Ändring av E-post – Arkiv Jönköpings län

Från och med februari 2024 har Arkiv Jönköpings läns e-postadresser fått en ny domän. Den nya domänen är @lansarkivet.se, men e-postadresserna ser i övrigt likadana ut som tidigare. Ändringen sker för att spegla omorganiseringen som arkivet genomgick under 2023 och för att reflektera vårt utökade uppdrag.

Exempelvis har info@jlfa.se att ändrats till info@lansarkivet.se, och era kontakter hos oss har därmed nya e-postadresser med följande format: förnamn.efternamn@lansarkivet.se.

OBS!

De gamla e-postadresserna kommer att finnas kvar under 2024 och därefter försvinna.

Back to top