Östra Storgatan 114 – Freden – Arkiv Jönköpings län

Nu skall jag försöka skriva lite om ett hus på Öster, nåja, på Liljeholmen då. Huset jag avser är Östra Storgatan 114, ibland kallat Freden efter kvartersnamnet och ett av stadens få välbevarade sekelskifteshus, bygglov beviljades 1905. Ett hus som rymmer många minnen, som bl a Göran Nell bidrar med, men också är ett av många hus som byggdes i ett unikt samarbete mellan stadsarkitekten och en byggmästare.

Korsning med snö och en bil, högt stenhus med många fönster.
Freden, sedd från Östra Storgatan (NO). Foto från Arkiv Jönköpings län (fd Jönköpings läns folkrörelsearkiv).

Huset ligger i korsningen Östra Storgatan och Rosenbergsgatan, en korsning som förr benämndes ”Skrevet”. Innan vårt hus byggdes på platsen 1905 låg här en liten stuga där en dam bedrev ölförsäljning till vägfararnas glädje. Namnet på stället tar jag med bara för att visa på den språkliga avarten vi har i Jönköping, när vi skall bilda genitiv av ett ord. Stället hette ”Kuskanissesas”. Men vida mer intressant är benämningen på den öppna platsen mellan vårt hus och Undergången, en plats som vissa tider varit skolgård åt Östra Skolan (Liljeholmsskolan). Denna plats kallas än i dag av gamla Liljeholmsbor för ”Smörhålan”.  En förklaring har varit svår att få fram, men i vinter har jag blivit uppmärksammad om att platsen användes bland annat till skolträdgård i anslutning till Östra skolan. Jorden kan antas ha varit god, eller fet som man ofta sade, och då ligger ju inte smör så långt borta. Det är den för tillfället bästa förklaringen jag har.

Åter till Östra Storgatan 114. Det var det första flerfamiljshuset i sten, som byggdes på Liljeholmen och är uppfört enligt den tidens syn på arkitektur. Vi återkommer till arkitekt och byggmästare. Huset har i modern tid fått ett namn under en period då det kallades HV-huset. Det var på 80-talet då under några år många av de ungkarlar som rekryterades som spelare i HV och inte hade sina rötter i sta´n, behövde någonstans att bo.

På gården i ett av gårdshusen fanns på 1940-talet en bilverkstad som innehades av Kalle Törnkvist, en man med näsa för affärer. Ja, han måste gjort väldigt bra affärer för han hade enligt ett flertal vittnesmål stadens i särklass största näsa.

 Nu till byggmästare och arkitekt. Huset Östra Storgatan 114 är ett av många hus som producerades i samarbete mellan byggmästaren Anders Knutsson och stadsarkitekten August Atterström. Denna allians hade nog inte gått för sig med nuvarande regelverk, men tack vare dessa båda herrars arbete var för sig och tillsammans, har vi fått ett antal vackra byggnader i vår stad.

Anders Knutsson kom från Skåne till Jönköping 1900, och fem år senare var han med och bildade Byggnadsfirman Knutsson och Berggren.  Men parallellt med sin murarbana var Anders Knutsson också en aktiv politiker, till börja med som socialdemokrat. Han kom att bli Jönköpings första socialdemokratiska ledamot i stadsfullmäktige. Han var mycket aktiv för frågor om allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Ett avsnitt om Knutsson i Smålands Folkblads historik 1951 visar att han hade några tuffa år i början av tiden i Jönköping: ”Tidningens första lokaler delades med arbetarkommunen i Folkets Hus i fastigheten Smedjegatan 28. Där fanns tre rum. Det minsta, ett mycket litet krypin, tjänstgjorde som ungkarlslya för arbetarkommunens expeditionsförare, dåvarande muraren, numera byggmästaren Anders Knutsson.” Så småningom uteslöts han dock ur partiet av den enkla anledningen att det inte ansågs lämpligt att vara egenföretagare och driva arbetsgivarfrågor och samtidigt vara socialdemokrat. Han blev ”politisk vilde”, anslöt sig så småningom till de frisinnade vilka närmast kan jämföras med dagens liberaler.

Anders Knutsson fick så småningom möjlighet att bosätta sig lite mer ståndsmässigt än i ett rum på Smedjegatan. Han bodde länge i just det hus artikeln handlar om, Östra Storgatan 114, men köpte sedan Axamo gård och bosatte sig där. Senare kom han att köpa ett stycke mark i Edeskvarna, Skärstad och där uppföra en mycket trevlig villa, som fortfarande bebos av släkten. Under en period hade firman Knutsson och Berggren sitt kontor i den gula byggnaden utmed Rosenbergsgatan, för övrigt ett av husen i gården Rosenberg, som gett gatan sitt namn och inne på gården, mot järnvägsbanken, ligger fortfarande den byggnad kvar som var firmans snickeri. Det fanns en tid då de som byggde husen även gjorde inredningarna. Det var detaljer som man inte bytte ut lite då och då, utan rejäla grejor.

De byggnader han uppfört är många. Freden eller Östra Storgatan 114 är redan nämnt. Mycket nära ligger ”Militärhuset”, Östra Storgatan 110, och lite längre österut Kjellbergska stiftelsen. På väster har vi f d Tingshuset på Kapellgatan och inte långt därifrån i hörnet Kapellgatan/Brunnsgatan, Engströms villa.  En annan imponerande villa är Hallagården utmed Dunkehallavägen, strax nedanför Hallmansvägen. Agnes Minne på Klostergatan och Fågelmuseét i Stadsparken är andra. Han berikade även Huskvarna och byggde Badhuset där. Munken och Södra (nuvarande Torpa) skolan var också Knutssons verk. Totalt byggde han ett 60-tal mycket vackra byggnader i staden.

Göran Nell och Lennart Lindberg

Källor:
Yvonne Teiffel: De präglade Jönköping, Gudmundsgillets årsbok 1987.
Ingemar Thorsén: Bebyggelse i Jönköpings kommun 1998.

Back to top