Begränsning upphör – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Vi återgår till vanliga öppettider från och med årsmötet den 10 maj. Den begränsning av service till allmänheten som arkivet har haft sedan i höstas är avslutad. Våra rådande öppettider är nu tisdag-fredag, mellan kl. 10-16.

Välkomna!

Back to top