Norra Strandgatan – Arkiv Jönköpings län

Norra Strandgatan löper utefter Vätterns södra strand, från Hotellplan till Undergången.

Norra Strandgatan 2

Norra Strandgatan 2, kv Alhambra 1.

Staket utmed två gator i vintertid, innanför syns många träd och några små byggnader.
Bakom detta plank skymtar Stora Hotellets trädgård, som innehöll servering, musikpaviljong m m. Hotellträdgården tillkom redan 1861, när hotellet var alldeles nybyggt. Detta foto är från 1908. På 1930-talet fick trädgården lämna plats för en nybyggd hotelldel i tre våningar. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1344.)

Norra Strandgatan 2 – Frimurarehotellet

Vattenbrynet utanför hotellet, flera träd, och en skymt av järnvägen.
Det nya huset vid Hotellplan och Norra Strandgatan kallades Frimurarehotellet. Vykort.

Norra Strandgatan 2 – Standard bensinstation

Fyrkantigt fyravåningshus jämte hotellet, med skyltning om bensinstation.
När detta foto togs 1936 fanns i fastighetens bottenplan en bensinstation. Foto: Gunnar Holmqvist. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2013/3: 152.)

Norra Strandgatan 2 – Trôttoaren

Framsidan av en broschyr, text "Trôttoaren Retaurang & Bar", med bild av restaurangen utifrån upplyst av
Broschyr med meny 1993. (JFA.)

Norra Strandgatan 4

Norra Strandgatan 4, kv Alhambra 2.
Fastigheten uppförd 1918, ritad av arkitekt August Atterström.

Titta gärna in på den fina innergården: Norra Strandgatan 4 – innergård.

Norra Strandgatan 4 – Strand Hotell (Hotell Strand)
Innehavare på 1930-talet var Ehrengott Jonasson och så här presenterades hotellet i en turistbroschyr för Jönköping 1938: ”Strand Hotell är ett nytt, utmärkt bra och billigt hotell samt synnerligen smakfullt inrett. Det ligger vid Norra Strandgatan, och genom gästrummens öppnade fönster strömmar sommartiden Vätterluftens friska svalka in.” (Beskrivning över Jönköping. 1937, s 41.)
Källor:
Telefonkatalog för Jönköping 1936.

Tegelhus med flera balkonger och stort valv till entrén, texten "Strand Hotell" på tre skyltar, på andra sidan gatan en rad träd och en skym av järnvägen.
Vykort. (Jönköpings läns museum.)

Företag på Norra Strandgatan 4:
Gummicentralen

Norra Strandgatan 6

Norra Strandgatan 6, kv Alhambra 7.
Den stora tegelfastigheten på Norra Strandgatan 6 uppfördes i slutet av 1920-talet av Systembolaget. Arkitekt var Oscar Öberg.

Norra Strandgatan 6 – Restaurang Munken
Hit flyttade Systembolagets restaurang Munken, som startats 1918, men då i det s k Kruckenbergska huset vid Södra Strandgatan. Munken var också Jönköpings första kinarestaurang och från 1973 och fram till 2010-talet var Stephen och Mitsue Lam ägare. Under många år drev de även Huset och Hyde Park Corner i samma fastighet.

Tegelhus på fem våningar i hörnet mellan två gator, skylt med texten "Munken".
Huset Norra Strandgatan 6 med Bredgränd till vänster, ca 1930-talet. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2011/1: 410.)
Matsal med dukade bord oh höga fönster.
Konstnären Einar Forseth gjorde inredningen till Munken. Foto: Knut Felix Björlingson. Vykort. (Jönköpings läns museum.)
Röd ask med restaurangens namn, kontaktuppgifter, och öppettider.
Tändsticksask från Munkens tid som kinarestaurang. (JFA.)

Norra Strandgatan 6 – Värdshuset Lill-Munken
Pub i engelsk stil, som öppnade i oktober 1967.
Källor:
JP 27/10 1967, annons.

Norra Strandgatan 6 – Huset
I början av 1970-talet flyttade Huset in i huset – som blev Huset med hela Jönköpings nöjeslystna danspublik. Här uppträdde en rad artister, bl a Dan Hylander & Raj Montana Band, Guitars Unlimited m fl. Här är bilder från 1980-talet, en kväll när både KG 22 och Crut stod på scenen, samt Edde Nilsson som discjockey.

Män på scen, sedda från publiken, banderoll med texten "Radio Match" bakom dem.
KG 22 med Claes Ljungström, Gollan Möller, Arne Söderlund och Peter Albertsson.
Foto: Lars Östvall.
Två män på scenen, den ena med gitarr och den andra med mikrofon.
Cruts frontman Mats Danielsson med vännen Pelle Nyberg. Foto: Lars Östvall.
Man i mitten sjunger och vevar med armarna, flera personer klappar händerna.
Staffan Schön och Mats Danielsson har fullständig kontakt med publiken. Edde Nilsson skymtar längst bort i bild. Foto: Lars Östvall.
Publiken, klappar händer, ropar, och ser upprymda ut.
Entusiastisk publik. Är det inte Krydda som står längst fram? Foto: Lars Östvall.

Norra Strandgatan 8

Norra Strandgatan 8, kv Abisko 1.
Idag finns ett parkeringshus på denna tomt.

Parkeringshus i tegel med gallerfönster som vetter mot bilväg.
Parkeringshuset Abisko, sett från Norra Strandgatan. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Norra Strandgatan 10

Norra Strandgatan 10, kv Abisko 2.

Stenhuspå två våningar med entré mot gatan, cykel framför.
Fastigheten Norra Strandgatan 10 under rivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 10:
Jönköpings Justeringskontor
Tallbarrsoljefabrikens kontor
samt bodde här även fotograf E Eriksson

Norra Strandgatan 12

Norra Strandgatan 12, kv Abisko 3.

Till vänster ett stenhus som har stor entré med balkong ovanför, en gående och en bil framför.
Till höger ett stenhus som har stor entré med balkong ovanför.

Norra Strandgatan 12, från öster respektive väster. Foto: Rune Bunnfors. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 12:
Reformskinnsfabriken

Norra Strandgatan 14

Norra Strandgatan 14/Borgmästargränd 2, kv Abisko 8.
Nuvarande huset ritat av Oscar Öberg och uppfört 1931.

Stort fyravåningshus med rundat hörn, med en gata längsmed var sida, på fasaden logotyp för VBAB på båda sidorna av huset.
Den stora stenfastigheten på Norra Strandgatan 14/Borgmästargränd 2, fotograferad 2020. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 14:
Jönköpings Tegelförsäljning
R Rylander (kontor)

Norra Strandgatan 16

Norra Strandgatan 16, kv Apoteket 1.

Karta i gult, grönt, och, beige och brunt, med lite blått i norr där Vättern ligger.
Utdrag ur 1948 års karta över Jönköping. Kvarteret Apoteket ligger mellan Borgmästargränd och Lantmätargränd.
Ett högt stenhus med sluttande tak omringat av snö och kala träd.
Vykort från 1916.

Norra Strandgatan 18

Norra Strandgatan 18, kv Apoteket 2.

Norra Strandgatan 18 – Jönköpings Litografiska Aktiebolag
Officiell adress var Östra Storgatan 17, där huvudkontoret låg, i södra delen av tomten.

Vätterns vattenbryn med växtlighet, bakom den syns hus och Kristinekyrkan.
Vy över Norra Strandgatan, kanske från sekelskiftet 1900. Nummer 18, Jönköpings Litografiska AB, är troligen det högre stenhuset i bildens mitt. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 526.)
Vattenbrynet vid Vättern, hustak bakom grönskan, Kristinekyrkans torn.
Vykort från ca 1910.
Tegelhus på fyra våningar med texten "Jönköpings Litografiska Aktiebolag" på fasaden.
Jönköpings Litografiska fastighet åt Norra Strandgatan. (Ur En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946.)

Norra Strandgatan 20, kv Apoteket 3.

Norra Strandgatan 22.

Norra Strandgatan 24

Norra Strandgatan 24.

Några barn på en isig gata framför ett trähus med detaljrik veranda.
Vy från öster. Huset i mitten är Norra Strandgatan 24 och till vänster om det nr 26. Däremellan går Vattengränden in till vänster. Bilden är tagen 1908 av Erik Åkerhielm, som det året dokumenterade sitt Jönköping grundligt. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1335.)
Smal stenbelagd gata mellan en blandning av trä- och stenhus.
Vy söderut från Norra Strandgatan, gränden hette Vattengränden. Norra Strandgatan 24 till höger och nummer 26 till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 57.)

Norra Strandgatan 26

Norra Strandgatan 26.

Vykort med bild av snöig gata med både vuxna, barn, och en häst, till vänster en rad av hus, text lyder "Jönköping - Snö på Strandgatan",.
Norra Strandgatan är fastigheten till vänster med två likadana flygelliknande gavlar mot gatan. Vykort från tidigt 1900-tal.

Norra Strandgatan 28.

Norra Strandgatan 30

Norra Strandgatan 30/Apotekargränd 2.

Norra Strandgatan 30 – Varmbadhuset
1906 invigdes Jönköpings Varmbadhus. Det revs 1996 i samband med att Rosenlundsbadet byggdes om och till.
Varmbadhusets entré var dock från Apotekargränd – läs mer här: Apotekargränd

Ett högt rött och vitt hus med texten "Varmbadhus" på fasaden.
Vykort. (JFA-2012-067-083.)

Norra Strandgatan 32

Norra Strandgatan 32.

Ett högt mörkgrönt hus med entré mot Strandgatan och balkonger över sidogatan.
Den insjunkna träfärgade entrén till ett grönt hus.

Norra Strandgatan 32, december 2020. Foto: Lars Östvall.

Företag på Norra Strandgatan 32:
Jönköpings Biljardfabrik
Karlströms Fastigheter

Norra Strandgatan 34

Norra Strandgatan 34.

Sepiabild av ett tvåvåningars trähus med torn och detaljrik balkong, med staket framför mot gatan.
Det vackra trähuset på Norra Strandgatan 34. Till höger ”Olssons lusthus”, postmästare J A Olssons lilla paviljong. (Jönköpings läns museum JM 1994/12: 128.)
En ljusgul bild av ett hus med detaljrik balkong, framför en gående person och gatlykta.
Huset Norra Strandgatan 34, sett från öster. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA.)
Trähus med många detaljer och torn, uppenbart slitage, vid sidan ligger en parkering.
Trähuset på Norra Strandgatan 34 fick vara kvar till 1970-talet, men sedan revs det. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-368.)

Norra Strandgatan 36

Norra Strandgatan 36, kv Aspen 4.

Stenbelagd sidogata, till höger ett stenhus med ung pojke vid entrén, och till vänster en rad trähus, i bakgrunden ett högt stenhus.
Från Norra Strandgatan blickar vi Torggränd ned mot Hovrättstorget. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 55.)

Norra Strandgatan 36 – AB Jönköpings Mejerier

"Aktiebolag Jönköpings mejerier, Ett av Sveriges äldsta mejerier, Prima mejeriprodukter, ägg i parti och minut".
Annons 1930.

Företag på Norra Strandgatan 36
Wetterlings Färg

Övrigt på Strandgatan 36
Kemiska stationen (1886)

Norra Strandgatan 38

Norra Strandgatan 38, kv Bäret 1.

Företag på Norra Strandgatan 38
Firma Budet
Mann & Co

Norra Strandgatan 40

Norra Strandgatan 40, kv Bäret 3.

Norra Strandgatan 40 – Östra elementarläroverket
Åren 1885-1886 uppfördes den stiliga skolbyggnaden utmed Norra Strandgatan, för att inrymma Jönköpings elementarskola för flickor – Östra elementarläroverket. Det invigdes 1887. På 1940-talet hade läroverket bytt namn till Kommunala Flickskolan.

Trevåningshus i sten, eventuellt tegel, några personer framför, staket i förgrunden, text "Elementarskolan för Flickor".
Vykort. (JFA-2012-304-032.)
Tegelhus med många fönster, gatan framför ser ut att vara jord, till höger och i bakgrunden finns grönskande träd.
Elementarläroverket och husen västerut, foto från öster. Beskuren bild, från stereobild. (Jönköpings läns museum JM 1986/28: 77.)
Jordgata med stenhus till vänster, en rad träd och ett staket till höger, text "Norra Strandgatan + Elemen, skola för flickor".
Tidigt 1900-talet. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv, JFA-2012-304-109.)

Norra Strandgatan 42

Norra Strandgatan 42, kv Bäret 5.
Gatuhuset byggdes 1870.

Ljusgult stenhus invid gatan, bakom skymtar Kristinekyrkan.
Stenhuset från 1870 på Norra Strandgatan 42, fotograferat i december 2020. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Norra Strandgatan 44, kv Björnen 1.

Norra Strandgatan 46, kv Björnen 2.

Norra Strandgatan 48

Norra Strandgatan 48, kv Björnen 4.

Huset byggdes 1877.

Rött trähus med vita knutar jämte ett brunaktigt stenhus.
Det röda trähuset Norra Strandgatan 48, samt även stenhuset nr 46, fotograferade december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Norra Strandgatan 50, kv Bofinken 1.

Norra Strandgatan 52, kv Bofinken 2.

Norra Strandgatan 54

Norra Strandgatan 54, kv Bofinken 3.

Stenhus och staket till höger, gata till vänster.
Fastigheten till höger bör vara Norra Strandgatan 54, idag ersatt av ett större byggnadskomplex. (Jönköpings läns museum JM 1995/4: 1156.)

Norra Strandgatan 56

Norra Strandgatan 56, kv Bofinken 4.

Ljusbrunt tegelhus med gröna balkonger och fem våningar, entré mot gatan.
Norra Strandgatan 56, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Norra Strandgatan 58

Norra Strandgatan 58, kv Blixten 1.

Avlångt trähus vid gatan med tre små hus.
Norra Strandgatan 58, enligt uppgift. Oid fotograf.
Ljusgrått hus med vita knutar och röda accenter, balkonger över en sidogata, bilar framför.
Dagens hus på Norra Strandgatan 58, fotograferat i december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län)

Norra Strandgatan 60

Norra Strandgatan 60, kv Blixten 2.

Gult trähus med vita knutar och grönt tak, skylt och märke tillhörande "W F Orden / Vänskapsförbundet" Jönköpings-logen.
Norra Strandgatan 60, foto i december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)
Gång till innergård där en bil står, ovanför nr 60 och en skylt (från oläsbar vinkel), huset är gult med vita knutar.
Innergård, anno 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Företag och föreningar på Norra Strandgatan 60:
Stenbergs väveri (upphört 1883)
W. F. Orden / Vänskapsförbundet

Norra Strandgatan 62

Norra Strandgatan 62, kv Blixten 6.
Uppfört 1905, arkitekt Fr Lindström.

Norra Strandgatan 64, kv Blixten 4.

Norra Strandgatan 66

Norra Strandgatan 66, kv Blixten 5.

Två trähus och ett plank längsmed gatan, stort stenhus bakom.
De låga trähusen på Norra Strandgatan 66, innan Allmänna Brand byggde sitt stora tegelhus på tomten. Detalj från vykort. (JFA.)
Tegelhus med svart tak och stora fönster ut mot gatan på tredje våningen.
Allmänna Brands fastighet, fasaden mot Norra Strandgatan, nummer 64 och 66. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Norra Strandgatan 68

Norra Strandgatan 68, kv Cypressen 1.
Huset uppfört 1904 efter ritningar av F Lindström.

Högt stenhus med spetsiga taknockar sedd på avstånd, enligt bilden var detta "Norra Strandgatan 11".
Tydligen har gatunumret ändrats sedan denna bild togs. Vykort från tidigt 1910-tal. (JFA-2012-304-050.)
Högt stenhus med orange fasad.
Samma hus, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Arkiv Jönköpings län.)

Företag på Norra Strandgatan 68:
Malmros Juridiska

Norra Strandgatan 70, kv Cypressen 2.

Norra Strandgatan 72

Norra Strandgatan 72, kv Cypressen 3.

Gränd med stenläggning, trähus på båda sidor, det närmsta med krossat fönster.
När denna bild togs 1903-1904 kallades denna del av gatan Östra Strandgatan. Mellan nummer 72 och 74 gick Strandgränd in. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 52.)

Norra Strandgatan 74

Norra Strandgatan 74, kv Cittran.

Gulaktig karta med numrerade fastigheter.
Detta utdrag från Adélls karta 1915 visar hur gyttrig bebyggelsen vid Båtsmansbacken, här benämnd Båtsmansgränden, var. På Norra Strandgatan 74, 76, 78 och 80 finns flera hus på varje tomt. Och tvärs genom gränden gick det s k Trådrullatåget.

Norra Strandgatan 76

Norra Strandgatan 76, kv Censorn 3 (fd Cittran).
Det nuvarande huset byggdes 1945.

En rad av trähus till vänster utmed gatan, med träd till höger.
De många trähusen på Norra Strandgatan 76, kvarteret Censorn (fd Cittran). Till vänster i förgrunden går Båtsmansgränden in och året är 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 50.)
En rad av trähus till vänster utmed gatan, med träd till höger, en person på trottoaren.
Den enklare trähusbebyggelsen vid Båtsmansbacken, som ersattes av en stor tegelbyggnad 1945. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2013/3: 176.)
Två trähus vid gatan, bakom dem ett högt stenhus.
Uthusen närmast till höger bör vara Norra Strandgatan 76, bakom dem går Båtsmansgränden in till höger och därefter är det möjligen nummer 78 som nybyggt reser sig över den låga bebyggelsen. (JFA-2011-218.)
Tåg draget av ånglok körande mot kameran, trähus till vänster, träd och Vättern till höger och i bakgrunden.
Vykort. (JFA-2011-2018.)

Båtsmansgränden

Rödtintad bild av en bred gränd kantad av trähus, i förgrunden lite växtlighet och ett staket.
Mellan Norra Strandgatan 76 och 78 gick Båtsmansgränden in mot Östra Storgatan och Vedtorget. Tack, Lennart Lindberg, för bilden! (JFA 2019/224)

Norra Strandgatan 78

Norra Strandgatan 78, kv Censorn 5 (fd Centralen 3).

Två trähus utmed gatan, mellan dem fyllda tvättlinor, ett ungt par till vänster och en ensam person i husknuten till höger.
Ett större trähus på Norra Strandgatan 78, försvunnet sedan länge. (JFA-2011-2018.)
Två trähus till höger, en gångare i mitten, en bil på avstånd.
Norra Strandgatan, med Båtsmansgränden in till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2028.)
Järnvägsräls och kraftstolpar till vänster, till höger om den ett staket, en smal gata, och några trähus.
Vy från Norra Strandgatan 1908, med badhuset och Liljeholmsskolan i bakgrunden. Det högra huset i förgrunden hör troligen till Norra Strandgatan 78, och uthusen därefter till nummer 80. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum.)

Det nuvarande huset uppfördes 1939 efter ritningar av stadsarkitekt Göran Pauli.

Norra Strandgatan 80

Norra Strandgatan 80, kv Censorn 6 (fd Centralen 7).
Uppfört 1939, arkitekt O Knutsson.

Ljust flervåningshus med mörka balkonger, nedanför det på gatorna framför och till höger och vänster står många bilar parkerade.
Detta bostadshus byggdes 1939. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 24.)

Norra Strandgatan 80 – Hedmans El
Firman startades 1964.

Ett tänt fönster och en neonskylt med texten "AB Hedmans El" lyser starkt i en annars mörk natt.
Hedmans El har sedan många år funnits i källarvåningen i huset Norra Strandgatan 80. Klart att en el-firma ska ha en snygg neonskylt! Foto: Lars Östvall.

Fler företag på Norra Strandgatan 80:
Larssons Skrotaffär

Norra Strandgatan 82

Norra Strandgatan 82, kv Centralen 8A.

Små trähus med gårdar vid gatan, en hel del gångare på avstånd, järnväg till höger.
Småhusen utmed Norra Strandgatan, numren 80 och 82. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 63.)

Norra Strandgatan 82 – Caltex bensinstation
Föreståndaren för Caltex på Norra Strandgatan hette Ingvar Johansson. Även brodern Karl-Erik Johansson jobbade på macken. Under en period var detta stamlokus för veteranerna i Jönköpings Motorklubb (JMK), berättar Göran Nell.

Suddig bild av några bilar som tankas vid gamla bensinpumpar, i bakgrunden ett antal hopbyggda hus.
Caltex vid Norra Strandgatan, 1960-talet. Foto från Göran Nell.
Tre bilar runt två bensinpumpar under ett tak vid bensinmacken.
Caltex-macken på 1960-talet. Tack Göran Nell för fina bilder!

Norra Strandgatan 84

Norra Strandgatan 84, kv Centralen 8B.

Bred gata med spårvägar, en spårvagn, ett antal bilar och personer, samt träd och hus.
Vy från ”Undergången” – järnvägsbron över Östra Storgatan, som här sammanstrålade med Norra Strandgatan. Foto: Knut Felix Björlingson. Vykort. (Jönköpings läns museum JM 1988/7: 26.)
Ljust flervåningshus bakom en lägre byggnad med flera människor på dess platta tak, nedanför är gatan och en ensam bil.
Det nybyggda huset från 1930-talet innehöll bl a en bensinstation. (Jönköpings läns museum JM 1990/1: 548.)

Fotograferna:
A G Andersson
Gustav Andersson
Knut Björlingson
Rune Bunnfors
Richard Fransson
Gunnar Holmqvist
Erik Åkerhielm
Lars Östvall

Fotografierna finns huvudsakligen i arkiven på Jönköpings läns museum, Jönköpings stadsarkiv och Arkiv Jönköpings län, samt:
Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (JFA)
Rogös samling (Jönköpings läns museum).

Ett extra tack till den ständigt hjälpsamme Lennart Lindberg!

Lars Östvall
Arkiv Jönköpings län

Back to top