI

Östra Storgatan 40 – A G Rydéns Urmakeriaffär

Östra Storgatan 40 – C J Andersons möbler

Östra Storgatan 40 – Axel Högbergs Ur

Östra Storgatan 40 – Jennie Bengtson & Co. Kappaffär

Galge med texten "Jennie Bengtson & Co, Kappaffär", samt kontaktuppgifter.
Galge, detalj. (JFA.)

Östra Storgatan 40 – Singer & Co.

Huslängor till båda sidorna, i mitten är gatan med spårväg, upplyst av överhängande julbelysning.
Singer & Co hade sina lokaler i Östra Storgatan 40 till vänster. Foto troligen från 1930-talets slut. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 2172.)
Ett skyltfönster med texten "Singer Symaskiner" och en scen med litet bord och stolar uppställda med kuddar, dukar, mattor, och andra textilier.
Skyltning för Singer symaskiner. Foto: Emil Eriksson. (JFA.)

Östra Storgatan 40 – Sveriges Kreditbank

Den stenlagda storgatan med spårväg, i bakgrunden rådhuset och bakom det ett ljust hus med skylt för "Sveriges kreditbank".
Sveriges Kreditbank i den stora fastigheten Östra Storgatan 40. (Jönköpings Stadsarkiv ID F359.)

Östra Storgatan 40 – Hugo Elmblads

Folksamling framför rykande och istäckt byggnad.
(Jönköpings läns museum JM 1987/26: 44.)
Folksamling framför rykande och istäckt byggnad.
(Jönköpings läns museum JM 1987/26: 41.)
Brandbil framför rykande och istäckt byggnad, folksamling i bakgrunden.
(Jönköpings läns museum JM 1987/26: 42.)

Foton från branden 1965, då Hugo Elmblads butik totalförstördes.

Läs om branden på Ö Storg 40 – När Stadshuset brann, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 40 – Cervera

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 40:
Assemblehusbolaget
Heimdahl nykterhetscafé
Jönköpingskvinnornas Systuga
Jordbrukarbanken
Lantmännen
Morells frisérsalong
Biograf Regina
Sellman & Co
Severins Möbler, filial
Wirströms Konditori

Östra Storgatan 42

Östra Storgatan 42 – kv Bägaren 5,6
Byggår: 1902-1905

Östra Storgatan 42 – Grand Hotel

Östra Storgatan 42 – Tobakshandel

Östra Storgatan 42 – På Tapeten Bar

Fler företag på Östra Storgatan 42
Elin Wahlgrens garnaffär
Garn & Textilhörnan Nords (1994)
Klädskåpet

Östra Storgatan 44

Östra Storgatan 44 – kv Bägaren 2
Byggår: cirka 1790

Östra Storgatan 44 – Sahlströmska Fabriksboden

Östra Storgatan 44 – Wester Radio & TV
Den välkände radiohandlaren Erik Karlson hade haft sin butik på Smedjegatan 3, men flyttade sedan hit till Östra Storgatan 44. När han lade ner sin firma, Erik Karlsons Radio/TV, köptes den av Wester.
Källor:
Göran Nell 2022.

Fler företag på Östra Storgatan 44:
Wasbergs Möbler

Östra Storgatan 46

Östra Storgatan 46 – kv Bägaren 3
Byggår: 1804

Östra Storgatan 46 – Stjärntextil

Östra Storgatan 46 – Lind & Johansson damfrisör

Östra Storgatan 46 – Klippsalongen
Klippsalongen har varit denna adress trogen lång tid, från åtminstone 1983, då en av bilderna här är tagen. Och ännu finns salongen kvar på samma adress. Det är heller inte den första frisören på adressen – redan på 1890-talet fanns här Wetterholms frisérsalong. Från 1910-talet drevs salongen av Lind & Johansson, och den fanns kvar till minst 1945. Detta är alltså en klassisk frisérsalong.

Fler företag på Östra Storgatan 46:
Björcks Frisersalong (fanns åtminstone 1945)
E Johanssons cigarraffär (fanns här 1902)
Lind & Johansson Rak & frisérsalong
Wetterholms frisérsalong (fanns 1896)

Östra Storgatan 48

Östra Storgatan 48 – kv Bägaren 4
Byggår: 1810

Östra Storgatan 48 – Gunnar Ingwall speceriaffär
Ingwalls speceriaffär minns säkert många, framför allt från åren då den fanns på Östra Storgatan 68. Dit flyttade den förmodligen någon gång kring 1940. Dessförinnan låg den här, på Östra Storgatan 48, och från släktingen Katarina Ingwall har vi fått låna en väldigt fin bild med innehavaren utanför sin butik. Gunnar Ingwall var hennes morfars far och bilden är tagen i slutet av 1930-talet.

Östra Storgatan 48 – H E Adamsson

"Kamelull, är inte bara en sjukvårdsartikel som sedan gammalt använts när värken sätter in, det är också mycket användbart som värmande underplagg t ex för friluftsfolk, låt oss visa er vår store sortering!"
I denna annons från Jönköpings-Posten den 6 december 1957 rekommenderar Adamsson sina produkter ”när värken sätter in”.

Östra Storgatan 48 – Pälsen

Östra Storgatan 48 – Lilla Glassfabriken
Startad 2012 av Paula och Rimon Lazar.
Litteratur:
Strömberg, Magdalena. 2018. Hektisk sommar i glassbutiken. I: JP 4/8 2018.

Fler företag på Östra Storgatan 48:
Blomströms
Hjärtsborgh specerier
Husqvarna Depot
Jönköpings Fotografiska Magasin
Klangs Resebyrå
Svenssons egendomsbyrå
Wahlgrens garn- och trikåaffär

Östra Storgatan 50

Östra Storgatan 50 – kv Balder 1 – Munckska gården
Byggår: 1870-talet

Östra Storgatan 50 – Eklöfs Skor

"Eklöfs Skomagasiner, Jönköping", med info om produkter och kontakt, samt bild av butikens utsida med många skor uppställda.
Bildannons ur Illustrerad adressbok för Jönköping (1913). Foto: Oscar Rylander.

Östra Storgatan 50 – Elsa Dranges Kappaffär

Galge med texten "Dranges Kappaffär Ö Storgt 50 Jönköping Tel 2570".
Galge från Dranges Kappaffär. (JFA.)

Östra Storgatan 50 – Utbergs

Bild på kvinna med gitarr, text "Rode Stork Jensen - Sommarens popluära artist i Folkparken leder våra Gitarrkurser", med information om kursen.
Utbergs Musik arrangerade även gitarrkurser i samarbete med TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). Den välkända musikern Rode Stork Jensen höll i kurserna. I denna annons från Jönköpings-Posten 16 september 1961 anges dock adressen till Östra Storgatan 52.

Fler företag på Östra Storgatan 50:
Hellas

Föreningar och inrättningar på Östra Storgatan 50:
Jordförmedlingsbyrån
Nationalföreningen mot emigrationen

Östra Storgatan 52

Östra Storgatan 52 – kv Balder 2
Byggår 1796

Östra Storgatan 52 – Galleri Galant

Östra Storgatan 54

Östra Storgatan 54, kv Balder.
Portalen till gården är troligen från ca 1897.

Östra Storgatan 54 – Ekelund & Co speceriaffär

Östra Storgatan 56

Östra Storgatan 56 – kv Biet 4 – Almqvistska gården
Uppfört 1791

I denna gård bodde boktryckaren J P Lundström på 1800-talet, och här fanns hans tryckeri – som bl a tryckte och utgav Jönköpings Tidning. Boktryckarens son, industrimannen Johan Edvard Lundström föddes här år 1815.

Östra Storgatan 56 – Gurlis konditori
Startades som en filial till konditoriet på Kanalgatan 2. Gurlis på Östra Storgatan var ett omtyckt ungdomsställe med levande musik. En del föreningar höll också till här, bl a Skånska Sällskapet i Jönköping, som hade sina sammanträden på Gurlis (bl a 22/11 1934). Konditoriet fanns kvar till omkring 1962.

Östra Storgatan 58

På adressen Östra Storgatan 58 fanns Arkadia Mode – Dam- och herrhattar mellan 1990/1991 och 2001.

Östra Storgatan 60

Östra Storgatan 60, kv Biet.

Lågt trähus mellan två större hus, en ensam kvinna utanför.
Östra Storgatan 60, sett från väster. Bilden tagen innan spårvägen drogs fram här 1907 eller något senare. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2011/1: 286.)
Närmst i bild ett trähus med stora skyltfönster, därefter en lägre byggnad och en mycket högre.
Foto från Jönköpings läns museum. Collection: Leif Rogö.

Företag på Östra Storgatan 60:
C. M. Holmberg Spegelfabrikör och Förgyllare (1875)

Östra Storgatan 62

Litet rött trähus med skylt för kiosk.
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 62 – Drugstore
Fanns här på 1970-talet.

Blåaktigt trähus med mönstrad port till innegård och skylt "Antikt och annat".
Foto från 1978. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad.

Östra Storgatan 64

Blåaktigt trähus med mönstrad port till innegård och skylt "Antikt och annat".
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 66

Avlångt rött tvåvånings trähus med sliten fasad, ett valv till innegården i mitten.
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 68

Östra Storgatan 68, kv Björken – även kallad Westrinska fastigheten. Uppförd omkring 1790. Idag står ett annat hus på denna tomt och i det huset finns nu bl a Pantbanken.

Östra Storgatan 68 – Ingwalls speceriaffär
Innan pantbanken flyttade hit fanns här länge en speceriaffär Ingwalls, förmodligen in på 1970-talet. Den hade haft denna adress sedan åtminstone 1945. Tidigare låg affären på Östra Storgatan 48.

Östra Storgatan 68 – Blomsterhandeln Viola

Tvåvånings trähus, högra halvan med skylt "Blomsterhandeln Viola".
Blomsterhandeln Viola på Östra Storgatan 68. (Jönköpings läns museum JM 1992/4: 7.)
Tvåvånings gult trähus, högra halvan med skylt "Blomsterhandeln Viola".
En bild från mitten på 1960-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Fler företag på Östra Storgatan 68:
Anna Karlssons Café & Konditori (1927)
Café Svea (1919-1927)
Hanna Anderssons konditori
Hanna Sjöholms Modeaffär

Östra Storgatan 70

Östra Storgatan 70, kv Bohus.
Byggår 1791.

Östra Storgatan 70 – Lünings Konditori
Lünings Konditori fanns på denna adress från omkring 1890 till 1989.
Se särskild sida om Kaféer och konditorier i Jönköping

Fler företag på Östra Storgatan 70:
Furus Manufakturaffär

Östra Storgatan 74

Östra Storgatan 74 – Ulfsparregården
Uppförd på 1790-talet.

Avlångt trähus med plank på båda sidor och
Ulfsparregården, fotad ca 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum).

Östra Storgatan 80

Östra Storgatan 80 – Nykterhetskaféet Heimdal XXI
Öppnat 6 oktober 1906.
”Inom Heimdal XXI uppstod sommaren 1906 tanken på att starta ett nykterhetskafé och med hjälp av tecknade andelar á 11 kronor bildades ”Kooperativa föreningen Nykterhetskaféet Heimdal XXI”. Den drivande kraften synes ha varit föreningens sekreterare G. Lantz. Redan den 6 oktober samma år öppnades nykterhetskaféet Heimdal XXI på Östra Storgatan 80. Det blev raskt populärt och den 1 maj 1907 uppsattes i den tillhörande trädgården en tältveranda för uteservering.” (Ericsson 1985)
Källor:
Ericsson, Per. 1985. Nykterhetsrestaurangens korta historia i Jönköping”.
Smålands Folkblad/Helgtidningen 7/9 1985.

Stengata med spårväg, personer och trähus längsmed, till höger på en kortsida en skylt för "Cigarr- och pappers-handel".
Östra Storgatan 1908. Till höger om de tre männen på högra trottoaren skymtar staketet med dess lilla portal, som markerar ingången till trädgården vid Nykterhetskaféet Heimdal XXI på Östra Storgatan 80. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum.)

Föreningar och företag på Östra Storgatan 80
Café Mimer (även kallat Militärcaféet)
Café Östergården, Elsa Nilsson (1933)
Södra Vätterbygdens Konstnärer

Östra Storgatan 82

Husen i kvarteret Cigarren hade numrering från 82 till 100 fram tills de revs 1958-1960. Det nya Cigarrenhuset började att byggas 1961 och då blev numreringen istället endast 82 till 90.
I det gamla kvarteret fanns bl a Lundkvists Specerier, Johanssons Ur, en blomsteraffär, en tobaksaffär, Holmqvists Foto, Öster-Sko och Wetterlings Färg. I det nya Cigarren fortsatte bl a Öster-Sko, Wetterlings och Holmvists Foto. Hit flyttade också Svenska Handelsbanken, en tobaksaffär och ICA (SG´s).
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. När Cigarren var ett kåkkvarter. I: JP 4/7 2015.

Företag på Östra Storgatan 82, i nya Cigarrenhuset
Bilekiperingen (1968)
Holmqvists Foto

Östra Storgatan 84

Företag på Östra Storgatan 84
ABV
Cigarren Pizzeria
Ta Körkort i Jönköping AB

Östra Storgatan 86

Företag på Östra Storgatan 86
Saga Nails
Salong Filip

Östra Storgatan 90

När det nya huset i kvarteret Cigarren byggdes i början av 1960-talet ändrades gatunumren. Hyresgäster och företag mot Vedtorget, och även restauranglokalen i hörnet mot Kanalgatan, fick alla adress Östra Storgatan 90.

Östra Storgatan 90 – K J Gustavssons Mjölkmagasin

Östra Storgatan 90 – Lilla Paris
Ägare Ulf Lundgren och Slobodan Petrovic (1992).
Litteratur:
1992-05-30 JP ”Så här mycket kostar kaffe eller öl”.

Fler företag på Östra Storgatan 90
Tobaksaffär
ICA (nya Cigarrenhuset)

Östra Storgatan 92

Östra Storgatan 92 – S Lindstedts livsmedelsaffär

"Första klass af Specefier, Viner & Konserver hos S Lindstedt - Fönsterglas från landets förnämsta glasbruk, allt till absolut lägsta priser hos S Lindstedt", samt bild på butiken och kontaktuppgifter.
Reklam i almanacka 1911. (JFA.)

Östra Storgatan 98

Östra Storgatan 98 – Anna Ericssons Cigarr- & Tobakshandel
Anna Ericssons tobakshandel fanns här till åtminstone 1927.

Fler företag på Östra Storgatan 98
Anna Åblads Tobak, filial (1902)

Östra Storgatan 100

Gatukorsning med flera trähus i hörnet, samt några bilar vid en av vägarna, huset närmst i bild med skylt "Östra Laddningsstationen".
Denna bild är tagen från Båtsmansbacken mot Östra Storgatan 100. Där syns Östra Laddningsstationen i hörnet och åt Vedtorget står bilarna parkerade. Foto från Göran Nell (JFA 2022/237).

Företag på Östra Storgatan 100
H Frieds Rak- & Frisérsalong (1930)
Östra Laddningsstationen (Nils-Gunnar Stark)

Östra Storgatan 108

Väg med spårväg i mitten, två övergångsställen och skyltar mot Malmö och Göteborg, i bakgrunden ett tvåvånings trähus och ett högre hus som verkar vara i sten.
Trähuset på Östra Storgatan 108. Vid Storgatans trottoar stod en kiosk, som ägdes av Maja Elfström (som lär ha öppnat Aptitbaren senare). Huset till vänster (åt öster) är det stora tegelhuset nr 110, som finns kvar än idag. Även där fanns en kiosk – en tidningskiosk. Foto från Göran Nell (JFA 2022/237).

Östra Storgatan 114

Kvarteret Freden.

På denna plats fanns på 1800-talet ett värdshus som i folkmun kallades ”Kuska-Nessesas”. Huset som finns där idag ritades av stadsarkitekten August Atterström och byggdes 1905 av firman Knutsson & Berggren. Det var då det första flerfamiljshuset i sten på Liljeholmen. (Hammarskjöldshuset är äldre, men byggt för endast en familj.) Inne på gården fanns olika verksamheter, bl a en bilverkstad som drevs av Kalle Törnkvist. Bakom huset i kvarteret Freden fanns en handelsträdgård och en banvaktsstuga.
Källa:
Göran Nell 2022.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 1986. 80-åriga freden – fröjd för ögat än idag. I: JP 15/10 1986.

Läs gärna mer om: ”Freden” och byggmästaren Anders Knutsson.

Företag på Östra Storgatan 114
AB Tekniska Fabriken Gripen

Östra Storgatan 116

Östra Storgatan 116, kv Fasanen

Östra Storgatan 116 – C. Haverman instrumentmakare
Carl Haverman hade instrumentmakeri här redan på 1870-talet och fram till i början av 1900-talet (åtminstone 1908). Det var dock inga musikinstrument han framställde, vilket framgår av en annons i Jönköpings stads adresskalender för år 1875:
”C. Haverman. Förfärdigar Chirurgiska Instrumenter, Slipar alla sorter Stålarbeten, Borttager Liktornar, Opererar inväxta naglar, samt verkställer alla sorter finare lagningar. Obs.! Operationerna ske utan all smärta.”

Östra Storgatan 116 – Johanssons Speceriaffär
Affären ägdes av Brita Maria Johansson och öppnade 1909. (Vid start möjligen A Johanssons Diversehandel.) Brita Maria sålde sin affär 1929, till Skogman & Lindberg.

Östra Storgatan 116 – D B Linderoths specerier
1931 togs affären på Östra Storgatan 116 över av D B Liljeroth. 1942 blev det dock åter ny ägare.

Östra Storgatan 116 – Lindbergs Speceriaffär
Lindbergs Speceriaffär blev mer långvarig. 1942 hade Carl-Erik Lindberg tagit över efter D B Linderoth. Lindberg efterträddes av en annan Lindberg, Fredrik Lindberg, som drev affären 1958. Därefter såldes huset, transporterades iväg och blev en sommarstuga någonstans, berättar Göran Nell.
Källa:
Göran Nell 2022.

Östra Storgatan 116 – Pizzeria Vätterstranden
Göran Nell berättar att: ”Runt 1960 sanerades hela kvarteret och det byggdes stenhus. Där Lindbergs legat uppstod en modern livsmedelsaffär som kallades Fasanen. De blev inte så gamla utan det blev en kiosk, modell större, där som hette Z-kiosken. Senare gjordes den om till pizzeria. I östra delen av kvarteret startade den förre landslagscyklisten Roland Strand en cykelaffär.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Fler företag på Östra Storgatan 116
A Johanssons Diversehandel
BP
Skogman & Lindberg Specerier
Z-kiosken

Östra Storgatan 118

Huset uppfört 1920.

Östra Storgatan 120

Företag på Östra Storgatan 120
Konfektyrbutik (Jeno Fogelberg)
Balkan Livs
samt skomakeri, tobaksaffär, tidningsredaktion och barnavårdscentral.

Östra Storgatan 122

Byggt 1936.

Göran Nell berättar åter: ”I nr 122 fanns två källarlokaler. I den västra fanns Östra Blomsteraffären, i den östra en manufaktur och sybehörsbutik. Den hette från starten 1939 Bojans Trikå, och togs över 1962 av Öllegårds, som hade den till 1979.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Fler företag på Östra Storgatan 122
Edvin Asp Bilskola (1945)

Östra Storgatan 124

Företag på Östra Storgatan 124
Rosenkvists Frisersalong
Roséns Frisersalong (1945)
Ekfeldts Tobaksaffär (1945)
Nya Uthyrningsbyrån (1945)
Sörens Bilreparationer (1960)

Östra Storgatan 126

Östra Storgatan 126 – kv Fisken 1

På denna plats låg en fastighet som hette Lönnholmen. Det var den som gav namn åt Lönnholmsgatan.

Göran Nell berättar att huset kallades för Bolagshuset. ”Det hade byggts 1881 av 8 st hantverkare. På 1920-talet var det söndagsskoleverksamhet där. På 1930-40-talet bodde slaktare Fredriksson i huset och drev en slakteributik. 1948 togs lokalerna över av Bror Cronwik som sålde utländska bilmärken, bl a Austin, Kaiser och Frazer. Firman hette Motorkompaniet. Han höll på till 1953, då det blev en mattaffär där. Mattkompaniet fanns i lokalerna till 1959. På 1960-talet sålde Sonny Holmgren bilar här och på 1970-talet kom en annan bilhandlare, John Larsson. Han sålde begagnade bilar. Det drygt 100-åriga huset revs, ihop med hela kvarteret, runt 1983.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Fler företag på Östra Storgatan 126
AB Sundhetssulor (1918)
Smålands Egendomsbyrå (1927)

Östra Storgatan 128

Östra Storgatan 128 – kv Fisken 2

Östra Storgatan 128 – Lilla Kondis
Mellan 1925 och 1930 hade systrarna Johansson ett konditori i dessa lokaler. Ellen Johansson tog över kondiset och hade det till 1948. Den nye ägaren, Allan Segerberg, döpte konditoriet till ”Lilla Kondis”. Segerberg drev det till 1972.

Företag på Östra Storgatan 128
Claessons vedhandel (1927-1945)
J V Ax Skrot (1945)
Eric Magnussons Cykelverkstad

Östra Storgatan 130

Under lång tid, från 1927 till 1966, hade Konsumtionsföreningen Göta en affär här. Därefter togs lokalerna över av C E Jacobssons Bil AB. ”De sålde bilar mellan 1967 och 1975, då Boo Johansson, också han bilhandlare, tog över och drev firman till 1984. Efter det har det funnits både tryckeri och ”hundaffär” här. De sålde väl inte hundar, men klippte och sålde tillbehör.”, berättar Göran Nell. Huset revs 2021-2022.

Avlångt stenhus vid mynningen av sidogata, skylt för "Konsum", en gående person utanför.
Foto JFA.

Östra Storgatan 132

”Här fanns tre olika specerihandlare. Mellan år 1900 och 1930 hade Moberg affär här, 1930-1942 ägdes butiken av Olga Bergqvist. Hon hade också charkuterier. Från 1942 till början på 1980-talet ägdes affären av Gunnar Wikström. De sista åren innan rivningen 1984, hade Facit verksamhet här.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 134

en länga med hus i olika färger, närmst ett gult trähus och därefter ett rött hus.
Östra Storgatan 134 bör vara det röda huset till höger. Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Vår ciceron Göran Nell berättar att Efraim Gustavsson hade speceriaffär här från 1910 till 1953. Därefter flyttade firman Engdahl & Johansson Bilreservdelslager in i lokalerna och fanns här 1953 till 1955. ”Nils ´Sprallet´ Johansson sålde fiskeredskap här från 1957 och ett par år framåt. Sedan blev det en butik som sålde lampor och prydnadssaker. Därefter mattaffär och sist Jernströms antikaffär 1964-1968.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Fler företag på Östra Storgatan 134
K A Andersson diversehandel (1902)
Knut von Porats filial (1914)

Östra Storgatan 136

Trähus innanför staket till höger, två barn på trottoaren framför, i bakgrunden syns ett hus med torn på hörnet.
Det fina trähuset Östra Storgatan 136 (till höger) på ett foto från omkring år 1900. I fonden det s k tornhuset, vid Kilalléns mynning. Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Huset byggdes 1877 och revs omkring 1985, berättar Göran Nell. ”Här fanns en matservering som innehades av Emilia Svensson 1930-1945. Efter det blev det Konditori Österport mellan 1945 och 1968. Sista hyresgästen var en porrklubb, Club Exklusive, från ca 1969 till 1977.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Företag på Östra Storgatan 136
Shell

Östra Storgatan 138

Göran Nell berättar vidare: ”Hartvig Johansson drev speceriaffär här 1915-1932. Mellan 1930 och 1940 tog han över ett bageri inne på gården, som tidigare drivits av Maria Nordlund. Speceriaffären övertogs av Erik Karlsson som hade den 1932-1940. Då byttes ägare till Gustav Robert Friberg, som hade den till 1944. Därefter var Sven Carlsson ägare, till 1975. Efter honom fanns lite olika verksamhet där tills huset revs i början av 1980-talet. Mellan Fribergs Speceriaffär och Konditori Österport låg ett litet gult hus, som under många år var bensinstation (ägd av Svenska Shell).” (Göran Nell, oktober 2022.)

Mörkt hus på två våningar med skylt för "Fribergs Eftr Speceriaffär", samt lite mer som inte är läsbart.
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Företag på Östra Storgatan 138
Jonssons hökeri (1902)
Hartvig Johansson specerier (1915-1932)
Gummicentralen (1945)

Östra Storgatan 140

Detta huset kallades tornhuset, berättar Göran Nell. ”Här hade Holmgrens Bil sitt kontor på 60-talet, och bredvid låg en bildelsbutik som ägdes av Engdahl & Johansson.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 142

Husen på nr 142, 144 och 146 kallades ”Villorna”, berättar Ingrid Leinehed. Nummer 146 gränsade till Sandgatan.

”På 1930-talet fanns här Svenbergs konditori och mjölkaffär. Hur länge konditoriet fanns vet jag inte, men mjölkaffären fanns in på 50-talet. Denna lilla lokal fick en annan inriktning på 70-talet, då den förvandlades till porrklubb, Club Amor. I en källarlokal bredvid hade Walter ”Kisse” Magnusson sin cykelverkstad.” (Göran Nell, oktober 2022.)

På adressen Östra Storgatan 142 bodde bland annat konstnären G Fogelberg på 1940-talet (1945).

Företag på Östra Storgatan 142
Club Amor
Emanuelssons mjölkaffär (1945)
Lindhs mataffär (1918)
Svenbergs konditori
Vattenfabriken Union (1918)

Östra Storgatan 144

Stenlagd gata med spårväg och en cyklist, längsmed är en länga trähus varav det i mitten har en flaggstång över entrén, en kvinna står framför.
Ingrid Leinehed har bidragit med denna bild på huset Östra Storgatan 144. Här föddes hennes mamma – det är hon som står framför ingången! Foto: Bo Hjortdal.
Ljust trähus  med flaggstång över entrén, en kortända står blottlagd och i sten.
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Företag på Östra Storgatan 144
Almcrantz Agenturaffär (1918)

Östra Storgatan 146

Göran Nell berättar att denna fastighet kallades ”Enga-gården”. Här låg Jönköpings Hyrverk, som i folkmun kallades för ”Karlsson på öster” – efter innehavaren som hette Bror David Karlsson. Hans son hette också Bror, blev med tiden känd bilhandlare, med efternamnet Cronwik (se Ö Storg. 126). Här hade också Gunnar ”Fiat-Nisse” Nilsson ett företag som hette Alms Bildelar, med ingång från Lillgatan. (Göran Nell, oktober 2022.)

Bror Karlssons bilstation fanns här åtminstone 1927.

Östra Storgatan 148

”Nummer 148 kallades Perlagården. Inne på gården hade bröderna Perl rullgardinsfabrik och tapettryckeri. Mot Storgatan fanns en Konsum-butik från 1907 till 1940-talet. På 50-talet satsade Walter Magnusson stort och öppnade en sportbutik i de lokaler som KF haft.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Hörnhus med sport- och cykelaffär på bottenplan, skyltar i skyltfönstren om att huset ska rivas.
Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 154

Östra Storgatan 154 – Auto-Standard
Firman Auto-Standard fanns på denna adress åtminstone från 1942 till 1945. Ägaren hette Thorsten Gustafsson.
Källor:
Rikstelefonkatalogen 1942.
Rikstelefonkatalogen 1945.

Östra Storgatan 154 – Svenska Gulf Oil Company AB
I Rikstelefonkatalogen för 1945 anges att Svenska Gulf Oil Company AB har adress Östra Storgatan 154. Ännu 1968 fanns Gulf bensinstation på platsen, men strax därefter flyttade den, eller lades ned. I telefonkatalogen för 1973 är den inte med.
Göran Nell: ”Här fanns en Gulf-mack på 40-50-talet. Föreståndaren hette Paul Ferm. Efter att macken försvunnit, tog ´Fiat-Nisse´ över lokaliteterna. Han hette egentligen Gunnar Nilsson, men fick smeknamnet efter att framgångsrikt ha kört rally i sin ungdom.” (Göran Nell, oktober 2022.)
”Stockholmaren och stjärnpiloten Gunnar Nilsson blev Jönköpingsbo 1949. Han köpte Alms bilaffär, som då drevs i mindre omfattning och övertog Autostandards Fiatförsäljning med dess lokaler vid Östra Storgatan-Klockgjutargatan.” (Widell 2019.)
Källor:
Nell, Göran. (Uppgifter oktober 2022.)
Rikstelefonkatalogen 1945.
Telefonkatalogen 1968.
Widell, Magnus. 2019. Bilhandel i Jönköping. I: Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet. Årsbok 2019.

Östra Storgatan 156

Denna gård kallades Sandkullen, berättar Ingrid Leinehed. I ett litet annex inne på gården bodde en fru Stern, minns Ingrid.

Östra Storgatan 158

Mörkt avlångt tvåvånings trähus med en person utanför.
Östra Storgatan 158, och till höger det s k Sandkullen (Ö Storg 156). Foto från Ingrid Leinehed.

Östra Storgatan 162

Östra Storgatan 164

”På hörnet mot Tegelbruksgatan fanns en butikslokal, som från början hette Östra Speceriaffären. Den blev senare en renodlad grönsaksbutik. Långt senare flyttade en golvläggningsfirma in, och efter dom kom en butik som sålde köksskåp.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Speceriaffären fanns här åtminstone 1927.

Fler företag på Östra Storgatan 164
Kiosk

Pågående arbete

Vi fyller på med bilder kontinuerligt! Kanske har du också intressanta bilder från Östra Storgatan? Eller vet du mer om föreningarna och företagen utmed Storgatan? Hör av dig till: lars.ostvall@lansarkivet.se

Tack till Lennart Lindberg, Göran Nell, Uno Damberg, Ingrid Leinehed m fl!

Back to top