Månadens dokument november 2021: Bredaryds Lottakår – Arkiv Jönköpings län

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor om samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle. Ytterst är Lottakåren budbärare av varför frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Två kvinnor framför fanor.

”Kårchefen i Värnamo överlämnar ordförandeklubban till den nybildade kårens chef Evy Ericsson”

Svenska Lottakåren består av lokala lottakårer runt om i landet. Lottakårerna har egna styrelser och en egen verksamhet som varierar från lottakår till lottakår. De lokala lottakårerna har ofta en egen och delvis unik verksamhet.

Stor samling unga kvinnor till bords.
Foto ur Bredaryd Lottakårs arkiv. Det finns ingen information till bilden, men en gissning är att det är festligheter i samband med att Bredaryd blev en egen kår.

I Sverige finns idag runt 100 aktiva lottakårer, fyra av dessa finns i Jönköpings län: Anderstorps lottakår, Jönköping-Eksjö lottakår, Villstads lottakår och Värnamobygdens lottakår. Bredaryds Lottakår var först en underavdelning av Värnamo lottakår innan den blev en egen kår. På Folkrörelsearkivet har vi dokument från 20 olika lottakårer inom länet.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top