Månadens dokument december 2022: Byggnadsföreningen Framtiden i Värnamo u.p.a. – Arkiv Jönköpings län

På Folkrörelsearkivet finns arkiv efter ett femtiotal olika byggnadsföreningar. En av dessa är Byggnadsföreningen Framtiden i Värnamo u.p.a.

Föreningen bildades 1907 med syfte att uppföra ett Folkets Hus i Värnamo. ”U.p.a.” är för övrigt förkortning för ”Utan personligt ansvar”. Som många andra byggnadsföreningar var detta en andelsförening. De största andelsägarna var Arbetarekommunen, Nykterhetslogen 624 Fram av Verdandi tillsammans med olika fackföreningar – men även privatpersoner kunde bidra genom att köpa andelar i föreningen.

Andelsbevis Nr 77 för Byggnadsföreningen Framtiden i Värnamo.
Andelsbevis i Byggnadsföreningen Framtiden i Värnamo, från 1909.

Folkets Hus stod klart redan 1908 och användes som ett sådant till 1926 då det såldes till Filadelfiaförsamlingen. Ny Folkets huslokal blev i stället gamla ordenshuset vid Köpmangatan som tillhört NGTO-logen 357 Värnamo.

1929 sammanslogs Folkets husföreningen med Föreningen Folkets Park u.p.a. i Värnamo. Det nya namnet blev Föreningen Folkets Hus och Park u.p.a. Värnamo.

För den som vill läsa hela historien om hur det kom sig att Värnamos första Folkets Hus blev ett Betelkapell rekommenderas följande länkar:

https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/del-49-om-varnamo-100-ar-byggnadsforeningen-framtiden-del-1/

https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/del-50-om-varnamo-100-ar-byggnadsforeningen-framtiden-del-2/

https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/del-51-om-varnamo-100-ar-byggnadsforeningen-framtiden-del-3/

Här följer några exempel på arkivhandlingar ur Byggnadsföreningen Framtidens arkiv:

Affisch i lila grönt gult och rött med information om fester och dans i Värnamo Folkets park.
Affisch från 1926.
Papper med information om operettsångaren Ivar Wihlborg och cabaretsångaren Egon Freij.
Antaget erbjudande om uppträdande i parken från 1927.
Handskrivet ark ur årsberättelse.
Styrelsens årsberättelse för 1910.
Handskrivet ark ur årsberättelse, undertecknat Styrelsen.
Fortsättning på styrelsens årsberättelse för 1910.
Handskriven hyllning.
Hyllning vid Folkets Parks 20-årsjubileum från 1934.
Handskrivet meddelande.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top