Månadens dokument maj 2022: Huskvarna Missionsförsamlings Ungdomsförenings Sommarhem, Klippan – Arkiv Jönköpings län

I mitten på 1930-talet inköpte Huskvarna Missionsförsamlings Ungdomsförening fastigheten Fagerberg på Egnahemsområdet för ombyggnad till sommarhem. Enligt uppgifter i JP den 4 juni 1938 så hade fastigheten en gång tillhört ”den framlidne soldaten Eng”.

Hur länge Ungdomsföreningen drev sommarhemmet känner jag inte till, men i Klippans arkiv finns dokument som tyder på att det var verksamhet där till åtminstone 1959. Den yngsta handlingen i Klippans arkiv är nämligen en gästbok som sträcker sig fram till 1959.

Ett trähus med terrass och balkong och uteplats på en höjd.
Sommarhemmet Klippan. Ett friluftstempel för kristen ungdom.

Höga berg och djupa dalar, en underbar utsikt med skiftande vyer för ögat gör att det är en upplevelse att stå på altanen å sommarhemmet Klippan en afton, då solen sakta dalar i väster.Ur Smålands Allehanda från 4 juni 1938

Ett hundratal människor står och sjunger. I kanten av fotot skymtar ett hus.
Foto: Eric Venström.

Det var vanligt att sommarhemmen öppnade upp för säsongen redan kring Valborg och det är lätt att tro att fotografiet ovan är från ett sådant tillfälle, men så är inte fallet. Fotot är från ett ungdomsting i Huskvarna den 13 augusti 1939. Möjligen är fotot nedan även från detta tillfälle. I ett pressklipp som finns i Klippans arkiv står bland annat följande: ”Största uppmärksamheten tilldrog sig åtminstone från allmänhetens sida det mäktiga tusenhövdade demonstrationståget, som på eftermiddagen drog genom de centrala delarna av staden upp till sommarhemmet Klippan.” Tyvärr framgår det inte vilken tidning som klippts.

Vy från höjd över bostadsområde genom vilket ett demonstrationståg marscherar. Två standar syns.
Möjligen det omskrivna tusenhövdade demonstrationståget? Foto: Eric Venström
Trähus med stor altan och olika stenpartiet i trädgården framför.
Odaterat foto ur Klippans arkiv, men gissningsvis är det taget i mitten av 1930-talet då fastigheten införskaffades.
Del av häfte med rubriken "Program för Klippan"
Del av Klippans sommarprogram 1951.
Del av programblad.
Del av Klippans sommarprogram 1951.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top