Östra Storgatan 7 – Hakon Brunius telefonförening – Arkiv Jönköpings län

Stenbelagd gata med spårväg, en hel del människor, på taken stora mängder telefonledningar.

På ett fotografi från 1908 syns Östra Storgatan mot öster vid Bredgränd. Det mest anmärkningsvärda är de många ledningstrådarna på taket till huset. Förklaringen är att i detta hus vid Östra Storgatan 7-9 startades år 1881 en av de första telefonföreningarna i Sverige.

Den 18 oktober tecknade det tekniska snillet ingenjör Hakon Brunius avtal med 31 abonnenter – han hade krävt 30 för att påbörja verksamheten, och föreningen startades den 24 november. Brunius höll ledningar fritt intill 3 500 fot, d v s cirka en kilometer. Den årlig avgiften var 125 kronor, motsvarar i dagens penningvärde cirka 2 500 kronor.

Anläggningens centrum var vinden till fastigheten Östra Storgatan 7-9 där en växel var uppsatt. Verksamheten växte relativt blygsamt, år 1886 fanns det 64 abonnenter. Med tiden visade det sig att ett lokalt telefonnät inte var så lätt att driva och efter diverse ekonomiska turer sålde Brunius telefonnätet för 4 000 kronor till Stockholms Allmänna Telefon AB. Han hade fått vittring på andra tekniska innovationer. Han kom att i Sahlströmskas fastighet Östra Storgatan 13 starta stadens första elverk den 23 december 1886.

Lennart Lindberg

Mer att läsa om Hakon Brunius och telefonföreningen:
Ryttberg, Olof. 1990. Jönköping först i luren. I: Jönköpings-Posten 1/12 1990.

Tillbaka till Östra Storgatan, norra sidan

Back to top