Månadens dokument mars 2022: Hoks Fredsförening – Arkiv Jönköpings län

På Arkiv Jönköpings län finns arkivmaterial efter ett tiotal fredsföreningar. En av dessa är Hoks fredsförening – alltså inte ”Holes Fredsförening…” som tidningen försöker göra gällande.

Gulnat pressklipp.

Innehållet i referatet går det dock inte ta miste på – krig är inte rätt väg för mänskligheten:

”De närvarande instämde till fullo med författarinnan Gaby Gyberg i orden: ”Må vi offra vår liv för det största och skönaste i tillvaron: Kärleken – ej för det lägsta och ömkligaste: hatet!” Om mänskligheten efterkomme dessa ord, bleve krigets barbari dömt till undergång. Ty kärlek skapar fred, och fred bevarar mänskligheten.”

Sida med handskriven text i protokollsbok. På sidan är även ett gulnat pressklipp inklistrat.

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida finns en god historik över uppkomsten av själva moderföreningen:

”Den 2 april 1883 grundades det som i dag är världens äldsta ännu aktiva fredsförening – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Den startade som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader av 42 riksdagsledamöter. Den liberale riksdagsledamoten Klas Pontus Arnoldson var en av dem och han räknas som föreningens grundare. Han fick som förste svensk Nobels fredspris 1908. Idéerna föreningen kämpade för från start följer med som en röd tråd fram till i dag: Mot upprustning och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter, för rätten att vapenvägra och mot vapen. Kampen mot svensk vapenexport och för kärnvapennedrustning har pågått i decennier. Grundarna trodde på att lösa konflikter utan våld, genom skiljedom, vilket manifesterades i namnets andra led – skiljedomsföreningen.”https://www.svenskafreds.se/om-oss/var-historia/

Månadens dokument avslutas med ett inskannat brev från riksföreningen som finns i Hoks Fredsförenings arkiv. Peace. / Richard Fransson, arkivarie

Maskinskrivet dokument.
Maskinskrivet dokument.

Back to top