Södra Strandgatan – Arkiv Jönköpings län

Området där Södra Strandgatan idag går var tidigare vatten – en del av Munksjön. Redan på 1600-talet började tomterna, med gatuhus utmed Smedjegatan, i sin södra del att fyllas ut för att bli mark. De hus som sedan vette mot Munksjö kallades Lillsjöraden. Gata blev detta först 1894, från dåvarande Grönsakstorget till Hovrättsgränd. På 1950-talet skedde åter en utfyllnad och sträckan blev en bilväg som förband Öster med Väster via Slottsbron – senare kallad Munksjöleden. Idag har Södra Strandgatan fått bebyggelse även på den södra sidan om gatan – den s k Atollen.

Observera att just här utgår de angivna gatuadresserna från 1936 års karta över Jönköping av Adéll. Gatunumren har sedan dess ändrats. Södra sidans fastigheter är heller inte med, än så länge.

Södra Strandgatan 1

Södra Strandgatan 1, kv Arken.

Södra Strandgatan 1 – Automaten

Södra Strandgatan 1 – Restaurang Munken

Södra Strandgatan 2 – idag nr 3

Södra Strandgatan 2, kv Arbetet 1, 2, 3.

Södra Strandgatan 2 – Jönköpings Stads och Läns Sparbank

Välbefolkat torg till vänster nedan ett stort stenhus, i förgrunden en sjö med en båt förtöjd nedan huset.
Framför Sparbankshuset ligger ett ångfartyg (Södra Wettern?) och en folksamling väntar kanske på att få stiga ombord. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2012-304.)
Hörnbild av stort stenhus över sjökanten och en rad bilar som står parkerade invid den, spegelbild i sjön.
Bortom Sparbankens stora stenbyggnad hukar de låga trähusen utefter Södra Strandgatan. Foto från 1950-talet. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 11747.)

Företag på Södra Strandgatan 2:
Gullis Syateljé

Södra Strandgatan 3 (fd 2) – Wayne´s Coffee

Södra Strandgatan 3 – idag nr 5

Södra Strandgatan 3, kv Arbetet 9.

Södra Strandgatan 5 (fd 3) – Kjell & Company

Södra Strandgatan 4 – idag nr 7

Södra Strandgatan 4, kv Arbetet 10.

Södra Strandgatan 4:
Köttbesiktningsbyrån.

Södra Strandgatan 7 A (fd 4) – Hälsokällan

Södra Strandgatan 7 (fd 4) – Friskis & Svettis

Södra Strandgatan 7 – Zaffran restaurang

Södra Strandgatan 5 – idag nr 9

Södra Strandgatan 5, kv Arbetet 4.

Södra Strandgatan 5 – Larsson & Svahns Skeppshandel

Södra Strandgatan 6 – idag nr 11

Södra Strandgatan 6, kv Arbetet 5.

Södra Strandgatan 6 – Amerikanska Gummireparationsverkstaden
Startades 1925 av innehavare Charles Gustafsson och hade på 1940-talet ett tjugotal anställda.

Fler företag på Södra Strandgatan 6:
Enanders Bokbinderi

Södra Strandgatan 7 – idag nr 13

Södra Strandgatan 7, kv Arbetet.

Södra Strandgatan 8 – idag nr 15

Södra Strandgatan 15 (fd 8), kv Arbetet.

Parkering med ett antal bilar framför några hus.
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15). Här har gatan även blivit parkeringsplats för bilar. Foto: Weine Karlstedt.
Parkering och bakom flera trähus varav ett med stor skylt "Dunlop" på taket.
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15). Foto: Weine Karlstedt.
Parkering och bakom flera trähus varav ett med stor skylt "Dunlop" på taket.
Även gården på Södra Strandgatan 8 (idag 15) blev parkeringsplats. Foto: Weine Karlstedt.
Parkering mellan röda trähus.
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15) motsvarade Smedjegatan 18 på tomtens norra sida. Foto: Weine Karlstedt.

Fd Södra Strandgatan 9 – idag nr 17

Fd Södra Strandgatan 9, kv Arbetet 8.

Södra Strandgatan 9 (tidigare nr) – O´Briens Hamburgeri

Fler företag på Södra Strandgatan 9 (dåvarande nr):
Hultgrens Bil

Södra Strandgatan 10 – idag nr 19

Södra Strandgatan 19 (fd 10), kv Arkadien 1.

Södra Strandgatan 19 (fd 10) – Blå Gården

Södra Strandgatan 11 – idag nr 21

Fd Södra Strandgatan 11, kv Arkadien 2.
Huset uppfört på 1860-talet.

Södra Strandgatan 21 (fd 11) – Sköna Fötter

Södra Strandgatan 12 – idag nr 23

Fd Södra Strandgatan 12, kv Arkadien 3.

Södra Strandgatan 23 (fd 12) – Louise Nails

Södra Strandgatan 13 – idag nr 25

Fd Södra Strandgatan 13, kv Arkadien 4.

Företag på Södra Strandgatan 13 (nuvarande 25):
Henrikssons Bygg
AB Mats Hultgren (1968, S Strandg 25)
Petterssons Fiskaffär

Södra Strandgatan – kv Apeln

Fd Södra Strandgatan 15

Fd Södra Strandgatan 15

Fd Södra Strandgatan 17

Fd Södra Strandgatan 17, kv Apeln 4.

Fd Södra Strandgatan 18

Fd Södra Strandgatan 18, kv Apeln 5.

Södra Strandgatan 37

Södra Strandgatan 37 – kv Apeln.

Södra Strandgatan 37 – Lundgrenska Boktryckeriet
Firman startades på 1800-talet av boktryckare C J Lundgren, som köpt en del av det välkända Lundströmska boktryckeriet. Efter hans död 1869 tog Lundgrens änka över verksamheten. Den gamla tryckeribyggnaden revs i november 1991.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2017. På Lundgrenska boktryckeriets tid. I: JP 3/& 2017.

Södra Strandgatan

Fotografierna kommer huvudsakligen från arkiven på Jönköpings läns museum, Jönköpings stadsarkiv och Arkiv Jönköpings län, och:
Gunnel Hedlunds arkiv (JFA)
Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (JFA)
Jönköpings Posthistoriska Förening (JFA)
Rogös samling (Jönköpings läns museum)
Smålands Folkblads fotoarkiv (JFA)
Weine Karlstedts samling (JFA)
Wetterholms arkiv (JFA)
samt
AB Stockholms Aero
John Fröbergs Konstförlag, Finspång

Fotografer:
Gustav Andersson
Rune Bunnfors
Richard Fransson
Gunnar Holmqvist
Weine Karlstedt
Lindheborgs Atelier
N B Ögren
Lars Östvall

Stort tack för hjälpen, Lennart Lindberg!

Lars Östvall
Arkiv Jönköping län (Länsarkivet för föreningar och företag)

Tillbaka till startsidan för Jönköping

Back to top