Västra Holmgatan – Arkiv Jönköpings län

Förr slingrade sig Västra Holmgatan från Hovrättstorget och ner genom Kålgårdsområdet, där den mötte Östra Holmgatan och fortsatte norrut igen. Idag är Västra Holmgatan uppdelad och den del som ligger längst i norr heter idag Museigatan – namngiven efter Jönköpings läns museum.

Kanalen rakt fram, till vänster en gata med hus på rad, till höger liknar en park, till båda sidorna står mörkklädda personer med mössor.
Västra Holmgatan, nuvarande Museigatan, sedd norrifrån från Hovrättstorget år 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 88/2: 2178.)
Kanalen till höger i bild, gatan till vänster, träd på båda sidorna kanalen.
Västra Holmgatan med kanalen, sedd norrifrån från Hovrättstorget omkring 1900. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-076.)
Kanalen svänger, till höger västra Holmgatan, till vänster och närmst kameran Hovrättstorget, även hus till höger och i mitten en suddig människoskepnad.
Här är samma sträcka, nuvarande Museigatan, sedd söderifrån. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-081.)
Istäckt kanal med kala träd på båda sidor, längs gatan till höger dras en vagn av häst.
Här en vintrigare bild från samma sträcka, med is och snö på kanalen till vänster. (Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-602.)

Utefter Västra Holmgatan låg inte många butiker, men längre ned på gatan fanns både Nydals gjuteri, Sjögrens Stolfabrik och Aspholmens värdshus.

Läs om en bekvämlighetsanläggning på Västra Holmgatan, av Lennart Lindberg.

Västra Holmgatan

Västra Holmgatan 23 – Jesushuset

Västra Holmgatan 32
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2015. Valutan var värdefullt värn. I: JP 9/5 2015.

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top