Föredrag: Försäkringsvär(l)den – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Föredrag av Håkan Svärdman, författare till boken Försäkringsvär(l)den. 

Håkan har mångårig erfarenhet av det svenska försäkringssystemet från bland annat regeringskansliet, riksdagen, fackföreningsrörelsen och försäkringsbolaget Folksam.

Därefter berättar Richard Fransson, arkivarie på Arkiv Jönköpings län, om verksamheten och lyfter fram dokument ur arkiven med anknytning till olika försäkringsföreningar.

Tid: Onsdag 4 oktober kl. 16.30

Plats: Arkivhuset, forskarsalen, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Ingång via Stadsbiblioteket. Fri entré.

Begränsat antal platser. Samarr. IF Metall Vätterbygden och Arkiv Jönköpings län

Back to top