Månadens dokument juni 2023: Fotografier från Frälsningsarmén Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Ett urval av fotografier ur arkivet tillhörande Frälsningsarmén Jönköping.

Back to top