Ny bok – Svenska Alliansmissionens Personalförbund 100 år 1920 – 2020 – Arkiv Jönköpings län

Svenska Alliansmissionens personalförbund fyllde 100 år 2020. Detta har Ulf Petersson, pensionerad folkhögskollärare och flitig lokalhistoriker, uppmärksammat i en bok som är skriven utifrån förbundets protokoll från de första 50 åren. Även Göran Åberg, Andreas Hedberg och Maria Ahlriksson har bidragit med texter. Samuel Drewitz, ordförande för SAMP, har skrivit förord.

”Att Brödraförbundet bildades var en konsekvens av att den nya organisationen Svenska Alliansmissionen bildats året dessförinnan. Sedan tidigare fanns en Kamratförening för predikanterna inom Missionsföreningen, men motsvarande organisation saknades för missionärerna i Alliansmissionen och de anställda i Ungdomsförbundet.” (s 57-58)

Framsidan på en bok, prydd med handskrift från ett tidigt protokoll.

Ursprungsnamnet Brödraförbund ändrades senare till Predikantförbund och 1967 till Pastorsförbund. Inte förrän 1988 blev namnet Personalförbund. Ordet ”allians” kan översättas med förbindelse, förbund eller sammanslutning. I boken skildras vägen från Jönköpings Traktatsällskap, som bildades 1853, till denna sammanslagning 1919 av Jönköpings missionsförening, Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund och Svenska Alliansmissionen. Det samlande namnet som antogs var Svenska Alliansmissionen.

Boken skrevs under 2020 – men publikationen försenades på grund av Coronapandemin. Stort tack till Ulf Petersson för detta trevliga tillskott till Folkrörelsearkivets referensbibliotek!

Förbundets protokollsböcker finns arkiverade på Jönköpings läns folkrörelsearkiv tillsammans med Svenska Alliansmissionens övriga arkivhandlingar. SAM är Folkrörelsearkivets största arkivbildare med nästan 1000 volymer i sitt huvudarkiv. Därtill kommer runt 200 olika arkivbildare under SAMs paraply från hela Sverige.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top