Östra Storgatan 97 – Arkiv Jönköpings län

Östra Storgatan 97

Kvarteret Fiskaren 2.
Huset fick bygglov 1938. Arkitekt G Pettersson.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2005. Promenad i kvarteret Fiskaren. I: JP 31/10 2005.

På tomten finns än idag en liten stuga, den s k Fiskarstugan. Bröderna Stefan och Mikael Simmeborn, vars far ägt fastigheten, har skickat en digital kopia av en ritning från 1928, avseende en tillbyggnad av Fiskarstugan, samt nybyggnad av ett uthus för ved, tvättstuga, wc m m. Uthusbyggnaden är numera riven.

Blåvit byggnadsritning i skala 1:100.
Ritning över fastigheten Östra Storgatan 97, till- och nybyggnad 1928 på tomten Fiskaren 1-2. Ägare: familjen Simmeborn.

Östra Storgatan 97
Sedan ett äldre trähus brunnit ned, uppfördes på denna tomt ett hyreshus 1938.

Ljust fyrkantigt stenhus på två våningar plus vind, utanför ett träd och på gatan enstaka människor.
Östra Storgatan 97, möjligen 1940-talet. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 9443.)

Tillbaka till Östra Storgatan, norra sidan

Back to top