Missionsgränd – Arkiv Jönköpings län

En numera försvunnen gränd mellan Slottsgatan och Odengatan.

Stenbelagd gata med parkerade bilar kantad av trähus.
Missionsgränd från norr, med Odengatan i fonden. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060-002.)
Back to top