Föredrag: Försäkringsvär(l)den – Arkiv Jönköpings län

Föredrag av Håkan Svärdman, författare till boken Försäkringsvär(l)den. 

Håkan har mångårig erfarenhet av det svenska försäkringssystemet från bland annat regeringskansliet, riksdagen, fackföreningsrörelsen och försäkringsbolaget Folksam.

Därefter berättar Richard Fransson, arkivarie på Arkiv Jönköpings län, om verksamheten och lyfter fram dokument ur arkiven med anknytning till olika försäkringsföreningar.

Tid: Onsdag 4 oktober kl. 16.30

Plats: Arkivhuset, forskarsalen, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Ingång via Stadsbiblioteket. Fri entré.

Begränsat antal platser. Samarr. IF Metall Vätterbygden och Arkiv Jönköpings län

Back to top